Redmine Private Cloud

Redmine Private Cloud được thiết kế dành cho khách hàng cần độ bảo mật, tốc độ và khả năng sẵn có hàng đầu của Easy Redmine. Đám mây riêng của chúng tôi cung cấp cho khách hàng các tính năng của máy chủ riêng của họ trong khi tiết kiệm tài nguyên IT nội bộ. Nó luôn được triển khai ở vị trí địa lý gần nhất để đảm bảo tốc độ và kết nối tối đa.

Yêu cầu tư vấn


Tại sao chuyển Redmine của bạn lên một đám mây riêng

 • Mức độ bảo mật cao nhất có thể
 • Dành riêng cho một doanh nghiệp hoặc tổ chức duy nhất
 • Cấu hình đám mây có thể tùy chỉnh
 • Cài đặt mặc định được xác định trước
 • Dung lượng lưu trữ có thể mở rộng
 • Sao lưu, mã hóa, lọc IP, phần mềm diệt virus, v.v.

Bản đồ các trung tâm lưu trữ


Features & services

  Easy Cloud Private Cloud
24/7 system administrators    
Permanent hardware and application monitoring    
Security updates    
LDAP support    
Regular backups    
99.9% long-term uptime    
24/7 hotline for emergencies    
RAID mirroring    
Encryptions & firewalls    
IP filtering & reports    
Performance upgrades    
Storage space upgrade to 400GB    
Custom frequency of backups    
Backups on client‘s premises    
Guaranteed availability    
Custom encryptions consulted    
Antivirus on demand    
VPN on demand    

Yêu cầu tư vấn

Gói cài đặt trước định sẵn

Chúng tôi đã đề xuất một cài đặt trước định sẵn dựa trên kinh nghiệm và sự quen thuộc với phần mềm. Chúng tôi tự tin rằng cài đặt này sẽ đủ cho các ứng dụng có tối đa 500 người dùng:

 • Intel Xeon E3 - 4 nhân / 8 luồng, 32GB RAM DDR4 EEC, không gian lưu trữ 400GB.
 • Cấu hình cao hơn sẽ được tư vấn riêng.

Không gian lưu trữ

Mặc dù có thể yêu cầu thêm không gian lưu trữ, chúng tôi khuyến nghị không nên làm vậy. Quản trị viên máy chủ của chúng tôi sẽ giám sát việc sử dụng và bạn sẽ được thông báo sau khi đạt đến 80% dung lượng. Điều này là cách chúng tôi đảm bảo bạn sẽ không phải trả tiền cho những gì bạn không sử dụng.

Sao lưu

Chúng tôi cũng có thể cung cấp một phiên bản sửa đổi của quá trình tạo sao lưu. Tần suất có thể được điều chỉnh một chút và nếu có hai bản sao lưu ở các trung tâm dữ liệu khác nhau không đủ - hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi có thể đảm bảo sẽ tạo ra một bản sao lưu thứ ba và chia sẻ với bạn. Sao lưu đến các cơ sở của khách hàng cũng có thể được cấu hình.

Mã hóa

Khả năng có một số tiêu chuẩn mà bạn đã quen thuộc. Mặc dù khó hứa hẹn chúng tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu trong lĩnh vực này, chúng tôi sẽ rất vui được tư vấn riêng và làm nhiều nhất có thể để đáp ứng yêu cầu của bạn.

Lọc IP

Quản trị viên máy chủ của chúng tôi có thể hạn chế truy cập vào một danh sách cụ thể các địa chỉ IP mà bạn chọn. Một danh sách các IP đã đăng nhập vào ứng dụng của khách hàng cũng có thể được tạo ra theo yêu cầu.

Phần mềm diệt virus

Quản trị viên máy chủ của chúng tôi, với 10 năm kinh nghiệm về đám mây và tư vấn với các chuyên gia bên ngoài đã chứng minh rằng phần mềm diệt virus không cần thiết. Điều này là một trong những điều cho phép chúng tôi giữ giá cả hợp lý. Chúng tôi cũng làm việc với nhiều nhà phát triển phần mềm và chúng tôi đã có kinh nghiệm với các công cụ diệt virus thương mại đánh giá mã của họ như là virus - gây ra nhiều hại hơn lợi ích. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hiểu rằng một số công ty phải tuân thủ các quy tắc và quy định nhất định.

Một trong những sản phẩm phần mềm đã đoạt giải thưởng này có thể được cung cấp trên đám mây riêng:

 • ESET
 • AVAST
 • ClamAV của Cisco

Khác

Hãy liên hệ với Quản lý Tài khoản của bạn nếu bạn nghĩ rằng thiếu thông tin và chúng tôi sẽ làm việc tiếp theo!

Để biết thêm thông tin, vui lòng kiểm tra

Thử Easy Redmine trong thời gian dùng thử 30 ngày miễn phí

Đầy đủ tính năng, bảo vệ bằng SSL, sao lưu hàng ngày, tại vị trí địa lý của bạn