Tăng tốc triển khai Redmine của bạn

Easy Redmine cung cấp một tập hợp các chức năng quản lý dự án phức tạp cần được triển khai đúng cách. Chúng tôi có thể giúp bạn nhanh chóng làm quen, tránh công việc thừa và tùy chỉnh Easy Redmine để phù hợp với nhu cầu của bạn. Các nhà tư vấn của chúng tôi sẽ điều chỉnh Easy Redmine cho cấu trúc độc đáo của dự án của bạn và làm cho công việc của bạn hiệu quả và dễ chịu nhất có thể.

Yêu cầu triển khai

Tại sao chọn thực hiện?

Ít thời gian. Ít lo lắng.

Chuyên viên tư vấn đã được đào tạo của chúng tôi sẽ giúp bạn thiết lập hệ thống một cách chính xác nhất trong thời gian ngắn nhất.

Nhanh chóng tham gia
Chúng tôi cung cấp quá trình đưa người dùng mới vào hệ thống để mọi thứ diễn ra một cách trơn tru từ ngày đầu.
Tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.

Chúng tôi sẽ giúp bạn thiết lập mọi thứ một cách chính xác theo như bạn cần để tận dụng tối đa Easy Redmine.

Chúng tôi sắp xếp mọi thứ từ A đến Z

 • Đề xuất các giải pháp đã được chứng minh dựa trên mục tiêu của bạn
 • Triển khai hiệu quả trực tuyến hoặc tại chỗ
 • Đào tạo chuyên nghiệp (trực tuyến / tại chỗ)
 • Phương pháp cá nhân của một cố vấn chuyên dụng


Quá trình triển khai

Triển khai được thực hiện cá nhân và phù hợp với ý kiến của bạn - tại địa điểm của bạn, địa điểm của chúng tôi hoặc trực tuyến :)


Phạm vi của việc triển khai của bạn

Người đại diện bán hàng hoặc nhà tư vấn sẽ giúp bạn xác định phạm vi của việc triển khai, tùy thuộc vào độ phức tạp của giải pháp. Bạn sẽ được chỉ định một nhà tư vấn sẽ làm việc với bạn từ đầu đến cuối quá trình đào tạo cuối cùng.

Chúng tôi hỗ trợ trong tất cả các lĩnh vực:

 • Thiết lập hệ thống - không mất thời gian tìm kiếm tài liệu

 • Tư vấn quy trình - làm rõ và tối ưu hóa quy trình trong công ty của bạn

 • Chuyển đổi dự án Waterfall và Agile sang Easy Redmine - tăng hiệu suất quản lý dự án

 • Đào tạo người dùng cuối - tăng năng suất dự án

 • Kiến thức cho quản trị viên - quản trị viên ứng dụng của bạn sẽ có kiến thức tư vấn và độc lập trong việc quản lý Easy Redmine

 • Phân tích tích hợp - tìm hiểu xem công cụ khác của bạn có thể tích hợp như thế nào

Đặt triển khai


Gói triển khai

Triển khai cơ bản

Giải pháp đám mây
Gói giá cả cần thiết (dự án, nhiệm vụ, thời gian đã dùng, quyền hạn)
10 nhân viên

Cấu hình:

 • Cây dự án
 • Tổ chức công việc
 • Vai trò cơ bản và loại người dùng
 • Quy trình PM cơ bản
  (lập kế hoạch, thực hiện, kiểm soát)
 • Tập trung vào Phạm vi, Lịch trình, Quản lý nhiệm vụ
 • Trang chủ người dùng cơ bản
 • Đưa người dùng vào hệ thống

Triển khai nâng cao

Giải pháp đám mây
Gói giá cả doanh nghiệp (+ quản lý tài nguyên, ngân sách dự án)
30 nhân viên

Cấu hình:

 • Quy trình PM nâng cao
 • Tập trung vào quản lý Phạm vi, Lịch trình và Ngân sách
 • Quản lý rủi ro
 • Điều khiển dự án - Quản lý giá trị đã kiếm được
 • Báo cáo phòng ban
 • Cấu trúc vai trò và loại người dùng nâng cao
 • Trang chủ người dùng mở rộng
 • Mẫu dự án
 • Đào tạo quản trị trực tuyến

Triển khai lớn

Giải pháp máy chủ
Gói giá nền tảng (+ CRM, HelpDesk)
60 nhân viên

Cấu hình:

 • Phân đoạn khách hàng
 • Kịch bản loại nhiệm vụ cụ thể
 • Tập trung vào quy trình tùy chỉnh cho HelpDesk / CRM
 • Cấu trúc phân cấp vai trò và loại người dùng phức tạp
 • Trang chủ người dùng tùy chỉnh
 • Báo cáo của CEO
 • Bảng điều khiển cho các nhà lãnh đạo bộ phận
 • Đào tạo người dùng trực tuyến

Thử Easy Redmine trong thời gian dùng thử 30 ngày miễn phí

Đầy đủ tính năng, bảo vệ bằng SSL, sao lưu hàng ngày, tại vị trí địa lý của bạn