Cập nhật của Easy Redmine

Easy Redmine được phát triển liên tục để làm cho Redmine trở thành phần mềm quản lý dự án mã nguồn mở tốt nhất.

Chúng tôi dự định duy trì tính tương thích với Redmine cơ bản để cung cấp cho cộng đồng người dùng khả năng nâng cấp và nhận dịch vụ chuyên nghiệp.

Hệ thống này được thiết kế để cân bằng giữa nhu cầu ổn định và sáng tạo mâu thuẫn.

Vòng đời phát hành bao gồm

  • Sửa lỗi (bản vá) - hàng tuần. Chỉ sửa lỗi có tác động nhỏ đến chức năng chung. Nhãn phiên bản: 10.6.1
  • Các phiên bản nhỏ (với tính năng mới) - hàng tháng (khoảng ngày 22). Sửa lỗi có tác động cao hơn đến chức năng chung, thay đổi và tính năng mới. Phiên bản Thu (tháng 9) chứa nhiều tính năng thú vị hơn và thay đổi đáng kể hơn. Nhãn phiên bản: 10.6.0
  • Các phiên bản chính - hàng năm (mùa xuân). Thay đổi công nghệ chung, làm mới thiết kế, plugin mới. Nhãn phiên bản: 11.0.0

Cập nhật cho giải pháp Server 

  • cập nhật miễn phí trong vòng 3 tháng sau khi mua hàng 
  • các cập nhật tiếp theo phải trả phí và có thể mua trong ít nhất 1 năm
  • cập nhật luôn có sẵn để tải xuống trong Khu vực khách hàng

Cập nhật sản phẩm không phải là dịch vụ bắt buộc (giấy phép máy chủ cho bất kỳ phiên bản nào là vĩnh viễn). Tuy nhiên, nếu yêu cầu cập nhật, dịch vụ phải được thanh toán trong suốt thời gian sở hữu sản phẩm.

Cập nhật cho giải pháp Cloud

  • cloud hosting bao gồm cập nhật
  • các ứng dụng trên cloud được cập nhật tự động (trong giờ đêm theo giờ địa phương của trung tâm dữ liệu)
  • việc vô hiệu hóa cập nhật tự động chỉ có thể được thực hiện dưới dạng một giải pháp tùy chỉnh
  • các cập nhật nhỏ và lớn (xem trên) được thông báo trước qua thông báo trong ứng dụng

Changelog có sẵn tại đây. Ghi chú phát hành chứa các thay đổi đáng chú ý được tập hợp trong Cơ sở kiến thức.

Easy Redmine product lifecycle

  2022 2023 2024
  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Easy Redmine 13                        
Easy Redmine 12                        
Easy Redmine 11                        
Easy Redmine 10                        

 

Stages of the Easy Redmine lifecycle:

Early release – SW version is available for voluntary early adopters under enhanced support conditions.

General availability – Current version. Regular feature updates and bug-fixing releases are targeted to this version. Full support.

LTS (Long Term Support) – User support and only occasional bug resolution updates are provided. No features or functional changes are developed.

Eternal – Best effort support provided. Without bug fixing, due to deprecation of the required third party components.

Thử Easy Redmine trong thời gian dùng thử 30 ngày miễn phí

Đầy đủ tính năng, bảo vệ bằng SSL, sao lưu hàng ngày, tại vị trí địa lý của bạn