Easy Redmine thiết kế tùy chỉnh

Hỗ trợ văn hóa và danh tính của công ty của bạn với một thiết kế tùy chỉnh của Easy Redmine. Với thiết kế tùy chỉnh, chúng tôi sẽ tô màu Easy Redmine theo màu sắc của công ty bạn, thêm logo của bạn vào phần mềm và tạo đồ họa tùy chỉnh cho trang đăng nhập của bạn.

Easy Redmine custom design

Thiết kế tùy chỉnh bao gồm:

  • đồ họa tùy chỉnh cho trang đăng nhập
  • logo công ty
  • tùy chỉnh màu sắc chính của phần mềm

Các bước:

  1. khách hàng cung cấp thông tin/tài nguyên cần thiết (logo theo định dạng yêu cầu, hướng dẫn nhận diện thương hiệu hoặc chỉ màu sắc công ty)
  2. phát triển 2 mẫu thử - trang đăng nhập và trang chủ phần mềm
  3. khách hàng phê duyệt thiết kế đề xuất
  4. thực hiện đồ họa công ty vào phần mềm

Giá: 0,90 EUR/người/tháng

Thời gian giao hàng: 1-2 tuần kể từ khi đặt hàng

Yêu cầu thiết kế tùy chỉnh  

Mua dịch vụ (ở bước 2 trên trang Giá cả)

Thử Easy Redmine trong thời gian dùng thử 30 ngày miễn phí

Đầy đủ tính năng, bảo vệ bằng SSL, sao lưu hàng ngày, tại vị trí địa lý của bạn