Easy Redmine - mer än projektledning. Ett komplext informationssystem!

Land:
Tyskland
Fält:
Media
Klient sedan:
Vår 2014

RTL RADIOCENTER BERLIN driver några av de välkända radiostationerna i Tyskland och är en framgångsrik mediamarknadsföringsorganisation. Easy Redmine gör det möjligt att hantera alla viktiga processer och projekt i ett verktyg.

Krav

Företaget letade efter ett verktyg för att hantera IT- och mjukvaruprojekt. Applikationen skulle vara värd på plats på grund av säkerhetspolicyn. Detta inkluderade Git-integration och LDAP-autentisering, agil, samt resurs- och supporthantering. Praktiskt sett var det främsta målet att integrera de viktigaste IT-funktionerna i ett verktyg.

Lösning

Kunden begärde att tillhandahålla den kompletta funktionaliteten som nämndes ovan, och Easy Redmine implementerades tillsammans med ytterligare tillägg.

Vid behov anpassades Help desk för att uppfylla specifika krav, t.ex. förbättrad anpassning av e-postmallar.


RTL - Easy Redmine- Help Desk Plugin

Efter den initiala implementeringen visade företaget intresse för andra funktioner i Easy Redmine, som Närvaroövervakning som lades till som en integrerad funktion i Easy Redmine. Detta tillägg förbättrades också vid behov genom att lägga till en funktion som automatiskt bestämmer användarnas plats vid inloggning enligt deras IP-adress.

Som en "extra bonus" använder RTL mindre men praktiska verktyg som Projektbilagor .

Använda tillägg

Prova Easy Redmine i en 30 dagars gratis provperiod

Fullständiga funktioner, SSL-skyddad, dagliga säkerhetskopior, i din geografiska plats