Trung tâm đào tạo Easy Redmine

Chọn một con đường để nâng cao kỹ năng quản lý dự án của bạn. Bắt đầu từ những bước đầu tiên và tiến tới cấp độ tiếp theo. Khám phá, xem hoặc đọc.

Đăng ký để nhận thêm kiến ​​thức về Scrum

Các video hướng dẫn phổ biến nhất

Biểu đồ Gantt ở mức dự án
EasyRedmine.VideoTutorial.Solution.Features

Học cách làm việc với Bảng Gantt dự án trong Easy Redmine. Với Bảng Gantt, bạn có thể dễ dàng thao tác với các nhiệm vụ dự án của mình, lên lịch chúng bằng cách kéo và thả, tạo nhiệm vụ và các mốc thời gian mới.

Cách tạo một dự án trong Easy Redmine
EasyRedmine.VideoTutorial.Solution.Features

Tạo một dự án mới trong Easy Redmine thực sự rất dễ dàng. Bạn có thể sử dụng một mẫu của dự án khác cho mục đích đó để tiết kiệm thời gian. Nhưng trước tiên, hãy xem cách tạo một dự án mà không có mẫu.

Cấu trúc phân công công việc
EasyRedmine.VideoTutorial.Solution.StrategicPlanning

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách làm việc với Cấu trúc phân rã công việc. WBS Plugin biểu diễn dự án, vấn đề và vấn đề con trong bản đồ tư duy.

Giới thiệu HelpDesk.
EasyRedmine.VideoTutorial.Solution.HelpDesk

Học cách quản lý chăm sóc khách hàng với plugin Easy Redmine HelpDesk. Video hướng dẫn này sẽ giúp bạn tạo dự án trợ giúp, cài đặt SLA, mẫu email và quản lý thống kê & vé.

Trung tâm đào tạo cho người dùng Redmine

Redmine Project chat Conversation list
Redmine Chat plugin
EasyRedmine.VideoTutorial.Solution.AdditionalPlugins

Dự án chat là một công cụ nhắn tin tức thì (plugin) có sẵn cho cả Easy Redmine và Redmine chung. Nếu bạn đòi hỏi sự làm việc nhóm hiệu quả và sự cộng tác, tiện ích này là một loại cần thiết cho bạn.

Easy Buttons
Nút Dễ dùng
EasyRedmine.VideoTutorial.Solution.Features

Các nút hành động dễ dùng là cách nhanh nhất để cập nhật công việc và vé của bạn. Chỉ cần kéo công việc được chọn và thả nó lên Nút Dễ Dùng. Và nó sẽ được cập nhật tự động.

Lọc và tùy chọn cho việc tùy chỉnh các giao diện
EasyRedmine.VideoTutorial.Solution.Features

Một tính năng khác làm cho Redmine linh hoạt và độc đáo là bộ lọc và tùy chọn cho tất cả các danh sách thực thể. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng xác định tất cả các giao diện và lưu chúng để sử dụng sau này.

Cách người dùng sử dụng Redmine
EasyRedmine.VideoTutorial.Solution.Features

Hướng dẫn video này cho thấy một tương tác cơ bản của người dùng với Redmine và cách người dùng giao tiếp với nhau. Tất cả đều được thực hiện chỉ bằng cách sử dụng các nhiệm vụ và email được gửi từ hoặc vào Redmine.

Thiết lập dự án mới
EasyRedmine.VideoTutorial.Solution.Features

Công việc luôn nằm trong một dự án trong Redmine. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thiết lập một dự án với một nhóm, các tính năng và cách tạo các công việc bằng cách sử dụng Quick Project Planner.

Tính năng của Quản lý Dự án Cơ bản
EasyRedmine.VideoTutorial.Solution.Features

Tìm hiểu về một cấp độ mới của quản lý dự án Redmine. Video này hiển thị các tính năng của Quản lý Dự án Cơ bản của Easy Redmine.

Thiết lập dự án mới và mẫu trong Easy Redmine
EasyRedmine.VideoTutorial.Solution.Features

Học cách gán người dùng và mô-đun cho dự án của bạn, dễ dàng tùy chỉnh cài đặt dự án của bạn và sử dụng mẫu dự án.

...

Thử Easy Redmine trong thời gian dùng thử 30 ngày miễn phí

Đầy đủ tính năng, bảo vệ bằng SSL, sao lưu hàng ngày, tại vị trí địa lý của bạn