A személyes adatok kezelésének elvei

Kedves ügyfelünk,

Tájékoztatjuk Önt, hogy az Easy Software (továbbiakban "mi" vagy "Cégünk" néven is említve) hogyan dolgozza fel személyes adatait a Cégünk által kínált, kötött, nyújtott és fenntartott termékek és szolgáltatások kapcsán.

Ezen elvek célja, hogy tájékoztassuk Önt a konkrét személyes adatokról, amelyeket gyűjtünk, hogyan kezeljük őket, milyen forrásokból szerezzük őket, milyen célra használjuk őket, kinek adhatjuk át az adatokat, hol kaphat információt a személyes adatairól, amelyeket feldolgozunk, vagy milyen egyéni jogai vannak a személyes adatok védelme kapcsán.

Kérjük, olvassa el ezeket az elveket. Örömmel válaszolunk bármilyen kérdésére az Easy Software Ltd. Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Egyesült Királyság bármelyik irodájában vagy e-mailen keresztül: info@easysoftware.com.

1. Általános információk

Cégünk különböző törvényi kötelezettségeknek van kitéve az ügyfél személyes adatainak feldolgozása kapcsán, amelyeknek teljesülniük kell, különösen a szerződéses kötelezettségek teljesítése vagy hivatalos hatáskör gyakorlása kapcsán. E tekintetben nem tudnánk termékeinket és szolgáltatásainkat biztosítani személyes adatai nélkül. Emellett ügyfeleink személyes adatait a törvényi kötelezettségeinken túlmenően is feldolgozzuk az ügyfélkapcsolatok kezelése és célzott termék- és szolgáltatási ajánlatok kínálása érdekében. Ehhez az Ön beleegyezésére van szükségünk. Ha úgy dönt, hogy nem adja meg az engedélyét ezekben az esetekben, akkor a nyújtott termékeink vagy szolgáltatásaink korlátozottak lehetnek vagy más módon módosulhatnak, attól függően, hogy milyen adatok feldolgozására jogosultak. Minden ügyfél tájékoztatást kap a korlátozások vagy módosítások köréről.

Hacsak másként nem állítjuk, az itt található információk mindenki személyes adatainak feldolgozására vonatkoznak, aki leendő ügyfél, azaz olyan személy, akivel kapcsolatban állunk, de még nem álltunk szerződéses kapcsolatban, valamint korábbi ügyfelek. Az itt található információk ésszerű mértékben vonatkoznak más személyek személyes adatainak feldolgozására is, akikkel a Cégnek bizonyos kötelezettségei vannak, vagy akikkel közvetlen kapcsolatban állunk, de nem állunk velük szerződéses kapcsolatban (például jogi személyek képviselői).

1.1. Személyes adatok feldolgozási elvei

Személyes adatainak feldolgozása során tiszteletben tartjuk a személyes adatok védelmének legmagasabb szintű szabványait, és különösen betartjuk a következő elveket:

(a) Mindig egyértelműen és érthetően meghatározott célra dolgozzuk fel személyes adatait, meghatározott eszközökkel, meghatározott módon, és csak a célra szükséges időtartamra; csak pontos ügyfél-személyes adatokat dolgozunk fel, és biztosítjuk, hogy azok feldolgozása megfeleljen és szükséges legyen a meghatározott célra;

(b) A személyes adatait olyan módon védjük és dolgozzuk fel, hogy azok a lehető legmagasabb szintű biztonságot nyújtsák, és megakadályozzák az ügyfél személyes adatainak jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, módosítását, megsemmisítését vagy elvesztését, jogosulatlan átadását, más jogosulatlan feldolgozását vagy más visszaélést;

(c) Mindig egyértelműen tájékoztatjuk Önt személyes adatainak feldolgozásáról, és jogairól, hogy pontos és teljes információt kapjon a feldolgozás körülményeiről, valamint más kapcsolódó jogairól;

(d) Cégünk megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz a kockázatoknak megfelelő biztonsági szint biztosítása érdekében; minden olyan személy, aki kapcsolatba kerül az ügyfél személyes adataival, köteles bizalmasan kezelni az ilyen adatok feldolgozásával kapcsolatos információkat.

2. Információk a személyes adatok feldolgozásáról

2.1. Az adatkezelőről szóló információk

Személyes adatainak adatkezelője a Cégünk, azaz az Easy Software Ltd., Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Egyesült Királyság, azonosító: 08960980

2.2. A feldolgozás célja és jogalapja

2.2.1. Személyes adatok feldolgozása az Ön beleegyezése nélkül

Ez általában olyan helyzetekre vonatkozik, amikor bizonyos személyes adatokat kötelezően meg kell adnia nekünk annak érdekében, hogy biztosíthassuk Önnek termékünket vagy szolgáltatásunkat, vagy amikor jogosultak vagyunk feldolgozni az Ön személyes adatait más módon szerzett adatok alapján.

(a) A jogszabályok értelmében jogosultak vagyunk feldolgozni személyes adatait az Ön beleegyezése nélkül az alábbi célokra vonatkozóan:

(i) jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében történő közzététel;

(ii) archiválási kötelezettségek teljesítése érdekében.

(b) Szerződés megkötése vagy teljesítése Önnel.

(c) Jogok és érdekek védelme, különösen minden vitarendezés, különösen bírósági vagy más viták céljából.

2.2.2. Személyes adatok feldolgozása az ÖnNem teljesítünk olyan tevékenységeket, amelyek nem kapcsolódnak szerződés teljesítéséhez vagy más jogi kerethez a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan, és az alábbiakat tartalmazzák: (i) piackutatás; (ii) ügyfelek tevékenységeinek figyelemmel kísérése a Cégünk weboldalán a kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban (így ez a cél nem kapcsolódik a látogatók tevékenységéről szóló információk egyszerű megszerzéséhez a Cégünk weboldalán cookie-k formájában, ahogy az az Elektronikus Kommunikáció és Mobilalkalmazásokról szóló cikkben is le van írva);

(b) termékek és szolgáltatások ajánlása; különösen információk terjesztése, a Cégünk és más felek termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, beleértve a különböző csatornákon keresztüli termék- és szolgáltatásajánlatokat, például postai úton, elektronikus úton (beleértve az elektronikus leveleket és az üzeneteket, amelyeket mobil eszközökön keresztül küldenek egy telefonszámon keresztül), vagy telefonon, weboldalon keresztül. Ebben az esetben a Cégünk bizonyos mértékben jogosult termékeket és szolgáltatásokat ajánlani az ügyfeleknek azok beleegyezése nélkül is; ha a jogszabályok ezt előírják, tájékoztatjuk Önt erről a jogáról, hogy kifejezze az egyet nem értését a további termékek vagy szolgáltatások ajánlásával kapcsolatban. Ebben az összefüggésben a személyes adatait harmadik feleknek is továbbíthatjuk az információk terjesztése és az ilyen harmadik felek termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása céljából. További részletek találhatók ezekben az elvekben.

2.3. Feldolgozott ügyfél személyes adatok körének meghatározása

Cégünk a személyes adatait csak annyiban dolgozza fel, amennyire az a fenti célok eléréséhez szükséges. Különösen a kapcsolattartási és azonosítási adatokat dolgozzuk fel. Az ügyfelek személyes adatainak feldolgozásának köréről részletes információk találhatók az Elvek 1. mellékletében.

2.4. Személyes adatok feldolgozási módszerei

Cégünk a személyes adatait kézi és automatizált feldolgozási módszerekkel dolgozza fel, beleértve az algoritmikus feldolgozást is, a Cégünk információs rendszereiben.

Az Ön személyes adatait főként Cégünk alkalmazottai dolgozzák fel, és szükség esetén harmadik felek is. Mielőtt bármilyen személyes adatot harmadik félnek továbbítanánk, mindig írásbeli megállapodást kötünk a harmadik féllel, amely tartalmazza ugyanazokat a személyes adatok feldolgozására vonatkozó garanciákat, amelyeket Cégünk betart a jogi kötelezettségei szerint.

2.5. Személyes adatok címzettjei

Az Ön személyes adatai különösen Cégünk alkalmazottai számára hozzáférhetők a szakmai feladataik teljesítése során, amelyek a kliensek személyes adataival való munkát igénylik, azonban csak az adott esetben és minden biztonsági intézkedés betartásával.

Ezenkívül az Ön személyes adatait harmadik feleknek is továbbítjuk, akik részt vesznek a Cégünk ügyfeleinek személyes adatainak feldolgozásában, vagy az ilyen személyes adatok más jogalapok alapján is rendelkezésre állhatnak a törvényeknek megfelelően. Mielőtt bármilyen személyes adatot harmadik félnek továbbítanánk, mindig írásbeli megállapodást kötünk a harmadik féllel, amely tartalmazza ugyanazokat a személyes adatok feldolgozására vonatkozó garanciákat, amelyeket Cégünk betart a jogi kötelezettségei szerint.

2.5.1. Az alkalmazandó jogszabályok értelmében Cégünk jogosult vagy közvetlenül köteles az Ön személyes adatait az alábbiaknak átadni az Ön hozzájárulása nélkül:

  • illetékes állami hatóságoknak, bíróságoknak és rendőrségi hatóságoknak az általuk vállalt kötelezettségeik teljesítése és az ítélet végrehajtása érdekében;
  • más feleknek a jogszabályok által meghatározott mértékben, például harmadik feleknek az ügyfeleinktől való követeléseink behajtása érdekében.

2.5.2. Az Ön hozzájárulása alapján rendelkezésre álló információk birtokában az Easy Software Kft.-nek is átadhatjuk az Ön személyes adatait a Cégünk információinak terjesztése, a Cégünk és az ügyfelek érdekeinek védelme és az ügyfélszolgálat céljából.

2.6. Személyes adatok átadása külföldi országokba

Az Ön személyes adatait a Cseh Köztársaság területén és az Európai Unió más államaiban dolgozzuk fel, ahol az International Group entitásai székelnek, és amelyek ugyanolyan személyes adatvédelmi szabványokat alkalmaznak, mint a Cseh Köztársaság. Sem Cégünk, sem az ügyfelek személyes adatainak feldolgozásában részt vevő entitások nem adják át az ügyfelek személyes adatait az Európai Unión kívüli országoknak.

2.7. Személyes adatok feldolgozási időtartama

Cégünk csak annyi ideig dolgozza fel az ügyfelek személyes adatait, amennyi a feldolgozás céljához szükséges. Időről időre értékeljük, hogy szükség van-e bizonyos személyes adatok feldolgozására egy adott cél érdekében. Amint észleljük, hogy az adatok már nem szükségesek azok bármelyik céljához, amelyekért feldolgozták őket, megsemmisítjük az adatokat. Azonban bizonyos személyes adatok feldolgozásának bizonyos céljai esetén belső értékelést végeztünk aA következő elvekben megpróbáltuk magyarázni, miért van szükségünk a személyes adataira, és hogy bizonyos célokra csak az Ön beleegyezésével dolgozhatjuk fel azokat. Nem kötelező az Ön beleegyezése a személyes adatainak feldolgozásához, és jogosult azt visszavonni. Ezen a ponton szeretnénk emlékeztetni arra, hogy bizonyos célokra jogosultak vagyunk személyes adatokat feldolgozni az Ön beleegyezése nélkül is. Ha visszavonja a beleegyezését, megszüntetjük a releváns személyes adatok feldolgozását az érintett beleegyezést igénylő célokra; azonban jogosultak vagyunk vagy akár kötelesek is lehetünk ugyanazokat a személyes adatokat más célokra feldolgozni. Ha nem adja meg vagy visszavonja a beleegyezését, akkor: (a) megfelelően módosítjuk a termékeink vagy szolgáltatásaink elérhetőségét, terjedelmét vagy feltételeit, vagy (b) megtagadjuk a termékeink vagy szolgáltatásaink nyújtását, ha kiderül, hogy az adott feltételek szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtásához szükséges az ilyen beleegyezés. Ha vissza szeretné vonni a beleegyezését a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, forduljon bármelyik fiókunkhoz, küldjön nekünk levelet a Company, Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Egyesült Királyság, vagy e-mailben: info@easysoftware.com, vagy az Easy Software weboldalain található űrlap segítségével. 2.9. Személyes adatok forrásai Ügyfelek személyes adatait különösen az alábbi forrásokból szerezzük be: (a) közvetlenül az ügyfelektől, például a cégünk által nyújtott termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződéskötéskor, és/vagy közvetve, például az ügyfelek által a cégünk termékeinek vagy szolgáltatásainak használata során, vagy azáltal, hogy információkat teszünk elérhetővé a cégünk termékeiről és szolgáltatásairól, például a cégünk weboldalán stb.; (b) leendő ügyfelek, akik érdeklődnek a cégünk szolgáltatásai iránt, mint része a marketingeseményeknek és kampányoknak; (c) saját tevékenységünk révén más ügyfelek személyes adatainak feldolgozásával és értékelésével. 2.10. Az Ön jogai a személyes adatokhoz való hozzáférésre és az ügyfél jogainak védelmére Ha információt kér tőlünk a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, minden információt megadunk Önnek adatainak feldolgozásáról anélkül, hogy indokolatlan késedelemmel járna. Az információ nyújtásáért jogosultak vagyunk ésszerű költségtérítést igényelni. Ha kiderül vagy úgy gondolja, hogy a cégünk vagy egy harmadik fél, amely részt vesz az adatok feldolgozásában, a személyes adatait olyan módon dolgozza fel, amely ellentétes a magánélet védelmével és/vagy a jogszabályokkal, különösen ha a személyes adatai pontatlanok, akkor: (a) kérhet magyarázatot a cégünktől vagy a harmadik fél részéről, amely részt vesz az adatok feldolgozásában; (b) kérheti a hibás állapot javítását; különösen kérheti a személyes adatok helyesbítését vagy módosítását; ha szükséges, az adatokat ideiglenesen blokkoljuk vagy töröljük. Ha a kérését jogosnak találjuk, a cégünk vagy a harmadik fél, amely részt vesz az adatok feldolgozásában, díjmentesen és azonnal eltávolítja a hibás állapotot. 2.11. A cégünk személyes adatok feldolgozójaként Bizonyos esetekben a cégünk is kezeli az ügyfél személyes adatait egy másik fél (másik adatkezelő) engedélyével. Például ilyen esetekben tartozik a Easy Software ltd.-vel való együttműködés harmadik féltől származó termékek vagy szolgáltatások tekintetében, vagy harmadik felekkel való együttműködés. Részletes információkért mindig kapcsolatba kell lépni a személyes adatok adott kezelőjével, hacsak a cégünk nincs felhatalmazva az információk nyújtására az adott esetben. 2.12. Elektronikus kommunikációs eszközök és mobilalkalmazások Az ügyfélkezelés részeként a cégünk olyan technológiákat fejleszt ki, amelyek lehetővé teszik Ön számára, hogy modern elektronikus kommunikációs eszközöket és mobilalkalmazásokat használjon a cégünk termékeinek és szolgáltatásainak használatához. Különösen az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat, közösségi hálózatokat és különböző mobilalkalmazásokat tartalmaznak. Közösségi hálózatok. Továbbá, különböző közösségi hálózatokon keresztül is kapcsolatba léphet velünk. Ezeket a kommunikációs csatornákat különösen marketingeszközként használjuk; termékeinket és szolgáltatásainkat jelenleg nem közvetítjük közösségi hálózatokon keresztül. Sütik. Továbbá, sütiket használunk, amikor termékeinket és szolgáltatásainkat nyújtjuk. A sütik kis szövegfájlok, amelyeket az első webhely betöltése után tárolnak a felhasználó számítógépén. Ezek a fájlok megkönnyítik azonosítását annak, hogy a látogatók hogyan dolgoznak a weboldalunk tartalmával, ami segít nekünk barátságosabb kommunikációban a weboldalunk látogatóival vagy hatékonyabb marketingben. További információk a sütikről a weboldalunkon találhatók. 2.13. Elvek Ezek az elvek érvényesek és hatályosak ___________. Az elvek jelenlegi változata a cégünk weboldalán van közzétéve, és elérhető a fiókainkban is. Melléklet 1 - Feldolgozott személyes adatok körét Azonosítási adatok - ide tartoznak olyan adatok, mint a név, a vezetéknév, a dátum, az e-mail, a telefonszám, az alkalmazó vagy a képviselt cég; az ügyfelek esetében, akik természetes személyek - vállalkozók, azonosító szám és adóazonosító szám is. Egyéb lehetséges azonosítási adatok például az adott számítógép IP-címe és azonosító adatok fájljai, amelyeket megállapodtunk abban, hogy használjuk. Kapcsolattartási adatok - név, vezetékn IP-címet használt számítógép és a megegyezett hitelesítési adatok fájljai.

Abban az esetben, ha visszavonja a termék vagy szolgáltatás iránt benyújtott kérelmet, a visszavonás dátumát is feldolgozzuk az előzetesen megadott adatokkal együtt.

Szerződéses kötelezettségek teljesítéséből eredő adatok - a nyújtott termék vagy szolgáltatás jellegétől függően olyan információkat dolgozunk fel, amelyek a nyújtott termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatosak. Ebben a kategóriában olyan személyes adatokat dolgozunk fel, mint a szerződés időtartama, ________

Személyes adatok, amelyeket termékeink vagy szolgáltatásaink nyújtása kapcsán szereztünk - ide tartoznak az általunk végzett interakciók során szerzett személyes adatok. Különösen az alábbiakat tartalmazzák:

(i) az kommunikáció biztosítására szolgáló adatok;

(ii) a kommunikációs nyelv előnyben részesített nyelve, az érdeklődés a termék vagy szolgáltatás iránt, befektetési stratégiái vagy az általunk közölt konkrét követelményei.

Próbálja ki az Easy Redmine-t 30 napos ingyenes próbaverzióban

Minden funkció elérhető | SSL tanúsítvány | Napi mentések