Lịch sử Easy Redmine

Bạn có muốn biết chúng tôi đã trở thành ai chúng tôi ngày hôm nay không?
Hãy xem những bước quan trọng nhất trong lịch sử của công ty chúng tôi.

2023

Phiên bản 13 giới thiệu Scrum Boards tiên tiến, được tạo ra dựa trên những hiểu biết từ hơn 200 nhóm thực hành phương pháp Scrum, và song song với một chuyên gia được chứng nhận bởi Scrum.org™.

2022

Phiên bản mới 12 mang đến Quản lý Tài nguyên Agile đột phá, giao diện mới và thiết kế mới của Easy Redmine.

2021

Easy Redmine 11 mới đã có sẵn, đi kèm với ứng dụng di động gốc, giao diện hiện đại mới và các công nghệ tiên tiến nhất (Rails 6, Ruby 3.0, Sidekiq và các công nghệ khác). Phiên bản 11+ sẽ được phát hành vào mùa thu với một CRM B2B mới và HelpDesk được cải tiến.

2020

Tính năng Quản lý Rủi ro là đột phá chính.

2019

Bàn trợ giúp được cập nhật bởi Easy Redmine để cải thiện chăm sóc khách hàng và xử lý mượt mà hơn. Các tính năng chính bao gồm thống kê Bàn trợ giúp có thể tùy chỉnh, báo cáo SLA và theo dõi email tự động từ các yêu cầu.

2018

Nền tảng Easy Redmine hiện đã có hơn 3.000 người dùng doanh nghiệp.

2018

Business Intelligence, DevOps, và Scheduler là những giải pháp mới.

2017

Easy Redmine là nhiều hơn chỉ là một phần mềm quản lý dự án. Đó là một nền tảng cộng đồng phức tạp, bao gồm các mẫu và đào tạo.

2016

Easy Redmine bao gồm các tính năng và plugin mới như Easy Gantt, Quản lý tài nguyên, WBS, CRM, Giá trị kiếm được và Quản lý rủi ro.

2015

Easy Software đã ra mắt bộ plugin miễn phí đầu tiên mở rộng Redmine, nhằm hỗ trợ cộng đồng Redmine.

2014

Easy Redmine bao gồm các module tích hợp cho toàn bộ vòng đời dự án, cũng như Bàn trợ giúp và CRM.

2013

Easy Family có thành viên mới, có tất cả 20 người!

2011

Easy Redmine được sử dụng bởi hơn 100 khách hàng để quản lý dự án hiệu quả.

2010

Công ty Easy với 10 thành viên chào đón khách hàng nước ngoài đầu tiên lên tàu, chào mừng đến Hà Lan!

2008

Easy Redmine đầu tiên đã được phát hành. Đó là một plugin Quản lý Dự án mã nguồn mở dựa trên Redmine, chủ yếu bao gồm các module về tài chính dự án.

2007

Redmine được triển khai như một phần mềm quản lý dự án nội bộ.

Thử Easy Redmine trong thời gian dùng thử 30 ngày miễn phí

Đầy đủ tính năng, bảo vệ bằng SSL, sao lưu hàng ngày, tại vị trí địa lý của bạn