Szerződési feltételek

Szolgáltatási megállapodás

1. Bevezető rendelkezések

1.1. Ezek a feltételek az Ügyfél és a Szolgáltató között létrejött Megállapodás szerves részét képezik, és kötelező szabályokat és feltételeket határoznak meg a Szolgáltatások és Termékek nyújtására és használatára vonatkozóan. Ezek a feltételek szabályozzák a Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződéses kapcsolatot.

1.2. Az alábbiakban meghatározott definíciók a jelen feltételek értelmében az alábbi jelentéssel bírnak:

 • T&C - jelenti ezeket a feltételeket.
 • Megállapodás - az Ügyfél és a Szolgáltató között létrejött Szolgáltatási Megállapodást jelenti.
 • Ügyfél - olyan egyéni vállalkozó vagy jogi személy, aki a Szolgáltatóval kötött Megállapodást kötött.
 • Ügyfél szervere - olyan szerver és más HW-berendezés, amelyet a Szolgáltató nem birtokol, nem kezel vagy nem irányít.
 • Szolgáltató - az Easy Software Ltd. vállalat, amelynek székhelye a Kemp House, 152-160, City Road, EC1V 2NX London, Cégjegyzékszám: 08960980.
 • Termék - bármely Szolgáltatás vagy annak része, amelyet a Szolgáltató specifikus márkanév alapján nyújt a Szolgáltató márkapolitikájának megfelelően. Az Ügyfél az Terméket AS IS vásárolja. A támogatás és egyéb szolgáltatások külön kerülnek biztosításra.
 • Árlista - olyan dokumentum vagy weboldal, amely meghatározza a Szolgáltatás és / vagy Termék árát, ha az Megállapodásban másként nem állapították meg.
 • Szolgáltató szervere - olyan szerver és más HW-berendezés, amelyet a Szolgáltató kezel vagy irányít. A Szolgáltató harmadik fél szolgáltatásait is használhatja a megfelelő szerverteljesítmény biztosításához.
 • Implementációs szolgáltatási specifikáció - olyan implementációs feltételek és feltételek, amelyeket a Szolgáltató állapít meg és / vagy az Ügyfél személyre szabottan állít be az Megállapodásnak megfelelően. Ha az Ügyfél nem vásárolt Implementációs Szolgáltatást, vagy ha kifejezetten nincs megjelölve, az Termék árában nincs garantált Implementációs Szolgáltatás.
 • Támogatási szolgáltatási specifikáció - olyan támogatási feltételek és feltételek, amelyeket a Szolgáltató állapít meg és / vagy az Ügyfél személyre szabottan állít be az Megállapodásnak megfelelően. Ha az Ügyfél nem vásárolt támogatási szolgáltatást, vagy ha kifejezetten nincs megjelölve, az Termék árában nincs garantált támogatási szolgáltatás.
 • Szolgáltatás - az a konkrét Szolgáltatás, amelyet a Szolgáltató az Ügyfélnek az Megállapodás alapján nyújt, és amely magában foglalhatja a Szolgáltatás licencét, a Szolgáltatás karbantartását, a Szolgáltatás támogatását és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat, amennyiben az Megállapodásban és a Termékben megállapodásra került.
 • Szolgáltatás próbaverziója - olyan Szolgáltatás próbaverziója, amelyet az Ügyfél korlátozott mértékben és ingyenesen vehet igénybe.
 • Rendszergazda - az az Ügyfél által kijelölt személy, aki az Ügyfél felhasználói fiókjának kezelésére van kijelölve.
 • Felhasználó - az az egyéni személy, aki az Ügyfél számára dolgozik (mint alkalmazottja, partner, ügyvezető igazgató, az Ügyféllel hosszú távú együttműködési megállapodás alapján együttműködő személy jogi szolgáltatások nyújtására), amelyhez az Ügyfél felhasználói fiókot hoz létre.
 • Felhasználói fiók - olyan felhasználói fiók egyedi hozzáférési kóddal és jelszóval.
 • Adatbiztonsági rendszer - olyan dokumentum, amely leírja az Szolgáltatás alkalmazásában tárolt adatok biztonságának biztosítási módjait.
 • Felek - az Ügyfél és a Szolgáltató közösen.

2. A T&C elfogadásának módja

2.1. A Szolgáltatás az Megállapodás alapján kerül nyújtásra az Ügyfélnek. Az Megállapodás szerves részét képezik ezek a T&C.

2.2. Az Megállapodás mindkét Fél által történő aláírásának napján jön létre. Abban az esetben, ha az Megállapodás a webes felületen keresztül jön létre, az Megállapodás akkor jön létre, amikor az Ügyfél kifizeti a Szolgáltatás árát (a vezeték nélküli átutalás esetén, amikor az ár megfelel az első számlázási időszakban meghatározott összegnek, és jóváírásra kerül a Szolgáltató bankszámláján). Ez nem vonatkozik, ha az Ügyfél az Szolgáltatás próbaverzióját használja az art. 4. pontjában meghatározott feltételek szerint.

3. A Szolgáltatás nyújtása

3.1. A Szolgáltató az internetcímen nyújtja a Szolgáltatást, amelyet a Termék specifikációja határoz meg, és annak aldomainjein vagy az Ügyfél szerverein az Megállapodásban és a Termék specifikációban meghatározott technikai specifikációk szerint.

3.2. A Szolgáltatások körét a Termék specifikációja határozza meg, amely az Megállapodáshoz csatolt. A Termék specifikáció részletesen meghatározza az egyes részleges Szolgáltatásokat tartalmuk és aktiválási módjuk szerint.

4. A Szolgáltatás próbaverziója

4.1. Az Megállapodás megkötése előtt a Szolgáltató lehetővé teheti az Ügyfél számára a Szolgáltatás próbaverziójának használatát a webes tartományon

4.4. A Szolgáltatás Próbaverzióját használó Ügyfél jogosult adatokat menteni, de csak a rendszer funkcionalitásának ellenőrzése céljából. Az Ügyfél figyelembe veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős az Ügyfél által a Próbaverzió használata során mentett adatok hozzáférhetőségéért és megőrzéséért.

4.5. A Próbaverzió lejárta előtt a Szolgáltató lehetővé teszi az Ügyfél számára a fizetős verzióra történő áttérést, és nem kötelező érvényű fizetési információkat nyújt neki. Az ár kifizetésével a Szolgáltatás az egyeztetett mértékben aktiválódik, és az Ügyfél által a Próbaverzióban mentett adatok átkerülnek a fizetős verzióba. Abban az esetben, ha az Ügyfél nem használja a lehetőséget a fizetős verzióra történő áttérésre, a Próbaverzió nyújtása az Ügyfél számára akkor ér véget, amikor a Próbaverzió nyújtására az Ügyfél számára biztosított időszak lejár.

4.6. Az Ügyfél figyelembe veszi, hogy az általa a Próbaverzióban mentett adatok az a Próbaverzió nyújtására az Ügyfél számára biztosított időszak lejárta után visszafordíthatatlanul törlődnek. Az Ügyfél az e-mailen vagy a Próbaverzió internetes tartományán keresztül értesítést kap a Próbaverzió Szolgáltatás lejárta és az adatok törlése előtt álló eseményekről.

5. A Szolgáltatás nyújtásának időtartama

5.1. Az Szerződés rögzíti, hogy határozott vagy határozatlan időre kötötték-e meg. Az Szerződés határozott időre kötött (i) a webes felületen nyújtott Szolgáltatások esetén és (ii) határozatlan időre kötött a Kliens szerverein nyújtott Szolgáltatások esetén.

6. Ár

6.1. A Kliens köteles fizetni a Szolgáltatás használatáért a Szolgáltató által kiállított adóigazolások (számlák) alapján. A számlák elektronikus formában kerülnek kiállításra. A Szolgáltatás árai a Kalkuláció vagy Árlista szerint kerülnek meghatározásra, hacsak az Szerződésben másként nem állapodtak meg.

6.2. A Kliens által használt bankkártya és/vagy más online fizetési mód (i) a webes felületen nyújtott Szolgáltatások esetén és (ii) a havi előfizetésen keresztül nyújtott Szolgáltatások esetén automatikusan megterhelődik 30 nappal azután, hogy a Kliens feliratkozott a Szolgáltatás használatára. Ha az Ügyfél el szeretné kerülni a Szolgáltatás díjának megfizetését, akkor legalább három nappal az automatikus megújítás előtt le kell mondania az előfizetést. A Szolgáltató azt javasolja, hogy a Kliens ellenőrizze a feltöltőkártya-szolgáltatóval vagy a bankkal, hogy lehetséges-e az ismétlődő számlázás.

6.3. A Kliens online megváltoztathatja az előfizetését, egyszerűen bejelentkezve a Kliens zónába. Az Ügyfélnek legalább három nappal a megújulás előtt le kell mondania az előfizetést, hogy elkerülje a következő számlázási időszak díjának megfizetését. Ha az Ügyfél legalább három nappal a megújulás előtt lemondja az előfizetését, az előfizetése a jelenlegi számlázási ciklus végén leáll.

6.4. A Szolgáltatás bármely rendelése díjmentesen lemondható, mielőtt a fizetés beérkezett volna a Szolgáltató számlájára. A letölthető termékek esetében a Szolgáltató NEM állít ki visszatérítést azután, hogy a letöltési csatorna engedélyezve lett, és bármilyen letöltési kísérlet megtörtént. Az rendelés lemondása az ár befizetése után megállapodás alapján lehetséges, ha a rendelt Szolgáltatást nem használták vagy nem történt letöltési kísérlet.

7. Licencszerződés

7.1. Az Ügyfél figyelembe veszi, hogy a Szolgáltatás minden tulajdonjogának és más szellemi tulajdoni jogainak jogosultja a Szolgáltató. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatást csak a nyújtott licenc keretein belül használni.

7.2. Az Ügyfél az Szerződés megkötésével nem kizárólagos licencet szerez a Szolgáltatásra egy vagy több felhasználó számára, a létrehozott Felhasználói fiókok számától függően. Az Ügyfél nem jogosult a licencet vagy az allicencet harmadik félnek előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül átruházni vagy átruházni. Az Ügyfél sem jogosult a Szolgáltatás bérbeadására vagy más módon történő ingyenes vagy ellenértékért történő rendelkezésre bocsátására a harmadik felek számára a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A licenc a Szolgáltató által végrehajtott összes frissítésre vagy beállításra is vonatkozik.

7.3. Abban az esetben, ha a Szolgáltatás a Kliens szerverén kerül nyújtásra, az Ügyfél jogosult a Termék forráskódjának letöltésére. Abban az esetben, ha a Szolgáltatás a webes felületen keresztül kerül nyújtásra, az Ügyfélnek nincs joga a Szolgáltatás forráskódjának megszerzéséhez, megtekintéséhez, módosításához vagy bármilyen módon történő beavatkozásához.

7.4. Az Ügyfél nem jogosult a Szolgáltatást más szoftverberendezésbe beépíteni előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül a Szolgáltató részéről.

7.5. Az összes Szolgáltató szoftverkiegészítőt a GNU/GPL 2 licenc alatt terjesztik. Ha másként nem állapítják meg, az összes kép, stíluslap és belefoglalt JavaScript az Easy Software Commercial Use License (Licenc) alatt kerül kiadásra:

A Licenc egy GPL-kompatibilis licenc, amely kizárólag a Szolgáltató által előáll Output: A célkitűzések, hacsak a Megrendelő nem írta alá a Szolgáltató Partneri Szerződését. A Megrendelő nem terjesztheti újra ezeket a fájlokat, és nem foglalhatja be őket semmilyen csomagba vagy kiterjesztésbe a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül. Az engedély nélküli terjesztés vagy harmadik fél számára történő hozzáférhetővé tétele jogosítja a Szolgáltatót a szerződéses büntetés számlázására, amelynek összege 10 000 EUR a Licenc bármely megsértéséért.

7.6. Az összes Szolgáltató szoftver, kivéve az 7.5. cikkben meghatározott szoftvert, a GNU/GPL 2 licenc alatt terjesztett: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.en.html.

8. Fizetési feltételek

8.1. Az egy meghatározott időszakra kötött Szerződés számlázási időszaka az a periódus (hónapok száma), amelyre a Szerződést kötötték. A Szolgáltató a webes felületen vagy e-mailen keresztül nyújtott Szolgáltatásokra vonatkozó számlákat 14 naptári napon belül kiállítja, hacsak az Ajánlatban másként nem szerepel.

8.2. Abban az esetben, ha a Szerződést meghatározott időszakra kötötték, a Szolgáltató a megfelelő időszakra vonatkozó nem kötelező érvényű fizetési információkat küldi a Megrendelőnek. Ha a Szolgáltatás ára a fizetési információval összhangban van kifizetve, a Szolgáltatás nyújtásának időtartama automatikusan meghosszabbodik.

8.3. Ha a Szolgáltatás árának fizetésében késedelem áll fenn, a Szolgáltatónak jogában áll késedelmi kamatot kapni az elmaradt összeg 0,5%-ában minden késedelmes napon. Ha a Megrendelő bármely fizetéssel késik, a Szolgáltató jogosult felfüggeszteni vagy korlátozni a Szolgáltatás nyújtását, amíg a teljes adósság meg nem fizetésre kerül. A Szolgáltatás felfüggesztésének vagy korlátozásának időszakára a Megrendelőnek továbbra is fizetnie kell az árat a szállított adózási dokumentumok szerint. A Megrendelő által okozott ismételt fizetési késedelem a Szerződés jelentős megsértésének tekintendő.

8.4. A Vásárláskor elfogadott Általános Szerződési Feltételekkel egyetértve automatikusan feliratkozik az előfizetésének automatikus megújítására. Az előfizetése minden előfizetési időszak végén automatikusan megújul az Ön által a vásárláskor választott előfizetési időszak alapján. Az előfizetési időszak minden számlázási időszakának kezdetén a vásárláskor megadott díjat (illetve az alkalmazandó adókat, például az általános forgalmi adót, ha az ár nem tartalmazza az adót) terhelik a megadott számlázási módon. Kérjük, ellenőrizze, hogy a számlázási információi helyesek-e, hogy elkerülje az előfizetés lejáratát.
Az előfizetés megvásárlásával elfogadja, hogy az előfizetési díjakat az előfizetéses kártyára vonatkozóan ismétlődően terheljük, amíg le nem mondja az előfizetést. Az előfizetések folyamatosak és automatikusan megújulnak, hacsak le nem mondja vagy mi nem szüntetjük meg a fiókját. Az előfizetés lemondásához kérjük, küldjön egy e-mailt a "Cancel subscription auto-renewal" tárggyal a salesadmin@easysoftware.com címre.
Az előfizetések árai és feltételei bármikor változhatnak. Az Ön által kezdetben vásárolt előfizetési időszakra vagy az előfizetése utolsó megújulásakor érvényes árak és feltételek az adott előfizetési időszak teljes időtartamára érvényesek maradnak, de az új árak és feltételek vonatkozhatnak a megújulásokra vagy az új előfizetésekre. Az Easy Software Kft. ésszerű idő előtt értesíti Önt az árak vagy feltételek bármilyen változásáról, mielőtt hatályba lépnek. Ha nem szeretné az előfizetését az új árak vagy feltételek szerint megújítani, lemondhatja az előfizetést a fent leírtak szerint.

9. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

9.1. A Szolgáltató jogosult bármilyen változtatást végrehajtani a Szolgáltatáson vagy annak kiterjedésén. Ilyen esetben a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt a Szolgáltatással kapcsolatos webes felületen. A Megrendelő jogosult felmondani a Szerződést az egyoldalú változtatások esetén, amelyeket a Megrendelő elutasít, ha a Szerződésben megállapodtak.

9.2. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy minden technikai lehetőségével élve biztosítja a Szolgáltatás működőképességét és elérhetőségét, ha a Megrendelő megfelel a Szolgáltatásokhoz a Termék specifikációban vagy a releváns webportálon felsorolt alapvető rendszerkövetelményeknek. Ha a Szolgáltatás működésével kapcsolatos nem szokványos helyzet merül fel, a Szolgáltató különösen az Szerződésnek megfelelően jár el.

9.3. Ha a Megrendelő bármilyen problémát észlel a Szolgáltatás sebességével vagy elérhetőségével kapcsolatban, köteles azonnal jelenteni ezt az esetet a Szolgáltatónak az a Termék specifikációban megadott e-mailen vagy a probléma megoldásának felgyorsítása érdekében elérhető telefonon keresztül. A Megrendelő figyelembe veszi, hogy olyan események is előfordulhatnak, amelyek a Szolgáltató ellenőrzése nélkül befolyásolhatják a Szolgáltatás működőképességét vagy elérhetőségét a Felhasználó számára (például az internetkapcsolat meghibásodása a Megrendelő oldalán, természeti katasztrófa, DOS vagy DNS támadások a Szolgáltató technikai felszerelésén és mások). A Szolgáltató nem vállal felelősséget az ilyen eseményekkel kapcsolatos károkért a Megrendelő számára.

9.4. A Megrendelő figyelembe veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató súlyos okokAz Ügyfél jogosultsága a saját adataihoz. Az Ügyfél kizárólagosan felelős azon adatok tartalmáért, amelyeket a saját szerverén vagy a Szolgáltató szerverén tárol.

9.7. A Szolgáltatás megfelelő végrehajtása érdekében szükséges az alábbi adatok gyűjtése, mentése és feldolgozása: kiadási verzió, szerződés azonosító, példány URL-je, telepített bővítmények listája és aktív felhasználók száma, amelyeket a Szolgáltató az Ügyfél azonosítására, az engedélyezés ellenőrzésére és a Szolgáltató jogainak védelmére használ. A jelen feltételek elfogadásával elismeri és beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató jogosult ellenőrizni, saját erőforrásainak felhasználásával, hogy a Szolgáltatást a szolgáltatási szerződésnek megfelelően használja-e, és továbbá, hogy az említett adatokat az Ügyfél és a Szolgáltató számítógépes rendszerei közötti kommunikáció során továbbítják.

10. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

10.1. Az Ügyfél nem használhatja a Szolgáltatást összhangban a kötelező jogszabályokkal.

10.2. A Szolgáltató hozzáférésének biztosítása érdekében az Ügyféltől azonosítási adatokat és további információkat kérhet. Az Ügyfélnek valódi, pontos és naprakész információkat kell megadnia.

10.3. A Szolgáltató kérésére az Ügyfélnek együtt kell működnie a Szolgáltatás hibáinak javítása vagy a Szolgáltatás beállításai során.

10.4. Az Ügyfél csak akkor használhatja a Szolgáltató által biztosított API felületet, ha harmadik fél alkalmazásain vagy szolgáltatásain keresztül fér hozzá a Szolgáltatáshoz a webes felületen keresztül. Az Ügyfél nem használhatja vagy férhet hozzá a Szolgáltatáshoz más automatizált módon, például scriptek, botok, webes keresőrobotok stb. segítségével a webes felületen keresztül nyújtott szolgáltatások esetében.

10.5. Az Ügyfélnek titokban kell tartania a Szolgáltatáshoz való hozzáférési adatait, és nem szabad más személynek elmondania vagy hozzáférést biztosítania azokhoz, vagy bármilyen más módon hozzáférést biztosítania a felhasználói fiókjához harmadik fél számára. Az Ügyfélnek továbbá biztosítania kell a technikai felszerelésének biztonságát a szükséges mértékben annak érdekében, hogy minimalizálja a hozzáférési adatok visszaéléseinek kockázatát a felhasználói fiókhoz.

10.6. Ha az Ügyfél megsérti ebben a bekezdésben előírt kötelezettségeit, a Szolgáltató nem vállal felelősséget az Ügyfélnek okozott károkért, és az Ügyfél kizárólag felelős a Szolgáltató vagy harmadik felek által okozott károkért. Ezen kötelezettségszegések továbbá jogosítják a Szolgáltatót a Szerződés felmondására. Ha az Ügyfél észleli, hogy harmadik felek hozzáférhetnek a Szolgáltatáshoz az hozzáférési adatok szivárgása miatt, az Ügyfélnek ezt e-mailben jelentenie kell a Szolgáltatónak.

10.7. A szoftver letöltése csak meghatározott időszakra érhető el. Ezen időszak után a letöltési fiók automatikusan letiltásra kerül. A Szolgáltató NEM biztosítja a forrásfájlokat e-mailben vagy bármely más csatornán keresztül, hanem csak az online fiók használatával.

11. Felhasználói fiók

11.1. Az Ügyfélnek lehet egy vagy több felhasználói fiókja. Minden felhasználói fiókot csak egy felhasználó használhat. Az Ügyfél nem jogosult harmadik fél számára felhasználói fiókot létrehozni, hacsak a Szerződés vagy a jelen ÁSZF nem írja elő. Az Ügyfél nem jogosult felhasználói fiókokat megosztani több felhasználó között. Az Ügyfél azonban jogosult az felhasználatlan felhasználói fiókot bármikor átadni az új felhasználónak.

11.2. Az 11.1. cikkely megsértése esetén a Szolgáltató jogosult azonnal felmondani a Szerződést, és az Ügyfélnek az igazságtalan gazdagodásért 7 napon belül meg kell fizetnie a Szolgáltatónak.

12. Felhasználói fiók adminisztrációja

12.1. Minden Ügyfél választhat egy vagy több felhasználói fiókot, amelyek rendelkeznek az Adminisztrátori jogokkal. Az Adminisztrátor a következő műveleteket végezheti el:

 • felhasználói fiókok hozzáadása, szerkesztése és törlése, és hozzáférési jogok beállítása ezekhez a fiókokhoz (például hozzáférés a jelentésekhez, fájlok létrehozása stb.),
 • hozzáférhet az összes Ügyfél adatához az egyes felhasználók hozzáférési beállításaitól függetlenül,
 • választhat egy másik felhasználói fiókot, amely az Adminisztrátor lesz.

12.2. Az Ügyfél teljes felelősséggel tartozik a felhasználók által végzett Szolgáltatás használatáért, ezek által végrehajtott műveletekért és az összes fiókba feltöltött adatért. Az Ügyfélnek biztosítania kell, hogy minden felhasználója betartsa a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

13. Tilos magatartás

13.1. Az Ügyfél nem tölthet fel, nem küldhet vagy nem tárolhat tartalmat a Szolgáltatás portálján, amely szoftvervírust vagy más olyan fájlokat és programokat tartalmazhat, amelyek megsemmisíthetik, károsíthatják vagy korlátozhatják a Szolgáltató vagy más Ügyfelek berendezéseinek funkcionalitását. Az Ügyfél továbbá nem jogosult olyan tartalmat feltölteni a Szolgáltatásba, amelynek birtoklása vagy terjesztése törvényellenes,e Agreement or these T&C is or becomes invalid or unenforceable, the validity of the remaining provisions shall not be affected. The Parties undertake to replace the invalid or unenforceable provision with a valid and enforceable provision that corresponds to the economic purpose of the invalid or unenforceable provision as closely as possible.

17.5. The Agreement and these T&C are governed by and construed in accordance with the laws of the Czech Republic. Any disputes arising out of or in connection with the Agreement or these T&C shall be resolved by the competent courts of the Czech Republic.

17.6. The Agreement and these T&C may be amended or supplemented only in writing. This also applies to the amendment or cancellation of this written form requirement.

17.7. The Agreement and these T&C come into effect on the day of their conclusion.

17.8. The Agreement and these T&C are available in English language.

17.9. The Agreement and these T&C are available in electronic form on the Provider’s website.

17.10. The Agreement and these T&C replace all previous agreements, arrangements and understandings between the Parties relating to the subject matter hereof.

17.11. The Agreement and these T&C are executed in two counterparts, one for each Party.

17.12. The Agreement and these T&C are valid and effective even if signed in counterparts or by electronic means.

Ha az Szerződés vagy ezek a T&C érvénytelen, hatástalan vagy végrehajthatatlan lesznek, ez a tény nem érinti az Szerződés vagy ezek a T&C többi rendelkezésének érvényességét, végrehajthatóságát vagy hatékonyságát. Ilyen esetben a Felek kötelesek minden erőfeszítést megtenni az Szerződés módosítása érdekében, amelyben az érvénytelen, végrehajthatatlan vagy hatástalan rendelkezést olyan új rendelkezés váltja fel, amely az eredetileg szándékolt célhoz igazodik.

17.5. Abban az esetben, ha az Ajánlat, a Termékleírás, a Szolgáltatás megvalósítási leírása, a Támogatási szolgáltatás leírása és a T&C rendelkezéseinek ütközése áll fenn, ezek a dokumentumok előnyben részesülnek a következő sorrendben:

(i) Ajánlat,

(ii) Megvalósítási szolgáltatás leírása,

(iii) Támogatási szolgáltatás leírása,

(iv) Termékleírás

(v) T&C,

(vi) Nyilvános információk

17.6. Ezeket a T&C-ket a Cseh Köztársaság jogszabályai szerint kell értelmezni, amely az Európai Unió tagja. Bármely vita, amely az Szerződés teljesítésével vagy értelmezésével kapcsolatosan merül fel, amelyet a Felek nem tudnak baráti módon rendezni, véglegesen a Cseh Köztársaság gazdasági kamara és agrárkamara mellékelt bírósága, a Cseh Köztársaság Gazdasági Kamara és Agrárkamara mellett működő Választottbíróságának három választottbírójával kell eldönteni, akiket az említett Választottbíróság szabályai szerint neveznek ki. Minden Fél kijelöl egy-egy választottbírót. Mindkét választottbírónak 30 napon belül meg kell állapodnia a harmadik választottbíró személyéről. Ha a két választottbíró nem tud megállapodni a harmadik választottbíró személyéről a fenti határidőn belül, akkor a Választottbíróság elnöke nevezi ki. Az ítélet végleges és kötelező érvényű a Felek számára. A Felek ezennel visszavonhatatlanul kötelezik magukat arra, hogy semmilyen joghatóság alatt ne támadják meg a választottbírósági döntés végrehajtását.

17.7. Ezek a T&C-k 2017. július 1-jén lépnek hatályba.

Személyes adatok kezelésének elvei

Tisztelt ügyfelünk,

Tájékoztatjuk Önt, hogy az Easy Software (továbbiakban: „mi” vagy „Cégünk”) hogyan kezeli a személyes adatait a Cégünk által kínált, megkötött, nyújtott és fenntartott termékek és szolgáltatások kapcsán.

Ezen Elvek célja, hogy tájékoztassuk Önt a konkrétan gyűjtött személyes adatokról, hogyan kezeljük azokat, honnan szerezzük azokat, milyen célra használjuk azokat, kiknek adhatjuk át az adatokat, hol kaphat információt az Ön által kezelt személyes adatairól, vagy milyen egyéb jogai vannak a személyes adatok védelmével kapcsolatban.

Kérjük, olvassa el figyelmesen az Elvek tartalmát. Kérdéseivel bármelyik fiókunkban szívesen állunk rendelkezésére az Easy Software Kft., Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Egyesült Királyság vagy e-mailben a info@easysoftware.com címen.

1. Általános információk

Cégünk számos törvényi kötelezettségnek van kitéve az ügyfél személyes adatainak kezelése kapcsán, amelyeknek eleget kell tennünk, különösen a szerződéses kötelezettségeink teljesítése vagy hivatalos hatáskörünk gyakorlása kapcsán. E tekintetben nem tudnánk termékeinket és szolgáltatásainkat biztosítani Önnek személyes adatai nélkül. Emellett ügyfeleink személyes adatait a törvényi kötelezettségeink keretein túl is kezeljük az ügyfélkapcsolatok ápolása és az Önnek szóló célzott termék- és szolgáltatási ajánlatok megfogalmazása érdekében. Ehhez az Ön beleegyezésére van szükségünk. Ha úgy dönt, hogy nem adja meg az ehhez szükséges beleegyezését, a szolgáltatásaink korlátozottak lehetnek, vagy azokat az adatokat, amelyeket jogosultak vagyunk kezelni, más módon kell kezelni. Minden ügyfél tájékoztatást kap a korlátozások vagy az igazítások mértékéről.

Ha másként nem jelöljük meg, az itt található információk minden vonatkozásban vonatkoznak a leendő ügyfelek személyes adatainak kezelésére is, azaz azokra az emberekre, akikkel kapcsolatban állunk, de még nem álltunk szerződéses kapcsolatban, valamint a korábbi ügyfelekre is. Az itt található információk ésszerű mértékben vonatkoznak más személyek személyes adatainak kezelésére is, akikkel a Cégnek bizonyos kötelezettségei vannak, vagy akikkel közvetlen kapcsolatban állunk, de nem állunk velük szerződéses kapcsolatban (például jogi személyek képviselői).

1.1. Személyes adatok kezelésének elvei

Személyes adatainak kezelése során a legmagasabb szintű személyes adatvédelmi szabványokat tiszteletben tartjuk, és különösen betartjuk az alábbi elveket:

(a) Mindig egyértelműen és érthetően meghatározott célra dolgozzuk fel személyes adatait, meghatározott eszközökkel, meghatározott módon, és csak a célhoz szükséges időtartamra; csak pontos ügyfél-személyes adatokat dolgozunk fel, és biztosítjuk, hogy azok feldolgozása megfeleljen és szükséges legyen a meghatározott célhoz;

(b) Személyes adatait olyan módon védjük és dolgozzuk fel, hogy a lehető legmagasabb szintű adatbiztonságot biztosítsuk,jektumok, amelyekkel a személyes adatokat megosztjuk, magukban foglalják azokat a harmadik feleket, akikkel szerződést kötöttünk a szolgáltatásaink nyújtásához, például a szállítókat, a fizetési szolgáltatókat és az ügyfélszolgálati szolgáltatókat. Ezek a harmadik felek csak azokat az adatokat kapják meg, amelyek szükségesek a szolgáltatások nyújtásához, és csak azokat a célokat szolgálják, amelyekre az adatokat eredetileg gyűjtöttük.

2.5.3. Az Ön személyes adatait harmadik feleknek is továbbíthatjuk, ha ehhez az Ön előzetes hozzájárulása szükséges, vagy ha jogszabályok vagy bírósági határozatok köteleznek minket erre.

2.6. Storage and Security of Personal Data

Our Company stores your personal data for the period necessary to achieve the purposes of processing, or for the period stipulated by law. After the expiry of the storage period, your personal data will be deleted or anonymized.

Our Company takes all necessary technical and organizational measures to ensure the security of your personal data, including protection against unauthorized or unlawful processing and against accidental loss, destruction or damage.

2.7. Your Rights

As a data subject, you have the right to access your personal data, to rectify or erase them, to restrict their processing, to object to their processing, and to data portability. You also have the right to lodge a complaint with a supervisory authority.

If you have any questions or requests regarding the processing of your personal data, please contact us at the following e-mail address: privacy@easysoftware.com.

Output: Az Ön beleegyezése alapján, amely jogosít bennünket a személyes adatokkal való rendelkezésre, személyes adatait az Easy Software Kft. számára is közzétesszük a Cégünk termékeinek és szolgáltatásainak terjesztése, jogaink és érdekeink védelme és ügyfélszolgálat céljából.

2.6. Személyes adatok külföldi országoknak történő átadása

Az Ön személyes adatait a Cseh Köztársaság területén és az Európai Unió más államaiban dolgozzuk fel, ahol az International Group entitásai székelnek és azonos személyes adatvédelmi szabványt osztanak a Cseh Köztársasággal. Sem a Cégünk, sem a kliensek személyes adatainak feldolgozásában részt vevő entitások nem adják ki a kliensek személyes adatait az Európai Unión kívüli országoknak.

2.7. Személyes adatok feldolgozásának időtartama

Cégünk csak annyi ideig dolgozza fel a kliensek személyes adatait, amennyi a feldolgozás céljával összefüggésben szükséges. Időről időre értékeljük a szükségességét annak, hogy bizonyos személyes adatokat feldolgozzunk egy adott cél érdekében. Ha észleljük, hogy az adatokat már nem szükséges feldolgozni azokra a célokra, amelyekért feldolgozták őket, akkor töröljük az adatokat. Azonban bizonyos személyes adatok feldolgozásának bizonyos céljai tekintetében belső értékelést végeztünk annak érdekében, hogy meghatározzuk a személyes adatok használatának szokásos időtartamát, amelynek lejárta után gondosan értékeljük annak szükségességét, hogy ilyen személyes adatokat feldolgozzunk az adott cél érdekében. Ezzel kapcsolatban is igaz, hogy a személyes adatokat a következő célokra feldolgozottak esetében:

(a) a szerződések teljesítése érdekében a szerződéses kapcsolat időtartama alatt dolgozzuk fel; ezután a releváns személyes adatok általában tíz évig használhatók;

(b) termékek és szolgáltatások ajánlása érdekében a szerződéses kapcsolat időtartama alatt dolgozzuk fel; ezután a releváns személyes adatok általában tíz évig használhatók; ha személyes adatokat adunk át harmadik feleknek ezzel kapcsolatban, a feldolgozási időtartamot a harmadik felek határozzák meg az érvényes jogszabályok és az ezen elvekben meghatározott szabályok szerint;

(c) az ügyfélszolgálat érdekében a szerződéses kapcsolat időtartama alatt dolgozzuk fel; ezután a releváns személyes adatok általában tíz évig használhatók.

2.8. Az egyetértés visszavonásának joga

Ezen elvekben megpróbáltuk magyarázni, hogy miért szükségesek a személyes adatai, és hogy bizonyos célok érdekében csak az Ön beleegyezésével dolgozhatjuk fel őket. Önnek nem kötelező beleegyeznie a Cégünknek a személyes adatainak feldolgozásába, és jogosult visszavonni az egyetértését. Ezen a ponton szeretnénk emlékeztetni arra, hogy bizonyos személyes adatokat jogosultak vagyunk, sőt kötelesek vagyunk bizonyos célok érdekében feldolgozni az Ön beleegyezése nélkül is. Ha visszavonja az egyetértését, megszüntetjük a releváns személyes adatok feldolgozását az érintett beleegyezést igénylő célokra; azonban jogosultak vagyunk vagy akár kötelesek vagyunk ugyanazokat a személyes adatokat más célok érdekében feldolgozni.

Ha nem kívánja megadni vagy visszavonni az egyetértését, akkor:

(a) a termékeink vagy szolgáltatásaink elérhetőségét, terjedelmét vagy feltételeit megfelelően módosítjuk, vagy

(b) megtagadjuk a termékeink vagy szolgáltatásaink nyújtását, ha kiderül, hogy az adott beleegyezés szükséges a termék vagy szolgáltatás nyújtásához a megadott feltételek szerint.

Ha vissza kívánja vonni az egyetértését a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, forduljon bármelyik fiókunkhoz, küldjön nekünk levelet a Company, Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Egyesült Királyság, vagy e-mailben: info@easysoftware.com, vagy az Easy Software weboldalán található űrlap segítségével.

2.9. Személyes adatok forrásai

A kliensek személyes adatait különösen a következő forrásokból szerezzük be:

(a) közvetlenül a kliensektől, például amikor a Cégünk által nyújtott termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződéseket kötnek, és/vagy közvetve, például a Cégünk által nyújtott termékek és szolgáltatások használata során, vagy a Cégünk termékeinek és szolgáltatásainak információit elérhetővé teszik a kliensek számára, például a Cégünk weboldalán stb.;

(b) leendő ügyfelek, akik érdeklődnek a Cégünk szolgáltatásai iránt, mint része a marketingeseményeknek és kampányoknak;

(c) saját tevékenységünk által más kliensek személyes adatainak feldolgozása és értékelése révén.

2.10. Az Ön jogai a személyes adatokhoz való hozzáférésre és a kliens jogainak védelmére

Ha információt kér tőlünk a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, minden információt megadunk Önnek az Önről feldolgozott adatokról azonnal és indokolatlan késedelem nélkül. Az információ nyújtásáért jogosultak vagyunk ésszerű költségtérítést igényelni. Ha kiderül vagy úgy gondolja, hogy a Cégünk vagy a személyes adatok fAz egyéni személyes adatokat egy másik fél (másik adminisztrátor) engedélyével lehet feldolgozni. Például ezek az esetek magukban foglalják az Easy Software Kft.-vel való együttműködést harmadik fél termékei vagy szolgáltatásai érdekében, vagy harmadik felekkel való együttműködést. Részletes információkért mindig szükséges a személyes adatok adott adminisztrátorával kapcsolatba lépni, hacsak a Cégünk nem jogosult információkat nyújtani az adott esetben.

2.12. Elektronikus kommunikációs eszközök és mobilalkalmazások

Ügyfélkezelés részeként a Cégünk olyan technológiákat fejleszt ki, amelyek lehetővé teszik a modern elektronikus kommunikációs eszközök és mobilalkalmazások használatát a Cégünk termékeinek és szolgáltatásainak használatához. Különösen az internet használatához, a közösségi hálózatokhoz és különböző mobilalkalmazásokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat tartalmaznak.

Közösségi hálózatok. Emellett különböző közösségi hálózatokon keresztül is elérhet minket. Ezeket a kommunikációs csatornákat különösen marketing eszközként használjuk; termékeinket és szolgáltatásainkat jelenleg nem kínáljuk közösségi hálózatokon keresztül.

Sütik. Emellett sütiket használunk termékeink és szolgáltatásaink nyújtásakor. A sütik kis szövegfájlok, amelyeket az első weboldal betöltése után tárolnak a felhasználó számítógépén. Ezek a fájlok megkönnyítik a látogatók munkájának azonosítását a weboldal tartalmával, ami segít nekünk barátságosabb kommunikációban a weboldal látogatóival vagy hatékonyabb marketingben. További információk a sütikről a weboldalunkon találhatók.

2.13. Alapelvek

Ezek az Alapelvek érvényesek és hatályosak ___________. Az Alapelvek jelenlegi változata a Cégünk weboldalán van közzétéve, és elérhető az üzleti egységeinkben is.

Melléklet 1 - Feldolgozott személyes adatok körének

Azonosítási adatok - ide tartoznak az olyan adatok, mint a név, a vezetéknév, a dátum, az e-mail, a telefonszám, a munkáltató vagy a képviselt vállalat; az egyéni vállalkozóként nyilvántartott ügyfelek esetében azonosítószám és adóazonosító szám is. Egyéb lehetséges azonosítási adatok például az használt számítógép IP-címe és a meghatározott hitelesítési adatok fájljai, amelyeket használni egyetértünk.

Kapcsolattartási adatok - név, vezetéknév, kapcsolattartási címek, telefonszámok, e-mail címek vagy más hasonló kapcsolattartási adatok. Egyéb hasonló kapcsolattartási adatok lehetnek a használt számítógép IP-címe és a meghatározott hitelesítési adatok fájljai.

Abban az esetben, ha visszavonja a termék vagy szolgáltatás igénylését, a visszavonás dátumát is feldolgozzuk az előzetesen megadott adatokkal együtt.

Az adatkezelési kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adatok - a nyújtott termék vagy szolgáltatás jellegétől függően olyan információkat dolgozunk fel, amelyek a nyújtott termék vagy szolgáltatásra vonatkoznak. Ebben a kategóriában olyan személyes ad

Implementációs szolgáltatások

1. Általános feltételek

Ha másként nem jelezzük, az összes találkozó virtuális találkozó megoldáson keresztül történik. Minden résztvevőnek egyénileg kell részt vennie, és felszerelkeznie kell egy fejhallgatóval.

A csomagok hatóköre a legjobb tapasztalatainkon alapul. Általában ez a minimális implementációs hatókör. Azonban minden implementáció egyedi, és ezért néha további időre van szükség, az ügyfelek specifikus követelményei miatt. Az Easy Redmine tanácsadói kérésre időközi jelentést tudnak adni.

Ha másként nem jelezzük, az implementáció angolul történik; az összes dokumentum és írásos dokumentáció angolul lesz szállítva.

2. Általános rendelkezések

2.1. Új alkalmazásverziók

Folyamatosan fejlesztjük és javítjuk az alkalmazást. Az új verziókat a következő ciklusokban adjuk ki:

 • Minden három hónapban új verzió jelenik meg
 • Az új verzió fejlesztése egy hónappal a kiadása előtt leáll, hogy tesztelni lehessen
 • A hibajavításokat két hetente adjuk ki

Az alkalmazásfejlesztéssel kapcsolatos javaslatait akkor valósítjuk meg, ha azok többségére előnyösnek bizonyulnak ügyfeleink számára, és összhangban vannak termékfejlesztési stratégiánkkal. Célunk, hogy a projektmenedzsment könnyebb legyen.

2.2. Együttműködési folyamat

Értékeljük az nyílt kommunikációt. Közös folyamatba lépünk az új szoftver implementálásával a vállalatában. Azt valljuk, hogy mindkét fél számára előnyös, ha fontos információkat nyíltan és időben megosztunk egymással.

A kommunikáció e-mailen, online találkozókon, telefonhívásokon és személyes találkozókon keresztül történhet. Az implementációs folyamat sikeres befejezéséhez szükséges az operatív szintű kölcsönös kommunikáció. Ezért minden félnek gyorsan kell reagálnia, amikor a másik fél kapcsolatba lép vele. Általában képesek vagyunk két munkanapon belül reagálni.

Az implementáció során a tanácsadó együttműködik más belső osztályainkkal. Az implementációval nem közvetlenül kapcsolatos problémák megoldását a támogatási csapatunk szállítja Önnek. Ha szükség van beavatkozásra az ügyfél szerverén vagy más szerverrel kapcsolatos konzultációra, a kommunikáció átkerül a szervertámogatási szakértőinkhez. Ha nem elégedett teljes mértékben a támogatási osztályaink munkájával az implementáció során, kérjük, tájékoztassa tanácsadóját. A visszajelzése fontos számunkra.

2.3. Előre fizetett MANDAYS (MD) és az eltöltött idő jelentése

Az előre fizetett MANDAYS számára vonatkozó információk megtalálhatók a protokoll bevezető táblázatában. Az implementáció általában távolról történik. Ha személyes találkozókat szeretne, akkor lehetséges az Easy Software irodáiban rendezni őket. Ha az ügyfél helyszínén szeretne találkozókat szervezni, akkor az utazási költségeket az előre fizetett költségvetésből (az implementációs hatókörből) lehet fedezni. Az utazási költségeket külön is számlázhatjuk. A tanácsadó által eltöltött teljes időt számlázzuk az ügyfél helyszínéről / oda.

Az eltöltött idő jelentéseket általában akkor küldjük el az ügyfélnek, amikor az előre fizetett költségvetés MANDAYS-ének körülbelül a felét eltöltötték, majd amikor az utolsó néhány óra maradt. A tanácsadó külön jelentést ad a fennmaradó órák felhasználására vonatkozóan.

Az implementáció a következő fázisokból áll. Az egyes fázisokra fordított idő összege megegyezik a MANDAYS előre fizetett költségvetésével. Az ügyfélnek számlázott legalacsonyabb időérték 0,25 óra.

 • Kezdeti elemzés
 • Kezdeti online találkozó
 • Az alkalmazás konfigurálása (a munka erőfeszítése a beállítások bonyolultságától függ)
 • Képzés
 • További követelmények a konfiguráción
 • Támogatás az implementáció során és tesztelés az implementáció során (e-mailek, telefonhívások)

Konkrétan a következő tevékenységek tartoznak az előre fizetett költségvetés MANDAYS-ához:

 • A tanácsadó által az implementáció során eltöltött idő, az alkalmazás konfigurálása
 • Az Ön követelményeinek elemzése
 • A követelményeinek belső konzultációi
 • Szükséges konzultációk
 • Különböző forgatókönyvek rajzolása arról, hogyan lehet megvalósítani a követelményeit
 • Az implementációs protokoll előkészítése és frissítése
 • Implementációval kapcsolatos találkozók és telefonhívások
 • Képzés
 • E-mail kommunikáció a tanácsadóval
 • A találkozók szervezése, tervezése és ütemezése
 • Belső osztályok koordinálása, ha szükséges (támogatás, szerver szakértő)
 • A tanácsadó által az utazáson eltöltött idő (kivéve, ha külön fizetik, lásd az első bekezdést)
 • Az implementációs projekt kezelése
 • Ha bizonyos rendszer viselkedését hibaként jelentik, de végül bizonyítják, hogy helyes, a tanácsadó

  2.4. A prepaid költségvetés növelése

  A prepaid MANDAYS költségvetésének növelése csak az Ön megerősítése után lehetséges. A prepaid költségvetés növelése általában az alábbi okok miatt szükséges:

  • Kiderül, hogy az implementációs MANDAYS eredeti becslése túl alacsony volt az bevezető elemzés után. A tanácsadó frissített becslést nyújt az elvégzendő tevékenységekről, amelyek szükségessé teszik a megvalósításhoz szükséges MANDAYS-ok frissítését. Ez a terv azt is mutatja, hogy mely tevékenységekre van szükség több figyelemre (MANDAYS), mint az eredetileg becsült mennyiség.
  • Ha gyakrabban szeretne tájékoztatást kapni a költött időről, mint az előző bekezdésben.
  • Nem lehetséges az Ön követelményeinek megvalósítása a standard alkalmazás felületén, ezért egyedi fejlesztésre van szükség.
  • Az Ön szerverének támogatása nem volt figyelembe véve az implementációs MANDAYS becslésnél, de az azonban szükséges.
  • További képzés szükséges (amelyet az eredeti becslés nem vett figyelembe)
  • Az implementációs folyamat során kiderül, hogy a prepaid MANDAYS száma nem elegendő az Ön követelményeinek kielégítéséhez.

Próbálja ki az Easy Redmine-t 30 napos ingyenes próbaverzióban

Minden funkció elérhető | SSL tanúsítvány | Napi mentések