Phiên hướng dẫn miễn phí

Học cách sử dụng Easy Redmine để quản lý dự án và hoạt động kinh doanh của bạn một cách hiệu quả. 

Mỗi Thứ Năm lúc 2:00 PM CET (Praha, Berlin, Paris).

Chỉ trong 45 phút, bạn sẽ học được cách:

  • Điều hướng trong Easy Redmine của bạn
  • Tùy chỉnh và quản lý bảng điều khiển của bạn
  • Tạo dự án và quản lý nhiệm vụ
  • Quản lý nhóm của bạn
  • Sử dụng cài đặt cơ bản và quản trị nâng cao


Đăng ký ngay

Thử Easy Redmine trong thời gian dùng thử 30 ngày miễn phí

Đầy đủ tính năng, bảo vệ bằng SSL, sao lưu hàng ngày, tại vị trí địa lý của bạn