Easy Redmine - hơn là quản lý dự án. Một hệ thống thông tin phức tạp!

Quốc gia:
Đức
Lĩnh vực:
Phương tiện truyền thông
Khách hàng từ:
Mùa xuân 2014.

RTL RADIOCENTER BERLIN vận hành một số đài phát thanh nổi tiếng tại Đức và là một tổ chức tiếp thị truyền thông thành công. Easy Redmine cho phép quản lý tất cả các quy trình và dự án quan trọng trong một công cụ duy nhất.

Yêu cầu

Công ty đang tìm kiếm một công cụ để quản lý dự án IT và phần mềm. Ứng dụng sẽ được lưu trữ trên nội bộ do chính sách bảo mật. Điều này bao gồm tích hợp Git và xác thực LDAP, phương pháp phát triển linh hoạt, cũng như quản lý tài nguyên và hỗ trợ. Thực tế, mục tiêu chính là tích hợp các chức năng IT chính vào một công cụ duy nhất.

Giải pháp

Khách hàng yêu cầu cung cấp đầy đủ chức năng đã đề cập ở trên, và Easy Redmine đã được triển khai cùng với các plugin bổ sung.

Theo yêu cầu, Bàn trợ giúp đã được điều chỉnh để phục vụ các yêu cầu cụ thể, ví dụ như tùy chỉnh mẫu email một cách tốt hơn.


RTL - Easy Redmine- Plugin Bàn trợ giúp

Sau triển khai ban đầu, công ty đã quan tâm đến các chức năng khác của Easy Redmine như Giám sát chuyên cần đã được thêm vào như một tính năng tích hợp khác của Easy Redmine. Plugin này cũng được cải tiến theo yêu cầu bằng cách thêm chức năng xác định tự động vị trí của người dùng khi đăng nhập dựa trên địa chỉ IP của họ.

Ngoài ra, RTL còn sử dụng các công cụ nhỏ như Đính kèm dự án .

Các plugin đã sử dụng

Thử Easy Redmine trong thời gian dùng thử 30 ngày miễn phí

Đầy đủ tính năng, bảo vệ bằng SSL, sao lưu hàng ngày, tại vị trí địa lý của bạn