Принципи обробки персональних даних

Шановний клієнте,

Дозвольте нам повідомити вас, як Easy Software (далі також згадується як "ми" або "наша Компанія") обробляє ваші персональні дані у зв'язку з пропозицією, укладанням, наданням та підтримкою продуктів та послуг Компанії.

Метою цих принципів є надання вам інформації про конкретні персональні дані, які ми збираємо, як ми їх обробляємо, з яких джерел ми їх отримуємо, для яких цілей ми їх використовуємо, кому ми можемо передавати дані, де ви можете отримати інформацію про ваші персональні дані, які ми обробляємо, або які ваші індивідуальні права щодо захисту персональних даних.

Тому, будь ласка, прочитайте зміст цих принципів. Ми будемо раді відповісти на будь-які ваші запитання в будь-якому з наших відділень в Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Лондон, Великобританія або за електронною адресою: info@easysoftware.com.

1. Загальна інформація

Наша Компанія підлягає різноманітним законодавчим обов'язкам щодо обробки персональних даних клієнтів, які ми повинні дотримуватися, зокрема щодо виконання наших контрактних зобов'язань або здійснення офіційної влади. У цьому відносині ми не змогли б надавати наші продукти та послуги без надання вами персональних даних. Крім того, ми обробляємо персональні дані клієнтів за межами наших законодавчих зобов'язань з метою догляду за клієнтами та звернення до вас з цілеспрямованими пропозиціями продуктів та послуг. Нам потрібна ваша згода для цього. Якщо ви вирішите не надавати свою згоду в цих випадках, наші надані продукти або послуги можуть бути обмежені або інакше налаштовані, залежно від обсягу даних, які ми маємо право обробляти. Кожен клієнт інформується про обсяг обмежень або налаштувань.

Якщо явно не зазначено інше, усі відомості, що містяться тут, також застосовуються до обробки персональних даних потенційних клієнтів, тобто осіб, з якими ми знаходимося у контакті, але ще не встановили контрактних відносин, а також колишніх клієнтів. Інформація, що міститься тут, також застосовується, до певної міри, до обробки персональних даних інших осіб, щодо яких Компанія має певні зобов'язання або з якими наша Компанія перебуває у прямому контакті, не будучи в контрактних відносинах з ними (наприклад, представників юридичних осіб).

1.1. Принципи обробки персональних даних

В рамках обробки ваших персональних даних ми дотримуємо найвищих стандартів захисту персональних даних і зокрема дотримуємо наступних принципів:

(a) Ми завжди обробляємо ваші персональні дані для чітко і зрозуміло визначеної мети, використовуючи визначені засоби, визначений спосіб і тільки на час, необхідний з урахуванням цієї мети; ми обробляємо точні персональні дані клієнтів та забезпечуємо, що їх обробка відповідає і необхідна для визначеної мети;

(b) Ми захищаємо та обробляємо ваші персональні дані таким чином, щоб забезпечити найвищий рівень безпеки даних та запобігти будь-якому несанкціонованому або випадковому доступу до персональних даних клієнтів, їх модифікації, знищення або втрати, несанкціонованому передачі, іншій несанкціонованій обробці або іншому зловживанню;

(c) Ми завжди чітко інформуємо вас про обробку ваших персональних даних та ваших прав на отримання точної та повної інформації про обставини такої обробки, а також про ваші інші пов'язані з цим права;

(d) В нашій Компанії ми дотримуємо адекватних технічних та організаційних заходів для забезпечення рівня безпеки, який відповідає всім можливим ризикам; всі особи, які мають контакт з персональними даними клієнтів, зобов'язані зберігати конфіденційність інформації, отриманої в зв'язку з обробкою таких даних.

2. Інформація про обробку персональних даних

2.1. Інформація про адміністратора

Адміністратором ваших персональних даних є наНе вважаються обробкою персональних даних в рамках виконання контракту або іншої правової угоди з обробки персональних даних та включають наступне: (і) маркетингові дослідження; (іі) моніторинг дій клієнтів на веб-сайті нашої компанії у зв'язку з пропонованими послугами (таким чином, ця мета не стосується простого отримання інформації про дії відвідувачів нашого веб-сайту у формі файлів cookie, як описано нижче в статті про електронні засоби зв'язку та мобільні додатки);

(б) пропозиції продуктів та послуг; зокрема, це включає розповсюдження інформації, пропозиції продуктів та послуг нашої компанії та інших сторін, включаючи пропозиції продуктів та послуг, спрямовані на конкретних клієнтів, за допомогою різних каналів, таких як пошта, електронні засоби (включаючи електронну пошту та повідомлення, надіслані на мобільні пристрої за номером телефону), або за допомогою телефону, через веб-сайт. В певній мірі в цих випадках наша компанія також має право пропонувати продукти та послуги клієнтам без їх згоди; якщо це передбачено законом, вам буде повідомлено про ваше право висловити свою згоду на будь-яку подальшу пропозицію продуктів або послуг. У цьому відношенні ваші персональні дані також можуть передаватися третім сторонам з метою розповсюдження інформації та пропозицій продуктів та послуг таких третіх сторін. Детальнішу інформацію наведено нижче в цих принципах.

2.3. Обсяг оброблюваних персональних даних клієнтів

Наша компанія обробляє ваші персональні дані в обсязі, необхідному для досягнення вищезазначених цілей. Ми зокрема обробляємо контактні та ідентифікаційні дані. Детальна інформація про обсяг оброблюваних персональних даних клієнтів наведена в Додатку 1 до цих принципів.

2.4. Методи обробки персональних даних

Метод, яким наша компанія обробляє ваші персональні дані, включає як ручну, так і автоматизовану обробку, включаючи алгоритмічну обробку, в інформаційних системах нашої компанії.

Ваші персональні дані головним чином обробляються співробітниками нашої компанії та, у необхідному обсязі, третіми сторонами. Перед будь-яким розкриттям ваших персональних даних третій стороні ми завжди укладаємо письмову угоду з третьою стороною, яка містить ті ж гарантії щодо обробки персональних даних, які дотримується нашою компанією відповідно до її законодавчих зобов'язань.

2.5. Одержувачі персональних даних

Ваші персональні дані стають доступними зокрема співробітникам нашої компанії у зв'язку з виконанням їх професійних обов'язків, які вимагають роботи з персональними даними клієнтів, проте лише в обсязі, необхідному в конкретному випадку та відповідно до всіх заходів безпеки.

Крім того, ваші персональні дані розкриваються третім сторонам, які беруть участь у обробці персональних даних клієнтів нашої компанії, або такі персональні дані можуть бути надані їм на інших підставах відповідно до закону. Перед будь-яким розкриттям ваших персональних даних третій стороні ми завжди укладаємо письмову угоду з третьою стороною, щоб встановити обробку персональних даних таким чином, щоб містити ті ж гарантії щодо обробки персональних даних, які дотримується нашою компанією відповідно до її законодавчих зобов'язань.

2.5.1. Відповідно до чинного законодавства наша компанія має право або без вашоєї згоди зобов'язана розкривати ваші персональні дані:

  • відповідним державним органам, судам та правоохоронним органам з метою виконання їх обов'язків та з метою забезпечення виконання рішень суду;
  • іншим сторонам в обсязі, передбаченому законодавством, наприклад, третім сторонам з метою стягнення наших заборгованостей від клієнтів.

2.5.2. З вашої згоди, яка дає нам право розпоряджатися інформацією, що представляє персональні дані відповідного обсягу, ми також розкриваємо ваші персональні дані компанії Easy Software ltd. з метою розповсюдження інформації, пропозицій продУ цих Принципах ми намагалися пояснити, чому нам потрібні ваші персональні дані та що для певних цілей ми можемо обробляти їх лише з вашої згоди. Ви не зобов'язані надавати згоду на обробку ваших персональних даних нашою Компанією, і ви також маєте право відкликати свою згоду. На цьому етапі ми хотіли б нагадати, що ми також маємо право обробляти деякі персональні дані для певних цілей без вашої згоди. Якщо ви відкликаєте свою згоду, ми припинимо обробку відповідних персональних даних для цілей, які потребують відповідної згоди; проте ми можемо мати право або навіть зобов'язані обробляти ті ж самі персональні дані для інших цілей. Якщо ви відмовляєтеся надавати згоду або відкликаєте свою згоду, ми можемо: (a) відповідно налаштувати доступність, обсяг або умови наших продуктів або послуг, або (b) відмовити вам у наданні наших продуктів або послуг, якщо ми виявимо, що така згода необхідна для надання продукту або послуги за відповідних умов. Якщо ви бажаєте відкликати свою згоду на обробку персональних даних, будь ласка, зверніться до будь-якого з наших відділень, надішліть нам лист на адресу Компанії, Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Лондон, Великобританія, або за допомогою електронної пошти: info@easysoftware.com або через форму на веб-сторінках Easy Software. 2.9. Джерела персональних даних Ми отримуємо персональні дані клієнтів зокрема від: (a) клієнтів, безпосередньо, наприклад, при укладенні договорів, пов'язаних з продуктами або послугами Компанії, та / або опосередковано, наприклад, під час використання продуктів або послуг Компанії клієнтами, або як частину надання інформації про продукти та послуги Компанії, такі як через веб-сайт Компанії тощо; (b) потенційних клієнтів, які зацікавлені в послугах нашої Компанії в рамках маркетингових заходів та кампаній; (c) власних дій через обробку та оцінку інших персональних даних клієнтів. 2.10. Ваше право на запит доступу до персональних даних та захист прав клієнта Якщо ви запитаєте нас про інформацію, пов'язану з обробкою ваших персональних даних, ми надамо вам всю інформацію про дані, які ми обробляємо про вас без неприйнятної затримки. Для надання цієї інформації ми маємо право вимагати розумну компенсацію витрат, пов'язаних з наданням інформації. Якщо ви дізнаєтеся або вважаєте, що наша Компанія або третя сторона, яка бере участь у обробці даних, обробляє ваші персональні дані в порушення захисту вашого приватного життя та / або в порушення закону, зокрема якщо ваші персональні дані є неточними, ви можете: (a) запитати пояснення від нашої Компанії або третьої сторони, яка бере участь у обробці даних; (b) запитати виправлення дефектного стану; зокрема, ви можете запитати виправлення або зміну персональних даних; якщо потрібно, дані будуть тимчасово заблоковані або знищені. Якщо ми визнаємо ваш запит обґрунтованим, наша Компанія або третя сторона, яка бере участь у обробці даних, безкоштовно та негайно виправить дефектний стан. 2.11. Компанія як обробник персональних даних У деяких випадках наша Компанія також обробляє персональні дані клієнтів за дорученням іншої сторони (іншого адміністратора). Наприклад, такі випадки включають співпрацю з Easy Software ltd. щодо продуктів або послуг сторонніх осіб, або співпрацю з третіми сторонами. Для отримання детальної інформації завжди необхідно звернутися до конкретного адміністратора персональних даних, якщо наша Компанія має право надавати інформацію в конкретному випадку. 2.12. Електронні засоби зв'язку та мобільні додатки В рамках догляду за клієнтами наша Компанія розробляє технології, щоб ви могли використовувати сучасні електронні засоби зв'язку та мобільні додатки для використання продуктів та послуг нашої Компанії. Зокрема, це стосується послуг, пов'язаних з використанням Інтернету, соціальних мереж та різних мобільних додатків. Соціальні мережі. Також ви можете звернутися до нас через різні соціальні мережі. Ми зокрема використовуємо ці канали комунікації як маркетингові інструменти; наші продукти та послуги на даний момент не надаються через соціальні мережі. Cookies. Також ми використов IP адреса використовуваного комп'ютера та файли конкретних даних автентифікації, які ми домовилися використовувати.

У разі відкликання поданої заявки на продукт або послугу, ми також обробляємо дату відкликання заявки разом з наданими даними до відкликання.

Дані, що виникають в результаті виконання зобов'язань за контрактами - залежно від характеру наданого продукту або послуги, ми обробляємо інформацію, пов'язану з наданим продуктом або послугою. У цій категорії ми обробляємо персональні дані, такі як термін контракту, ________

Персональні дані, отримані в зв'язку з наданням наших продуктів або послуг - до них належать персональні дані, отримані під час наших взаємодій. Зокрема, до них належать:

(i) дані, що служать для забезпечення комунікації;

(ii) записи вашої улюбленої мови комунікації, вираженого інтересу до продукту або послуги, ваші інвестиційні стратегії або ваші конкретні вимоги, які

Спробуйте Easy Redmine у 30-денній безкоштовній пробній версії

Повнофункціональний, захищений SSL, щоденне резервне копіювання, у вашій геолокації