Kişisel veri işleme ilkeleri

Sayın müşteri,

Easy Software (bundan sonra "biz" veya "şirketimiz" olarak da anılacaktır) tarafından sunulan, sonuçlandırılan, sağlanan ve sürdürülen Şirket ürünleri ve hizmetleri ile ilgili olarak kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizi bilgilendirelim.

Bu İlkelerin amacı, hangi kişisel verileri topladığımızı, nasıl işlediğimizi, hangi kaynaklardan elde ettiğimizi, hangi amaçla kullandığımızı, verileri kimlere sağlayabileceğimizi, işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında bilgi alabileceğiniz yerleri veya kişisel verilerin korunması ile ilgili bireysel haklarınızı size vermek için bilgi vermektir.

Bu nedenle, lütfen bu İlkelerin içeriğini okuyun. Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londra, Birleşik Krallık veya e-posta aracılığıyla herhangi bir şube ofisimizdeki herhangi bir sorunuzu yanıtlamaktan memnuniyet duyarız: info@easysoftware.com.

1. Genel Bilgi

Şirketimiz, müşteri kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak yerine getirmemiz gereken çeşitli yasal yükümlülüklere tabidir ve özellikle sözleşme yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi veya resmi yetki kullanımıyla ilgili olarak bunlara uymak zorundayız. Bu bağlamda, kişisel verilerinizi vermeden ürün ve hizmetlerimizi hiçbir şekilde sağlayamayız. Ayrıca, müşteri bakımı amacıyla müşteri kişisel verilerini yasal yükümlülüklerimizin çerçevesinin ötesinde işliyoruz ve size hedeflenen ürün ve hizmet teklifleriyle hitap ediyoruz. Bunun için onayınıza ihtiyacımız var. Bu durumlarda onayınızı vermemeye karar verirseniz, sağladığımız ürünler veya hizmetler, işlemeye yetkili olduğumuz veri kapsamına bağlı olarak sınırlı veya başka şekilde ayarlanabilir. Her müşteri, sınırlama veya ayarlamaların kapsamı hakkında bilgilendirilir.

Aksi belirtilmedikçe, burada yer alan tüm bilgiler, sözleşme ilişkisi henüz kurulmamış olan ancak bizimle iletişim halinde olan kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi için de geçerlidir, ayrıca eski müşteriler için de geçerlidir. Burada yer alan bilgiler, şirketin belirli yükümlülükleri olan veya şirketimizle sözleşme ilişkisi olmadan doğrudan iletişim halinde olan diğer kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi açısından da, makul bir ölçüde geçerlidir (örneğin, tüzel kişilerin temsilcileri).

1.1. Kişisel Veri İşleme İlkeleri

Kişisel verilerinizi işlerken kişisel veri koruma standartlarının en üst düzeyine saygı gösteriyor ve özellikle aşağıdaki prensiplere uymaktayız:

(a) Her zaman kişisel verilerinizi açıkça ve anlaşılır bir şekilde tanımlanmış bir amaç için, tanımlanmış araçlarla, tanımlanmış bir şekilde ve sadece amaçla ilgili süreyle işleriz; müşterilerin kesin kişisel verilerini işler ve işleme, tanımlanmış amaçla uyumlu ve gerekli olacak şekilde sağlarız;

(b) Kişisel verilerinizi en yüksek düzeyde güvenlik sağlayacak şekilde korur ve işleriz ve müşteri kişisel verilerine yetkisiz veya kazara erişimi, değiştirilmesini, yok edilmesini veya kaybedilmesini, yetkisiz transferlerini, diğer yetkisiz işlemlerini veya diğer kötüye kullanımlarını önleriz;

(c) Her zaman kişisel verilerinizi işlediğimiz konusunda sizi açıkça bilgilendirir ve ilgili işleme ilişkin koşullar hakkında kesin ve tam bilgi almanızı ve diğer ilgili haklarınızı almanızı sağlarız;

(d) Şirketimiz, tüm olası risklere uygun bir güvenlik seviyesini sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemlere uyar; müşteri kişisel verileriyle temas eden tüm kişiler, bu tür verilerin işlenmesiyle ilgili olarak edinilen bilgileri gizli tutma yükümlülüğü altındadır.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgi

2.1. Yönetici Hakkında Bilgi

Kişisel verilerinizin yöneticisi şirketimizdir, yani Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londra, Birleşik Krallık, Kimlik: 08960980

2.2. İşlemenin Amaçları ve Hukuki Dayanakı

2.2.1. Onayınız Olmadan Kişisel Verilerin İşlenmesi

Bu genellikle, size ürün veya hizmetimizi sunabilmemiz için bize belirli kişisel verileri açıklamanız gerektiği durumları veya başka şekilde elde ettiğimiz kişisel verilerinizi işlemeye yetkili olduğumuz durumları içerir.

(a) Yasaya göre, aşağıdaki yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için onayınız olmaksızın kişisel verilerinizi işlemeye yetkiliyiz:

(i) Kamu otoritelerine yasal bildirimlerin yerine getirilmesi;

(ii) Arşivleme yükümlülüklerine uyum sağlanması.

(b) Sizinle bir sözleşme yapma veya yerine getirme.

(c) Yasalarla korunan hakların ve çıkarların korunması, özellikle her türlü anlaşmazlığın çözümü açısından, özellikle mahkeme veya diğer anlaşmazlıkların çözümü amacıyla.

2.2.2. Onayınızla Kişisel Verilerin İşlenmesi

Bu özellikle, sağlanan veya başka şekilde elde edilen kişisel verilerinizi işlememize gönüllü olarak onay verdiğiniz durumları ilgilendirir. Onayınızı vermemek, şirketimizin belirli ürün veya hizmetleri sağlamasını engelleyebilir veya sağlanan ürün ve hizmetlerin mevcudiyetini, kapsamını veya koşullarını makul bir şekilde ayarlamasına neden olabilir.

Onayınıza dayanarak, Şirketimiz kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

(a) müşteri hizmetleri; bu, bir sözleşmenin veya başka bir kişisel veri işleme yasal çerçevesinin yerine getirilmesi anlamına gelmeyen faaliyetlerdir ve şunları içerir: (i) pazar araştırması; (ii) Şirketimizin web sitesindeki müşteri eylemlerinin takibi, sunulan hizmetlerle ilgili olarak (bu amaç, Şirketimizin web sitesine ziyaretçilerin eylemleri hakkında sadece çerezler şeklinde bilgi edinmeyle ilgili değildir, aşağıda Elektronik İletişim ve Mobil Uygulamalar Hakkında Madde'de açıklandığı gibi);

(b) ürün ve hizmetlerin sunumu; özellikle, Şirketimizin ve diğer tarafların ürün ve hizmetlerinin dağıtımı, bilgi dağıtımı ve hedeflenen müşterilere yönelik ürün ve hizmet teklifleri de dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla, posta yoluyla, elektronik araçlarla (elektronik posta ve telefon numarası aracılığıyla mobil cihazlara gönderilen mesajlar dahil) veya telefonla, bir web sitesi aracılığıyla yapılır. Bu durumlarda, Şirketimiz müşterilerin onayını almadan da ürün ve hizmetler sunma hakkına sahiptir; yasaya uygun olarak, ürün veya hizmetlerin daha fazla sunulması konusunda anlaşmazlık bildirme hakkınız hakkında size bilgi verilecektir. Bu bağlamda, kişisel verileriniz ayrıca bu tür üçüncü taraflara bilgi dağıtımı ve ürün ve hizmetlerin sunumu amacıyla iletilmek üzere üçüncü taraflara iletilmektedir. Daha fazla ayrıntı bu İlkelerin altında verilmektedir.

2.3. İşlenen Müşteri Kişisel Verilerinin Kapsamı

Şirketimiz, yukarıdaki amaçları yerine getirmek için gerekli olan ölçüde kişisel verilerinizi işler. Özellikle iletişim ve kimlik verilerini işleriz. Müşteri kişisel verilerinin işlenen kapsamıyla ilgili ayrıntılı bilgiler Ek 1'de belirtilmiştir.

2.4. Kişisel Veri İşleme Yöntemleri

Şirketimizin kişisel verilerinizi işleme yöntemi, hem manuel hem de otomatik işleme, Şirketimizin bilgi sistemlerinde algoritmik işleme dahil olmak üzere içerir.

Kişisel verileriniz çoğunlukla Şirketimizin çalışanları tarafından ve gerektiğinde üçüncü taraflar tarafından işlenir. Kişisel verilerinizi üçüncü bir tarafa açıklamadan önce, her zaman üçüncü taraf ile kişisel veri işleme konusunda Şirketimizin yasal yükümlülüklerine uygun olarak aynı garantileri içeren bir yazılı anlaşma yaparız.

2.5. Kişisel Veri Alıcıları

Kişisel verileriniz, özellikle Şirketimizin müşteri kişisel verileriyle çalışmayı gerektiren mesleki görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olarak Şirketimizin çalışanlarına sunulur, ancak sadece ilgili durumda ve tüm güvenlik önlemlerine uygun olarak gerekli ölçüde.

Ayrıca, Şirketimizin müşteri kişisel verilerinin işlenmesine katılan üçüncü taraflara veya bu kişisel verilerin yasaya uygun olarak başka nedenlerle kendilerine sunulabileceği kişilere sunulur. Kişisel verilerinizi üçüncü bir tarafa açıklamadan önce, her zaman üçüncü taraf ile kişisel veri işleme konusunda Şirketimizin yasal yükümlülüklerine uygun olarak aynı garantileri içeren bir yazılı anlaşma yaparız.

2.5.1. Uygulanabilir yasalara uygun olarak, Şirketimiz, yargı yükümlülüklerini yerine getirmek ve hüküm uygulamak amacıyla, onayınız olmaksızın kişisel verilerinizi aşağıdaki kişilere açıklama hakkına sahiptir veya doğrudan açıklama yapma zorunluluğundadır:

  • ilgili devlet otoriteleri, mahkemeler ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve hüküm uygulamak amacıyla kolluk kuvvetleri;
  • üçüncü taraflara, müşterilerden alacaklarımızın tahsili amacıyla gibi yasayla belirlenen ölçüde.

2.5.2. İlgili ölçüde kişisel verileri temsil eden bilgilerle işlem yapma yetkisine sahip olan onayınıza tabi olarak, kişisel verilerinizi Easy Software ltd.'ye Şirketimizin bilgi dağıtımı, ürün ve hizmet teklifleri, Şirketimizin hak ve çıkarlarının korunması ve müşteri hizmetleri amacıyla açıklarız.

2.6. Kişisel Verilerin Yabancı Ülkelere Açıklanması

Kişisel verileriniz, Çek Cumhuriyeti'nin ve Avrupa Birliği'nin diğer devletlerinde bulunan Uluslararası Grup kuruluşlarının bulunduğu ve Çek Cumhuriyeti ile aynı kişisel veri koruma standardını paylaşan yerlerde işlenir. Ne Şirketimiz ne de müşteri kişisel verilerinin işlenmesine katılan kuruluşlar, müşteri kişisel verilerini Avrupa Birliği dışındaki ülkelere açıklamaz.

2.7. Kişisel Veri İşleme Süresi

Şirketimiz, müşteri kişisel verilerini yalnızca işleme amacıyla gerekli olan süre boyunca işler. Zaman zaman, belirli bir amaç için gereken belirli kişisel verilerin işlenmesi ihtiyacını değerlendiririz. Verilerin, işlendiği amaçlar için artık gerekli olmadığını tespit ettiğimizde, verileri imha ederiz. Bununla birlikte, kişisel verilerin belirli amaçlar için işlenmesi durumunda, genellikle kişisel verilerin kullanım süresinin normal olarak ne kadar olduğunu içeren bir iç değerlendirme yaparız. Bu bağlamda, ayrıca şunu belirtmek gerekir ki:

(a) sözleşme yerine getirme amacıyla işlenen veriler, müşteriyle olan sözleşme ilişkisinin süresi boyunca işlenir; ilgili kişisel veriler genellikle on yıl boyunca kullanılabilir;

(b) ürün ve hizmetlerin sunumu sözleşme ilişkisi süresince gerçekleştirilir; bu durumda ilgili kişisel veriler genellikle on yıl boyunca kullanılabilir; kişisel veriler bu konuda üçüncü taraflara açıklanmışsa, işleme süresi ilgili üçüncü taraflar tarafından geçerli yasalara ve bu İlkelerde belirtilen kurallara uygun olarak belirlenir;

(c) müşteri hizmetleri, müşteri ile sözleşme ilişkisi süresince gerçekleştirilir; bu durumda ilgili kişisel veriler genellikle on yıl boyunca kullanılabilir.

2.8. Onayın Geri Alınması Hakkı

Bu İlkelerde, neden kişisel verilerinize ihtiyaç duyduğumuzu ve belirli amaçlar için yalnızca onayınızla bunları işleyebileceğimizi açıklamaya çalıştık. Kişisel verilerinizi işlemek için Şirketimize onay vermek zorunda değilsiniz ve onayınızı geri çekme hakkına da sahipsiniz. Bu noktada, bazı kişisel verileri onayınız olmaksızın belirli amaçlar için işlemeye yetkili olduğumuzu hatırlatmak isteriz. Onayınızı geri çekerseniz, ilgili onay gerektiren amaçlar için ilgili kişisel verilerin işlemesini durduracağız; ancak, aynı kişisel verileri başka amaçlar için işlemeye yetkili veya hatta zorunlu olabiliriz.

Onayınızı vermemeyi veya geri çekmeyi reddederseniz, şunları yapabiliriz:

(a) ürün veya hizmetlerimizin mevcutluğunu, kapsamını veya koşullarını buna göre ayarlamak veya

(b) belirli şartlar altında ürün veya hizmeti sağlamanın bu onaya bağlı olduğunu öğrendiğimizde size ürün veya hizmet sunmayı reddetmek.

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayınızı geri çekmek isterseniz, lütfen herhangi bir şube ofisimize başvurun, Easy Software ltd , Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londra, Birleşik Krallık adresine bir mektup gönderin veya e-posta yoluyla: info@easysoftware.com veya Easy Software web sayfalarındaki form aracılığıyla.

2.9. Kişisel Verilerin Kaynakları

Müşteri kişisel verilerini özellikle aşağıdaki kaynaklardan elde ediyoruz:

(a) müşterilerden doğrudan, örneğin Şirketimizin ürün veya hizmetlerine ilişkin sözleşmeler yapılırken veya müşterilerin Şirketimizin ürün ve hizmetlerini kullanırken veya Şirketimizin ürün ve hizmetleri hakkında bilgi sağlamanın bir parçası olarak, Şirketimizin web sitesi aracılığıyla vb.;

(b) pazarlama etkinlikleri ve kampanyaları kapsamında Şirketimizin hizmetlerine ilgi duyan potansiyel müşteriler;

(c) müşterilerin diğer kişisel verilerinin işlenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla kendi faaliyetlerimiz aracılığıyla.

2.10. Kişisel Verilere Erişim Talebi ve Müşteri Haklarının Korunması

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili bilgi talep ederseniz, size verilerinizle ilgili tüm bilgileri gereksiz gecikmeksizin sağlayacağız. Bu bilgileri sağlamak için, bilgi sağlamak için yapılan masrafların makul bir tazminat talep etme hakkımız vardır. Şirketimizin veya verilerin işlenmesine katılan üçüncü bir tarafın, özellikle kişisel verilerinizin yanlış olduğunu düşünüyorsanız veya öğrenirseniz, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

(a) Şirketimizden veya verilerin işlenmesine katılan üçüncü taraftan açıklama talep etmek;

(b) kusurlu durumun düzeltilmesini talep etmek; özellikle kişisel verilerin düzeltilmesini veya değiştirilmesini talep edebilirsiniz; gerektiğinde veriler geçici olarak bloke edilecek veya imha edilecektir.

Talebinizin meşru olduğunu tespit edersek, Şirketimiz veya verilerin işlenmesine katılan üçüncü taraf, kusurlu durumu ücretsiz ve derhal giderir.

2.11. Şirketin Kişisel Veri İşleyen Olarak Rolü

Bazı durumlarda, Şirketimiz başka bir tarafın (başka bir veri sorumlusu) yetkisiyle müşteri kişisel verilerini işler. Örneğin, bu durumlar, üçüncü taraf ürün veya hizmetleri için Easy Software ltd. ile işbirliği yapılması veya üçüncü taraflarla işbirliği yapılması gibi durumları içerir. Detaylı bilgi için, her zaman ilgili kişisel veri sorumlusuna başvurmak gerekmektedir, Şirketimizin ilgili durumda bilgi sağlama yetkisi olmadığı sürece.

2.12. Elektronik İletişim Yöntemleri ve Mobil Uygulamalar

Müşteri hizmetleri kapsamında, Şirketimiz size modern elektronik iletişim araçlarını ve mobil uygulamaları kullanma imkanı sunmak için teknolojiler geliştirir. Özellikle, bunlar internetin, sosyal ağların ve çeşitli mobil uygulamaların kullanımıyla ilgili hizmetleri içerir.

Sosyal ağlar. Ayrıca, çeşitli sosyal ağlar aracılığıyla bize başvurabilirsiniz. Bu iletişim kanallarını özellikle pazarlama araçları olarak kullanıyoruz; ürün ve hizmetlerimiz şu anda sosyal ağlar aracılığıyla sunulmamaktadır.

Çerezler. Ayrıca, ürün ve hizmetlerimizi sunarken çerezler kullanıyoruz. Çerezler, bir web sitesinin ilk kez yüklenmesinden sonra kullanıcının bilgisayarında depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar, web sitemizin içeriğiyle nasıl etkileşimde bulunduğunuzun belirlenmesini kolaylaştırır, bu da web sitemiz ziyaretçileriyle daha dostane bir iletişim veya daha etkili bir pazarlama yapmamıza yardımcı olur. Çerezler hakkında daha fazla bilgi web sitemizde bulunmaktadır.

2.13. İlkeler

Bu İlkeler, ___________ tarihinden itibaren geçerli ve etkilidir. İlkelerin güncel versiyonu Şirketimizin web sitesinde yayınlanmış olup, ayrıca şube ofislerimizde de bulunmaktadır.

Ek 1 - İşlenen Kişisel Verilerin Kapsamı

Kimlik verileri - bunlar isim, soyisim, tarih, e-posta, telefon numarası, işveren veya temsil edilen şirket gibi verileri içerir; doğal kişi girişimciler için müşteriler için, ayrıca kimlik numarası ve vergi kimlik numarası da dahildir. Diğer olası kimlik verileri arasında, kullanılan bilgisayarın IP adresi hakkında bilgiler ve kullanmayı kabul ettiğimiz belirli kimlik doğrulama verileri dosyaları da bulunur

İletişim verileri - isim, soyisim, iletişim adresleri, telefon numaraları, e-posta adresleri veya diğer benzer iletişim verileri. Diğer benzer iletişim verileri arasında kullanılan bilgisayarın IP adresi ve kullanmayı kabul ettiğimiz belirli kimlik doğrulama verileri dosyaları da olabilir.

Bir ürün veya hizmet için sunulan başvuruyu geri çekerseniz, geri çekilmeden önce sağlanan verilerle birlikte başvuru geri çekilme tarihini de işleriz.

Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden kaynaklanan veriler - sağlanan ürün veya hizmetin doğasına bağlı olarak, sağlanan ürün veya hizmetle ilgili bilgileri işleriz. Bu kategoriye, sözleşme süresi gibi kişisel verileri işleriz.

Ürün veya hizmetlerimizin sağlanmasıyla bağlantılı olarak edinilen kişisel veriler - bu, etkileşimlerimiz sırasında edinilen kişisel verileri içerir. Özellikle şunları içerir:

(i) iletişimi güvence altına alan veriler;

(ii) tercih ettiğiniz iletişim dili, bir ürün veya hizmete ilgi, yatırım stratejileriniz veya bize açıkladığınız özel gereksinimlerinizin kayıtları.

Easy Redmine'ı 30 gün ücretsiz deneyin

Tam özellikli, SSL korumalı, günlük yedeklemeler, bulunduğunuz konumda