Voorwaarden en bepalingen

Naar Serviceovereenkomst

1. Inleidende bepalingen

1.1. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen de Klant en de Dienstverlener en definiëren bindende regels en voorwaarden voor het leveren en gebruiken van Diensten en Producten. Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen de Dienstverlener en de Klant.

1.2. De onderstaande definities hebben voor de toepassing van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 • T&C - betekent deze algemene voorwaarden.
 • Overeenkomst - betekent een Serviceovereenkomst tussen de Klant en de Dienstverlener.
 • Klant - betekent een individu dat zaken doet of een rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de Dienstverlener.
 • Klantenserver - betekent de server en andere hardwareapparatuur die niet eigendom is van, beheerd of gecontroleerd wordt door de Dienstverlener.
 • Dienstverlener - betekent het bedrijf Easy Software Ltd., met zijn zetel in Kemp House, 152-160, City Road, EC1V 2NX Londen, bedrijfsidentificatienummer: 08960980.
 • Product - betekent elke Service of deel daarvan dat wordt geleverd onder een specifieke merknaam van de Dienstverlener op basis van het merkbeleid van de Dienstverlener. De Klant koopt het Product AS IS. Ondersteuning en andere diensten worden afzonderlijk geleverd.
 • Prijslijst - betekent het document of de webpagina waarop de prijs van de Service en/of het Product wordt vastgesteld, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst.
 • Dienstverlenerserver - betekent de server en andere hardwareapparatuur die wordt beheerd of gecontroleerd door de Dienstverlener. De Dienstverlener kan gebruik maken van diensten van derden om de juiste serverprestaties te waarborgen.
 • Implementatiespecificatie van de Service - betekent de implementatievoorwaarden die door de Dienstverlener zijn vastgesteld en/of geïndividualiseerd door de Klant overeenkomstig de Overeenkomst. Tenzij de Klant een Implementatieservice heeft gekocht of tenzij expliciet vermeld, is er geen gegarandeerde Implementatieservice inbegrepen in de prijs van het Product.
 • Ondersteuningsspecificatie van de Service - betekent de ondersteuningsvoorwaarden die door de Dienstverlener zijn vastgesteld en/of geïndividualiseerd door de Klant overeenkomstig de Overeenkomst. Tenzij de Klant een ondersteuningsdienst heeft gekocht of tenzij expliciet vermeld, is er geen gegarandeerde ondersteuningsdienst inbegrepen in de prijs van het Product.
 • Service - betekent de specifieke Service die door de Dienstverlener aan de Klant wordt geleverd onder de Overeenkomst en die een licentie voor de Service kan omvatten, onderhoud van de Service, ondersteuning van de Service en andere gerelateerde diensten, voor zover overeengekomen in de Overeenkomst en het Product.
 • Proefversie van de Service - betekent een proefversie van de Service die gratis en in beperkte mate aan de Klant ter beschikking wordt gesteld.
 • Beheerder - betekent een persoon die door de Klant is aangewezen voor het beheer van zijn gebruikersaccount.
 • Gebruiker - betekent een natuurlijke persoon die voor de Klant werkt (als werknemer, partner, directeur, persoon die op lange termijn samenwerkt met de Klant onder de overeenkomst van het verstrekken van juridische diensten), voor wie de Klant een gebruikersaccount aanmaakt.
 • Gebruikersaccount - betekent een gebruikersaccount met een unieke toegangscode en wachtwoord.
 • Gegevensbeveiligingssysteem - betekent een document waarin methoden worden beschreven voor het beveiligen van gegevens die zijn opgeslagen in de Service-applicatie.
 • Partijen - betekent gezamenlijk de Klant en de Dienstverlener.

2. Methode van aanvaarding van T&C

2.1. De Service wordt aan de Klant geleverd op basis van de gesloten Overeenkomst. Deze T&C maken integraal deel uit van de Overeenkomst.

2.2. De Overeenkomst wordt gesloten op de dag van ondertekening door beide Partijen. Indien de Overeenkomst wordt gesloten via de webinterface, wordt de Overeenkomst gesloten bij betaling van de prijs voor de Service (in geval van draadloze overdracht wanneer het bedrag dat overeenkomt met de prijs voor de Diensten is bijgeschreven op de bankrekening van de Dienstverlener) voor het bedrag dat is gespecificeerd in de eerste factureringsperiode. Dit geldt niet als de Klant de Proefversie van de Service zal gebruiken onder de voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 4 van deze T&C.

3. Levering van de Service

3.1. De Dienstverlener voert de Service uit op het internetadres dat is gespecificeerd in de productspecificatie en de subdomeinen daarvan of op de servers van de Klant overeenkomstig de Overeenkomst en de technische specificaties zoals vermeld in de productspecificatie.

3.2. De reikwijdte van de Diensten is gedefinieerd in de productspecificatie, die aan de Overeenkomst is gehecht. De productspecificatie definieert de individuele gedeeltelijke Diensten in termen van inhoud en methode van activering in detail.

4. Proefversie van de Service

4.1. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, kan de Dienstverlener de Proefversie van de Service aan de Klant ter beschikking stellen via het webdomein of op de servers van de Klant, tot de door de Dienstverlener bepaalde omvang.

4.2. Door het invullen van het registratieformulier op de webpagina die is gespecificeerd in de productspecificatie, aanvaardt de Klant de voorwaarden voor het leveren van de Proefversie van de Service, die worden beheerst door artikel 4, artikel 7, artikel 9, artikel 11, artikel 12, artikel 14, lid 6, artikel 15, artikel 16 en artikel 17 van deze T&C.

4.3. De proefversie van de Service wordt aan de Cliënt verstrekt voor de periode die is gespecificeerd in de productspecificatie, tenzij de Provider anders beslist.

4.4. De Cliënt die de proefversie van de Service gebruikt, is gerechtigd om gegevens op te slaan, maar alleen voor het doel van het verifiëren van de systeemfunctionaliteit. De Cliënt houdt er rekening mee dat de Provider niet verantwoordelijk is voor de toegankelijkheid en het behoud van gegevens die door de Cliënt zijn opgeslagen door gebruik te maken van de proefversie van de Service.

4.5. Voorafgaand aan het verstrijken van de proefversie van de Service, zal de Provider de overdracht naar de betaalde versie van de Service aan de Cliënt mogelijk maken en hem voorzien van vrijblijvende betalingsinformatie. Door de prijs te betalen, wordt de Service geactiveerd in de overeengekomen omvang en worden de gegevens die door de Cliënt zijn opgeslagen in de proefversie van de Service overgezet naar de betaalde versie van de Service. In het geval dat de Cliënt de optie om over te stappen naar de betaalde versie van de Service niet gebruikt, eindigt de verstrekking van de proefversie van de Service wanneer de periode waarvoor de proefversie van de Service aan de Cliënt is verstrekt, afloopt.

4.6. De Cliënt houdt er rekening mee dat gegevens die door de Cliënt zijn opgeslagen in de proefversie van de Service na afloop van de periode waarvoor de proefversie van de Service is verstrekt, onherroepelijk worden gewist. De Cliënt wordt per e-mail of via het internetdomein van de proefversie van de Service op de hoogte gebracht van het aanstaande verstrijken van de proefversie van de Service en het verwijderen van de gegevens na beëindiging ervan.

5. Duur van de verstrekking van de Service

5.1. De Overeenkomst bepaalt of deze voor een bepaalde of onbepaalde periode is gesloten. De Overeenkomst wordt gesloten voor (i) een bepaalde periode voor Services die via de webinterface worden verstrekt en (ii) een onbepaalde periode voor Services die via de servers van de Cliënt worden verstrekt.

6. Prijs

6.1. De Cliënt is verplicht de prijs te betalen voor het gebruik van de Service op basis van geleverde belastingdocumenten (facturen) die door de Provider zijn uitgegeven. Facturen worden in elektronische vorm uitgegeven. Prijzen voor Services worden vastgesteld volgens de Offerte of Prijslijst, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst.

6.2. De debit-/creditcard en/of andere online betaalmethode die door de Cliënt wordt gebruikt om zich aan te melden voor het gebruik van de Service (i) verstrekt via de webinterface en (ii) verstrekt op basis van het maandabonnement, wordt automatisch belast 30 dagen na de datum waarop de Cliënt zich heeft aangemeld voor het gebruik van de Service. Als de Cliënt wil voorkomen dat hij wordt belast voor de Service, moet de Cliënt het abonnement drie dagen voor de automatische verlenging van het gebruik van de Service annuleren. De Provider raadt aan om bij de prepaidkaartmaatschappij of bank te controleren of terugkerende facturering mogelijk is.

6.3. De Cliënt kan zijn abonnement online wijzigen door eenvoudigweg in te loggen op de Cliëntzone. Om te voorkomen dat er kosten in rekening worden gebracht voor de volgende factureringsperiode, moet de Cliënt het abonnement ten minste drie dagen voor de verlengingsdatum annuleren. Als de Cliënt zijn abonnement ten minste drie dagen voor de verlengingsdatum annuleert, stopt zijn abonnement aan het einde van de huidige factureringscyclus.

6.4. De bestelling van een Service kan zonder extra kosten worden geannuleerd voordat de betaling is bijgeschreven op de rekening van de Provider. Voor downloadbare Producten geeft de Provider GEEN enkele restitutie nadat het downloadkanaal is ingeschakeld en er een downloadpoging is gedaan. Annulering van de bestelling nadat de betaling is ontvangen, is mogelijk op afspraak, als de bestelde Service niet is gebruikt of als er geen downloadpoging is gedaan.

7. Licentieovereenkomst

7.1. De Cliënt houdt er rekening mee dat alle eigendomsrechten op auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van de Service toebehoren aan de Provider. De Cliënt is daarom verplicht de Service alleen te gebruiken binnen de reikwijdte van de verstrekte licentie.

7.2. De Cliënt verkrijgt door het sluiten van de Overeenkomst een niet-exclusieve licentie voor de Service voor één of meer Gebruikers, afhankelijk van het aantal gevestigde Gebruikersaccounts. De Cliënt is niet gerechtigd om de licentie te verlenen of over te dragen of sublicentie te verlenen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Provider. De Cliënt is ook niet gerechtigd om de Service te verhuren of anderszins beschikbaar te stellen, zowel gratis als tegen betaling, aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Provider. De licentie is ook van toepassing op alle updates of aanpassingen aan de Service die door de Provider zullen worden uitgevoerd.

7.3. In het geval dat de Service wordt verstrekt op de server van de Cliënt, is de Cliënt gerechtigd om de broncode van het Product te downloaden. In het geval dat de Service wordt verstrekt via de webinterface, heeft de Cliënt geen recht om de broncode van de Service te verkrijgen, noch om deze te bekijken, te wijzigen of er op enige andere manier mee te interfereren.

7.4. De Cliënt is niet gerechtigd om de Service op te nemen in een andere software-uitrusting zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Provider.

7.5. Alle software-uitbreidingen van de Provider worden gedistribueerd onder GNU/GPL 2-licentie. Tenzij anders vermeld, worden alle afbeeldingen, cascading style sheets en inbegrepen JavaScript uitgebracht onder Easy Software Commercial Use License (License):

Licentie is een GPL-compatibele licentie die alleen betrekking heeft op de afbeeldingen, cascading style sheets en JavaScript-elementen van de thema's en stijlen van de Provider die door de Provider zijn geproduceerd. Zoals vermeld in de GPL-versie 2.0-licentie, hoeven elementen van een product die niet samen worden gecompileerd en onafhankelijk van de GPL-code worden verzonden en in een browser van een klant worden gecombineerd, niet GPL te zijn. Deze afbeeldingen, cascading style sheets en JavaScript-elementen zijn auteursrechtelijk beschermd door de Provider en kunnen niet worden gebruikt en gemanipuleerd voor de doeleinden van de klant, tenzij de klant de Partnerovereenkomst van de Provider heeft ondertekend. De klant kan deze bestanden niet opnieuw verspreiden of ze opnemen in een pakket of extensie zonder voorafgaande toestemming van de Provider. Ongeautoriseerde distributie of toegankelijk maken voor een derde partij zonder voorafgaande toestemming van de Provider, machtigt de Provider om een contractuele boete in rekening te brengen ter hoogte van 10.000 EUR voor elke schending van de licentie.

7.6. Alle software van de Provider, met uitzondering van de software die wordt gedefinieerd in artikel 7.5. van deze algemene voorwaarden, wordt gedistribueerd onder de GNU/GPL 2-licentie: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.en.html.

8. Betalingsvoorwaarden

8.1. De factureringsperiode voor een overeenkomst die voor een bepaalde periode is gesloten, is de periode (aantal maanden) waarvoor de overeenkomst is gesloten. De Provider zal de facturen uitgeven met een vervaldatum van 14 kalenderdagen voor de via de webinterface of e-mail geleverde diensten, tenzij anders vermeld in de offerte.

8.2. In geval van een overeenkomst voor een bepaalde periode zal de Provider vóór het verstrijken van die periode de niet-bindende betalingsinformatie naar de klant sturen om te betalen voor de diensten voor dezelfde periode. Indien de prijs voor de dienst wordt betaald overeenkomstig de betalingsinformatie, wordt de periode van levering van de dienst automatisch verlengd.

8.3. In geval van vertraging in de betaling van de prijs voor de dienst, heeft de Provider recht op een rente op achterstallige betalingen ter hoogte van 0,5% van het uitstaande bedrag voor elke begonnen dag van vertraging. Als de klant in gebreke blijft met een betaling, heeft de Provider het recht om de levering van de dienst op te schorten of te beperken totdat de volledige betaling van de schuld is ontvangen. Voor de periode van opschorting of beperking van de levering van de dienst is de klant nog steeds verplicht om de prijs te betalen overeenkomstig de geleverde belastingdocumenten. Herhaalde vertraging in de betaling aan de zijde van de klant wordt beschouwd als een wezenlijke schending van de overeenkomst.

8.4. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden bij aankoop, meldt u zich automatisch aan voor een automatische verlenging van uw abonnement. Uw abonnement wordt automatisch verlengd aan het einde van elke abonnementsperiode op basis van de abonnementsperiode die u hebt gekozen tijdens uw aankoop. U wordt aan het begin van elke factureringsperiode van uw abonnement in rekening gebracht tegen het tarief dat op het moment van aankoop is vermeld (plus toepasselijke belastingen, zoals btw wanneer het vermelde tarief geen btw omvat) via de factureringsmethode die u aan ons hebt verstrekt. Zorg ervoor dat uw factureringsinformatie correct is om te voorkomen dat uw abonnement verloopt.
Door een abonnement te kopen, gaat u akkoord met de hierboven beschreven abonnementskosten die op terugkerende basis in rekening worden gebracht op de kaart die bij ons bekend is, totdat u het abonnement annuleert. Abonnementen zijn doorlopend en worden automatisch verlengd, tenzij u het abonnement annuleert of wij uw account beëindigen. Om uw abonnement te annuleren, stuurt u een e-mail met het onderwerp "Abonnement automatisch verlengen annuleren" naar salesadmin@easysoftware.com
Prijzen en voorwaarden voor abonnementen kunnen op elk moment worden gewijzigd. De prijs en voorwaarden die van kracht waren toen u uw eerste aankoop deed of toen uw abonnement voor het laatst werd verlengd, blijven van kracht gedurende die abonnementsperiode, maar nieuwe prijzen en voorwaarden kunnen van toepassing zijn op verlengingen of nieuwe abonnementen. Easy Software Ltd. zal u redelijke kennisgeving geven van elke wijziging in prijs of voorwaarden voordat deze van kracht worden. Als u uw abonnement niet wilt verlengen onder deze nieuwe prijzen of voorwaarden, kunt u uw abonnement annuleren zoals hierboven beschreven.

9. Rechten en verplichtingen van de Provider

9.1. De Provider is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Service of de omvang ervan. In dat geval zal de Provider de klant informeren via de webinterface die verband houdt met de geleverde Service. De klant is gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen in geval van eenzijdige wijzigingen in deze algemene voorwaarden, die de klant weigert, indien overeengekomen in de overeenkomst.

9.2. De Provider verbindt zich ertoe alle stappen te ondernemen binnen zijn technische mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de Service functioneel en beschikbaar is, als de klant voldoet aan de basisvereisten voor het systeem voor de Services die zijn vermeld in de productspecificatie of op het relevante webportaal. Als er een niet-standaardsituatie optreedt met betrekking tot de functionaliteit van de Service, zal de Provider in het bijzonder handelen in overeenstemming met de overeenkomst.

9.3. Als de klant een probleem met de snelheid van de Service of de beschikbaarheid ervan detecteert, is hij verplicht dit incident onmiddellijk te melden aan de Provider via e-mail gespecificeerd in de productspecificatie of telefonisch via contacten die beschikbaar zijn om het probleemoplossingsproces te versnellen. De klant houdt er rekening mee dat er gebeurtenissen buiten de controle van de Provider kunnen zijn die van invloed kunnen zijn op de functionaliteit of beschikbaarheid van de Service voor de gebruiker (zoals storing van de internetverbinding aan de zijde van de klant, natuurramp, DOS- of DNS-aanvallen op technische apparatuur van de Provider en anderen). De Provider is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met dergelijke gebeurtenissen voor de klant.

9.4. De Klant houdt rekening met en stemt ermee in dat de Provider om ernstige redenen tijdelijk kan stoppen met het leveren van de Service, vooral in gevallen zoals het voorkomen van cyberaanvallen, indien nodig, of in geval van ernstige storing van de Service, die moet worden opgelost door noodzakelijke afsluiting. Een melding die informeert over onderbreking van de levering van de Service moet zo snel mogelijk naar de Klant worden gestuurd. De Provider is verplicht om adequate operationele en veiligheidsmaatregelen te creëren om potentiële storingen of beperkte of volledige niet-beschikbaarheid van de Service te minimaliseren.

9.5. De Provider verbindt zich ertoe dat hij niet gerechtigd is om de inhoud van gebruikersgegevens aan derden te verstrekken. Bovendien stemt de Provider ermee in dat hij niet gerechtigd is om gebruikersinhoud te bewerken, te censureren of te controleren.

9.6. De Partijen zijn overeengekomen dat de Provider geen eigendomsrecht verwerft op de gegevens van de Klant. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens die zijn opgeslagen op de server van de Klant of op de server van de Provider.

9.7. Voor een goede uitvoering van de Service is het noodzakelijk om de volgende gegevens te verzamelen, op te slaan en te verwerken: versie van de release, contractidentificatie, URL van de instantie, lijst van geïnstalleerde plug-ins en aantal actieve gebruikers, die de Provider gebruikt voor identificatie van de Klant, verificatie van autorisatie om de Service te gebruiken en bescherming van de rechten van de Provider. Door deze voorwaarden te accepteren, erkent en stemt u ermee in dat de Provider gemachtigd is om, met behulp van zijn eigen middelen, te controleren of u de Service gebruikt in overeenstemming met het servicecontract en dat de bovengenoemde gegevens worden overgedragen in de communicatie tussen de Klant en de computersystemen van de Provider.

10. Rechten en verplichtingen van de Klant

10.1. De Klant mag de Service niet gebruiken in strijd met algemeen bindende wettelijke voorschriften.

10.2. Om toegang te krijgen tot de Service kan de Provider enkele identificatiegegevens en aanvullende informatie van de Klant verzoeken. De Klant moet ware, nauwkeurige en actuele informatie verstrekken.

10.3. Op verzoek van de Provider zal de Klant de nodige medewerking verlenen bij het oplossen van storingen of het aanpassen van de Service.

10.4. De Klant mag de API-interface die door de Provider wordt geleverd alleen gebruiken bij toegang tot de Service via de webinterface door derdenapplicaties of -services. De Klant mag de Service niet op andere geautomatiseerde wijze gebruiken of toegang krijgen tot de Service, zoals via scripts, bots, webcrawlers, enz. voor Services die via de webinterface worden geleverd.

10.5. De Klant moet de toegangsdetails tot de Service geheim houden, de Klant is verplicht deze niet aan een andere persoon te vertellen of toegang tot hen mogelijk te maken voor een derde partij. De Klant is ook verplicht zijn technische apparatuur in de redelijkerwijs vereiste mate te beveiligen om het risico van misbruik van toegangsdetails tot het gebruikersaccount te minimaliseren.

10.6. Indien de Klant de verplichtingen die in deze paragraaf zijn opgelegd, schendt, draagt de Provider geen aansprakelijkheid voor schade die aan de Klant wordt toegebracht, en is de Klant als enige verantwoordelijk voor schade die aan de Provider of derden wordt toegebracht. Schending van deze verplichtingen geeft de Provider bovendien het recht om deze Overeenkomst te beëindigen. Als de Klant ontdekt dat er toegang kan zijn tot de Service voor derden als gevolg van het lekken van informatie over toegang tot de Service, moet de Klant dit feit melden aan de Provider via e-mail.

10.7. Het downloaden van de software is slechts gedurende een bepaalde periode beschikbaar. Na deze periode wordt het downloadaccount automatisch uitgeschakeld. De Provider zal de bronbestanden NIET via e-mail of een ander kanaal verstrekken, maar alleen via het online account.

11. Gebruikersaccount

11.1. De Klant kan één of meer Gebruikersaccounts hebben. Elk Gebruikersaccount kan slechts door één Gebruiker worden gebruikt. De Klant is niet gerechtigd om het Gebruikersaccount voor een derde partij in te stellen, tenzij dit is bepaald door de Overeenkomst of door deze T&C. De Klant is niet gerechtigd om de Gebruikersaccounts onder meerdere Gebruikers te delen. De Klant heeft echter het recht om het ongebruikte Gebruikersaccount op elk moment over te dragen aan de nieuwe Gebruiker.

11.2. In geval van schending van art. 11.1. van deze T&C is de Provider gerechtigd om de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en moet de Klant binnen 7 dagen na ontvangst van de vordering tot betaling van de Provider ongerechtvaardigde verrijking betalen.

12. Beheer van het gebruikersaccount

12.1. Elke Klant kan één of meer Gebruikersaccounts kiezen, die de beheerdersrechten zullen dragen. De beheerder kan de volgende handelingen uitvoeren:

 • Gebruikersaccounts toevoegen, bewerken en verwijderen en toegangsrechten instellen voor die accounts (zoals toegang tot de rapporten, het opzetten van bestanden, enz.),
 • toegang krijgen tot alle gegevens van de Klant ongeacht de toegangsinstellingen van individuele Gebruikers,
 • een ander Gebruikersaccount kiezen dat de beheerder wordt.

12.2. De Klant draagt volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Service door de Gebruikers, de handelingen die door deze Gebruikers worden uitgevoerd, en alle gegevens die in de account van de Klant zijn geüpload. De Klant moet ervoor zorgen dat al zijn Gebruikers zich houden aan de bepalingen van deze T&C.

13. Verboden gedrag

13.1. De Klant mag geen inhoud uploaden, verzenden of anderszins opslaan in het Service portaal die mogelijk een softwarevirus of andere bestanden en programma's bevat die de functionaliteit van de apparatuur van de Provider of andere Klanten kunnen vernietigen, beschadigen of beperken. Bovendien heeft de Klant geen recht om inhoud naar de Service te uploaden waarvan het bezit of de distributie illegaal is, inhoud die illegaal interfereert met het auteursrecht van een derde partij of deel uitmaakt van een criminele activiteit, spam te verspreiden via de Service of te proberen toegang te krijgen tot het Gebruikersaccount van een andere Klant of servers van de Provider. De schending van deze verplichtingen wordt beschouwd als wezenlijk en geeft de Provider het recht om de Overeenkomst te beëindigen en van de Klant te eisen dat hij de contractuele boete betaalt ten bedrage van EUR 10.000,- voor elke overtreding en bovendien eventuele schade.

14. Beëindiging van de Overeenkomst

14.1. De contractuele relatie eindigt door terugtrekking uit de Overeenkomst, door het verstrijken van de overeengekomen duur van de Overeenkomst, door beëindiging van een rechtspersoon (de Provider of de Klant) met liquidatie, door beëindiging van de Overeenkomst of door overeenkomst tussen de Partijen.

14.2. Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst zonder opgaaf van reden op elk moment te beëindigen. De opzegtermijn bedraagt één maand en begint op de eerste dag van de kalendermaand volgend op de datum van de opzegging aan de Provider.

14.3. De Provider heeft het recht om de Overeenkomst zonder opgaaf van reden op elk moment te beëindigen. De opzegtermijn bedraagt drie maanden en begint op de eerste dag van de kalendermaand volgend op de datum van de opzegging aan de Klant.

14.4. De Klant heeft het recht om de Overeenkomst te beëindigen in gevallen zoals gespecificeerd in art. 9.1. van deze T&C.

14.5. Indien de Klant wezenlijk of herhaaldelijk zijn verplichtingen schendt die voortvloeien uit deze T&C of uit de Overeenkomst en deze wezenlijke en herhaalde schending niet binnen 14 dagen na de datum van de kennisgeving in de vorm van een aangetekende brief of vanaf de datum van verzending van de e-mailnotificatie aan de Klant wordt hersteld, is de Provider gerechtigd zich terug te trekken uit de Overeenkomst. De terugtrekking is effectief op de dag na ontvangst van de kennisgeving van terugtrekking aan de Klant.

14.6. In geval van ernstige schending van verplichtingen door de Klant die voortvloeien uit deze T&C of uit de Overeenkomst, is de Provider gerechtigd zich terug te trekken uit de Overeenkomst en de levering van de Service onmiddellijk na het constateren van een dergelijke schending te beëindigen.

15. Beperking van de verantwoordelijkheid voor de Service

15.1. De Partijen zijn overeengekomen dat de totale aansprakelijkheid van de Provider voor elke claim op basis van de juridische relatie die voortvloeit uit de Overeenkomst en het geschatte bedrag van de schade niet hoger mag zijn dan het equivalent van het betaalde bedrag voor de levering van de Service in het voorgaande kalenderjaar. Indien de maximale schadevergoeding onder de voorgaande zin niet kan worden bepaald, is de maximale schadevergoeding beperkt tot de kwartaalvergoeding voor specifieke Services die zijn geabonneerd en geleverd via de webinterface.

15.2. De Provider is niet verantwoordelijk voor indirecte schade als gevolg van de levering van Services, zoals verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van gegevens, financiële of enige indirecte, speciale of gevolgschade. In geval van overmacht zijn Partijen ontheven van hun verplichtingen op basis van de Overeenkomst, en enige niet-naleving (geheel of gedeeltelijk) of vertraging bij de nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst, zal niet worden beschouwd als schending van de Overeenkomst. Voor de doeleinden hiervan betekent overmacht elke omstandigheid waarvoor aansprakelijkheid is uitgesloten overeenkomstig het Tsjechische recht, waaronder, maar niet beperkt tot, natuurrampen, oorlog, verandering van de politieke situatie die de uitvoering van de rechten en verplichtingen hieronder verhindert of ongepast belemmert, of enige andere soortgelijke reden, gebeurtenis of feit.

15.3. Bij het sluiten van de Overeenkomst houdt de Klant er rekening mee dat zelfs met de beste inspanningen van de Provider, een korte-termijn onbeschikbaarheid van de Service kan optreden, die wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten de invloedssfeer van de Provider (bijv. internetverbinding storing). De Klant stemt daarom in en verbindt zich ertoe al zijn gegevens die binnen de Service zijn opgeslagen, op een andere geografische locatie(s) te back-uppen.

15.4. De Klant gebruikt de Service AS IS. Incompatibiliteit met andere software, hardwareconfiguratie of gedeeltelijke disfunctie geeft de Klant GEEN recht om de bestelling te annuleren of een terugbetaling te krijgen.

16. De bescherming van persoonsgegevens

16.1. De Klant verklaart dat hij zich bewust is van zijn wettelijke verplichtingen als beheerder van persoonsgegevens van de Gebruikers en klanten. De methode en verwerking van persoonsgegevens van deze entiteiten binnen de Service wordt bepaald door de Klant. De Provider is niet verantwoordelijk voor de juiste nakoming van de wettelijke verplichtingen van de Klant als beheerder van persoonsgegevens.

16.2. Alle gegevens worden door de Provider verzameld van de Klant met als doel het leveren van de Service, het verbeteren van de kwaliteit ervan en het alleen verzenden van commerciële en marketingmeldingen. Als de Klant een natuurlijke persoon is, worden de volgende gegevens verzameld: naam, achternaam, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, informatie over het gebruik van de Service.

16.3. Alle communicatie binnen de Service is versleuteld met SSL-protocol. De Klant verklaart hierbij dat hij deze methode van versleuteling voldoende veilig acht.

16.4. De Provider verbindt zich ertoe om geen informatie te verstrekken die door de Cliënt is gespecificeerd tijdens de registratie van zijn Gebruikersaccount aan derden, tenzij de Cliënt hier specifiek mee instemt.

16.5. De gegevens van de Cliënt worden opgeslagen in de elektronische systemen van de Provider gedurende de contractuele relatie. Na beëindiging van de relatie slaat de Provider alleen gegevens op die nodig zijn voor regelgevingsdoeleinden. De Cliënt stemt ermee in dat de Provider de naam en het logo van de Cliënt zal gebruiken in de lijst van klanten van de Provider voor en na de duur van de Overeenkomst, tenzij anders overeengekomen met de Cliënt op basis van zijn merkrichtlijnen of beleid.

17. Slotbepalingen

17.1. De Partijen verbinden zich ertoe om vertrouwelijkheid te bewaren over alle informatie die zij tijdens de contractuele relatie onder de Overeenkomst hebben geleerd.

17.2. De rechten van de Cliënt die voortvloeien uit de Overeenkomst en deze T&C mogen niet worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Provider.

17.3. Voor alle duidelijkheid bevestigen de Partijen uitdrukkelijk dat zij ondernemers zijn en dat zij deze Overeenkomst binnen hun bedrijfsactiviteit sluiten.

17.4. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst of deze T&C ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid, afdwingbaarheid of effectiviteit van de overige bepalingen van de Overeenkomst of deze T&C. In dat geval zijn de Partijen verplicht om alle inspanningen te leveren om een wijziging van de Overeenkomst tot stand te brengen, waarbij de ongeldige, niet-afdwingbare of niet-effectieve bepaling wordt vervangen door een nieuwe bepaling die overeenkomt met het oorspronkelijk beoogde doel.

17.5. In geval van enige tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van Offerte, Productspecificatie, Implementatieservicespecificatie, Ondersteuningsservicespecificatie en T&C, hebben deze documenten voorrang in de volgende volgorde:

(i) Offerte,

(ii) Implementatieservicespecificatie,

(iii) Ondersteuningsservicespecificatie,

(iv) Productspecificatie

(v) T&C,

(vi) Openbare informatie

17.6. Deze T&C worden beheerst door de wet van de Tsjechische Republiek, lid van de Europese Unie. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering of interpretatie van de Overeenkomst, dat de Partijen niet op vriendschappelijke wijze kunnen oplossen, zal definitief worden beslecht door het Tsjechische arbitrageorgaan, de Arbitrage rechtbank verbonden aan de Economische Kamer van de Tsjechische Republiek en Agrarische Kamer van de Tsjechische Republiek, door drie scheidsrechters die zijn benoemd in overeenstemming met de regels van die Arbitrage rechtbank. Elke Partij zal één scheidsrechter benoemen. Beide scheidsrechters zullen binnen 30 dagen overeenstemming bereiken over de derde scheidsrechter. Mochten de twee scheidsrechters binnen de bovengenoemde termijn geen overeenstemming bereiken over de derde scheidsrechter, dan wordt deze benoemd door de voorzitter van de Arbitrage rechtbank. Het arbitrale vonnis is bindend voor de Partijen. De Partijen verbinden zich hierbij onherroepelijk om de tenuitvoerlegging van het arbitrale vonnis onder geen enkele jurisdictie aan te vechten.

17.7. Deze T&C treden in werking op 1 juli 2017.

Beginselen van de verwerking van persoonsgegevens

Beste klant,

Laat ons u informeren over hoe Easy Software (hierna ook aangeduid als "wij" of "ons bedrijf") uw persoonsgegevens verwerkt in verband met het aanbieden, sluiten, verstrekken en onderhouden van producten en diensten van ons bedrijf.

Het doel van deze beginselen is om u informatie te geven over de specifieke persoonsgegevens die we verzamelen, hoe we ze behandelen, waar we ze vandaan halen, waarvoor we ze gebruiken, aan wie we de gegevens kunnen verstrekken, waar u informatie kunt verkrijgen over uw persoonsgegevens die we verwerken, of wat uw individuele rechten zijn met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Lees daarom de inhoud van deze beginselen. We zullen graag al uw vragen beantwoorden in een van onze vestigingen bij Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londen, Verenigd Koninkrijk of via e-mail: info@easysoftware.com.

1. Algemene informatie

Ons bedrijf is onderworpen aan verschillende wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van klanten die we moeten naleven, met name met betrekking tot de nakoming van onze contractuele verplichtingen of de uitoefening van officiële autoriteit. In dit verband zouden we onze producten en diensten helemaal niet kunnen leveren zonder uw persoonsgegevens te krijgen. Bovendien verwerken we persoonsgegevens van klanten buiten het kader van onze wettelijke verplichtingen voor het doel van klantenzorg en om u te benaderen met gerichte aanbiedingen van producten en diensten. Hiervoor hebben we uw toestemming nodig. Als u besluit om in deze gevallen geen toestemming te geven, kunnen onze geleverde producten of diensten beperkt of anders worden aangepast, afhankelijk van de omvang van de gegevens die we mogen verwerken. Elke klant wordt geïnformeerd over de omvang van de beperkingen of aanpassingen.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is alle informatie hierin ook van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van potentiële klanten, dat wil zeggen personen met wie we contact hebben maar nog geen contractuele relatie hebben vastgesteld, evenals voormalige klanten. De informatie hierin is ook van toepassing, in redelijke mate, op de verwerking van persoonsgegevens van andere personen, ten aanzien waarvan het bedrijf bepaalde verplichtingen heeft, of met wie ons bedrijf rechtstreeks contact heeft zonder een contractuele relatie met hen te hebben (zoals vertegenwoordigers van rechtspersonen). Als onderdeel van de verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de hoogste normen van gegevensbescherming en houden wij ons in het bijzonder aan de volgende principes: (a) Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd voor een duidelijk en begrijpelijk gedefinieerd doel, met behulp van gedefinieerde middelen, op een gedefinieerde manier en alleen voor een tijd die nodig is met betrekking tot het doel; wij verwerken alleen nauwkeurige persoonsgegevens van klanten en zorgen ervoor dat hun verwerking overeenkomt met en noodzakelijk is voor het gedefinieerde doel; (b) Wij beschermen en verwerken uw persoonsgegevens op een manier die de hoogst mogelijke beveiliging van de gegevens waarborgt en voorkomen ongeoorloofde of onbedoelde toegang tot persoonsgegevens van klanten, hun wijziging, vernietiging of verlies, ongeoorloofde overdrachten, andere ongeoorloofde verwerking of ander misbruik; (c) Wij informeren u altijd duidelijk over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten om nauwkeurige en volledige informatie te ontvangen over de omstandigheden van een dergelijke verwerking, evenals uw andere gerelateerde rechten; (d) Bij ons bedrijf houden we ons aan adequate technische en organisatorische maatregelen om een niveau van beveiliging te waarborgen dat overeenkomt met alle mogelijke risico's; alle personen die in contact komen met persoonsgegevens van klanten zijn verplicht om vertrouwelijk te blijven over de informatie die is verkregen in verband met de verwerking van dergelijke gegevens. De beheerder van uw persoonsgegevens is ons bedrijf, namelijk Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londen, Verenigd Koninkrijk, ID: 08960980. De verwerking van persoonsgegevens zonder uw toestemming betreft meestal situaties waarin u verplicht bent bepaalde persoonsgegevens aan ons bekend te maken als voorwaarde om ons product of dienst te kunnen leveren, of waarin wij gerechtigd zijn uw persoonsgegevens anderszins te verwerken. Op basis van uw toestemming verwerkt ons bedrijf uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: (a) klantenzorg; dit zijn activiteiten die niet staan voor de uitvoering van een contract of een ander juridisch kader van de verwerking van persoonsgegevens, en omvatten het volgende: (i) marktonderzoek; (ii) monitoring van klantacties op de website van ons bedrijf in verband met de aangeboden diensten (dit doel heeft dus geen betrekking op louter het verkrijgen van informatie over acties van bezoekers van de website van ons bedrijf in de vorm van cookies zoals beschreven in het artikel over elektronische communicatiemiddelen en mobiele toepassingen); (b) aanbieden van producten en diensten; dit omvat met name de verspreiding van informatie, het aanbieden van producten en diensten van ons bedrijf en andere partijen, inclusief product- en dienstaanbiedingen gericht op specifieke klanten, allemaal via verschillende kanalen, zoals per post, elektronische middelen (inclusief elektronische post en berichten die naar mobiele apparaten worden gestuurd via een telefoonnummer), of per telefoon, via een website. In deze gevallen is ons bedrijf ook in zekere mate gerechtigd om producten en diensten aan klanten aan te bieden zonder hun toestemming; indien dit door de wet wordt vereist, wordt u hierover geïnformeerd met betrekking tot uw recht om uw bezwaar tegen verdere aanbiedingen van producten of diensten kenbaar te maken. In dit verband kunnen uw persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan derden voor de verspreiding van informatie en het aanbieden van producten en diensten van dergelijke derden. Meer details worden verstrekt in deze principes. Ons bedrijf verwerkt uw persoonsgegevens tot een omvang die nodig is om aan de bovengenoemde doeleinden te voldoen. We verwerken met name contact- en identificatiegegevens. Gedetailleerde informatie over de omvang van de verwerkte persoonsgegevens van klanten staat vermeld in Bijlage 1 bij deze principes.

2.4. Methoden voor verwerking van persoonsgegevens

De manier waarop ons bedrijf uw persoonsgegevens verwerkt omvat zowel handmatige als geautomatiseerde verwerking, inclusief algoritmische verwerking, in de informatiesystemen van ons bedrijf.

Uw persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt door werknemers van ons bedrijf en, indien nodig, door derden. Voordat we uw persoonsgegevens aan een derde partij bekendmaken, sluiten we altijd een schriftelijke overeenkomst met de derde partij, waarin dezelfde garanties worden opgenomen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens als die welke ons bedrijf naleeft in overeenstemming met zijn wettelijke verplichtingen.

2.5. Ontvangers van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn met name beschikbaar voor werknemers van ons bedrijf in verband met de uitvoering van hun professionele taken die het werken met persoonsgegevens van klanten vereisen, maar alleen in de mate die nodig is in het betreffende geval en in overeenstemming met alle beveiligingsmaatregelen.

Bovendien worden uw persoonsgegevens bekendgemaakt aan derden die deelnemen aan de verwerking van persoonsgegevens van klanten van ons bedrijf, of kunnen dergelijke persoonsgegevens om andere redenen beschikbaar worden gesteld aan hen in overeenstemming met de wet. Voordat we uw persoonsgegevens aan een derde partij bekendmaken, sluiten we altijd een schriftelijke overeenkomst met de derde partij om de verwerking van persoonsgegevens op een manier te bepalen die dezelfde garanties bevat met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens als die welke ons bedrijf naleeft in overeenstemming met zijn wettelijke verplichtingen.

2.5.1. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving is ons bedrijf gerechtigd, of rechtstreeks, zonder uw toestemming, verplicht om uw persoonsgegevens bekend te maken aan:

 • relevante overheidsinstanties, rechtbanken en wetshandhavingsinstanties voor de uitvoering van hun verplichtingen en voor de handhaving van een vonnis;
 • andere partijen in de mate bepaald door de wetgeving, zoals aan derden voor de inning van onze vorderingen op klanten.

2.5.2. Met uw toestemming om informatie te mogen verstrekken die persoonsgegevens vertegenwoordigt, verstrekken wij uw persoonsgegevens ook aan Easy Software ltd. voor de distributie van informatie, aanbieding van producten en diensten van ons bedrijf, bescherming van de rechten en belangen van ons bedrijf en klantenzorg.

2.6. Bekendmaking van persoonsgegevens aan buitenlandse landen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op het grondgebied van de Tsjechische Republiek en andere staten van de Europese Unie waar International Group-entiteiten zijn gevestigd en die dezelfde standaard voor gegevensbescherming van persoonsgegevens delen als de Tsjechische Republiek. Noch ons bedrijf, noch de entiteiten die de persoonsgegevens van klanten verwerken, verstrekken persoonsgegevens van klanten aan landen buiten de Europese Unie.

2.7. Termijn voor verwerking van persoonsgegevens

Ons bedrijf verwerkt persoonsgegevens van klanten alleen gedurende de tijd die nodig is met het oog op de verwerking. Van tijd tot tijd evalueren we het bestaan van de behoefte om bepaalde persoonsgegevens te verwerken die vereist zijn voor een bepaald doel. Zodra we vaststellen dat de gegevens niet langer nodig zijn voor een van de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt, vernietigen we de gegevens. In respect van bepaalde doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens hebben we echter intern de gebruikelijke termijn van bruikbaarheid van persoonsgegevens geëvalueerd, na afloop waarvan we de noodzaak om dergelijke persoonsgegevens voor het betreffende doel te verwerken, zeer zorgvuldig beoordelen. In dit verband geldt ook dat persoonsgegevens verwerkt voor het doel van:

(a) uitvoering van contracten worden verwerkt gedurende de looptijd van de contractuele relatie met de klant; daarna zijn de relevante persoonsgegevens meestal tien jaar bruikbaar;

(b) aanbieding van producten en diensten worden verwerkt gedurende de looptijd van de contractuele relatie; daarna zijn de relevante persoonsgegevens meestal tien jaar bruikbaar; als persoonsgegevens in dit verband aan derden worden bekendgemaakt, wordt de verwerkingstermijn bepaald door de derden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en regels vermeld in deze beginselen;

(c) klantenzorg worden verwerkt gedurende de looptijd van de contractuele relatie met de klant; daarna zijn de relevante persoonsgegevens meestal tien jaar bruikbaar.

2.8. Recht om toestemming in te trekken

In deze beginselen hebben we geprobeerd uit te leggen waarom we uw persoonsgegevens nodig hebben en dat we ze voor bepaalde doeleinden alleen met uw toestemming mogen verwerken. U bent niet verplicht om toestemming te verlenen aan ons bedrijf om uw persoonsgegevens te verwerken en u bent ook gerechtigd om uw toestemming in te trekken. Op dit punt willen we eraan herinneren dat we ook gerechtigd zijn om bepaalde persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken zonder uw toestemming. Als u uw toestemming intrekt, zullen we de verwerking van de relevante persoonsgegevens voor doeleinden die de relevante toestemming vereisen, stopzetten; we kunnen echter gerechtigd of zelfs verplicht zijn om dezelfde persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken.

Als u weigert toestemming te verlenen of uw toestemming intrekt, kunnen we:

(a) de beschikbaarheid, omvang of voorwaarden van onze producten of diensten dienovereenkomstig aanpassen, of

(b) weigeren u onze producten of diensten te leveren zodra we ontdekken dat een dergelijke toestemming nodig is om het product of de dienst op de gegeven voorwaarden te leveren.

Als u uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens wilt intrekken, kunt u terecht bij een van onze vestigingen, ons een brief sturen naar Company, Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londen, Verenigd Koninkrijk, of via e-mail: info@easysoftware.com of via het formulier op de webpagina's van Easy Software. 2.9. Bronnen van persoonsgegevens Wij verkrijgen persoonsgegevens van klanten met name van: (a) de klanten zelf, rechtstreeks, zoals bij het sluiten van contracten met betrekking tot de door het bedrijf geleverde producten of diensten, en/of onrechtstreeks, zoals tijdens het gebruik van de producten of diensten van het bedrijf door de klanten, of als onderdeel van het beschikbaar stellen van informatie over de producten en diensten van het bedrijf aan de klanten, zoals via de website van het bedrijf, enz.; (b) potentiële klanten die geïnteresseerd zijn in de diensten van ons bedrijf als onderdeel van marketingevenementen en -campagnes; (c) eigen activiteiten door verwerking en evaluatie van andere persoonsgegevens van de klanten. 2.10. Uw recht op toegang tot persoonsgegevens en bescherming van klantenrechten Als u ons om informatie vraagt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij u zonder onnodige vertraging alle informatie verstrekken over de gegevens die wij over u verwerken. Voor het verstrekken van deze informatie hebben wij het recht om redelijke vergoeding van de kosten te vragen die zijn gemaakt om de informatie te verstrekken. Als u erachter komt of denkt dat ons bedrijf of een derde partij die deelneemt aan de verwerking van gegevens uw persoonsgegevens verwerkt in strijd met de bescherming van uw privéleven en/of in strijd met de wet, met name als uw persoonsgegevens onjuist zijn, kunt u: (a) verklaring vragen aan ons bedrijf of de derde partij die deelneemt aan de verwerking van gegevens; (b) verzoek om herstel van de gebrekkige toestand; in het bijzonder kunt u verzoek om correctie of wijziging van de persoonsgegevens; indien nodig worden de gegevens tijdelijk geblokkeerd of vernietigd. Als wij uw verzoek legitiem vinden, zal ons bedrijf of de derde partij die deelneemt aan de verwerking van gegevens de gebrekkige toestand kosteloos en onmiddellijk verhelpen. 2.11. Bedrijf als verwerker van persoonsgegevens In bepaalde gevallen verwerkt ons bedrijf ook persoonsgegevens van klanten met toestemming van een andere partij (een andere beheerder). Deze gevallen omvatten bijvoorbeeld samenwerking met Easy Software ltd., voor producten of diensten van derden, of samenwerking met derden. Voor gedetailleerde informatie is het altijd nodig om contact op te nemen met de betreffende beheerder van persoonsgegevens, tenzij ons bedrijf gemachtigd is om informatie te verstrekken in het betreffende geval. 2.12. Elektronische communicatiemiddelen en mobiele applicaties Als onderdeel van klantenzorg ontwikkelt ons bedrijf technologieën om u moderne elektronische communicatiemiddelen en mobiele applicaties te laten gebruiken om onze producten en diensten te gebruiken. In het bijzonder omvatten deze diensten diensten die verband houden met het gebruik van internet, sociale netwerken en verschillende mobiele applicaties. Sociale netwerken. U kunt ons ook benaderen via verschillende sociale netwerken. We gebruiken deze communicatiekanalen met name als marketingtools; onze producten en diensten worden op dit moment niet via sociale netwerken geleverd. Cookies. We gebruiken ook cookies bij het leveren van onze producten en diensten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de computer van de gebruiker na het laden van een website voor de eerste keer. Deze bestanden vergemakkelijken de identificatie van de manier waarop de bezoekers werken met de inhoud van onze website, wat ons helpt bij het nastreven van een vriendelijkere communicatie met onze websitebezoekers of een efficiëntere marketing. Meer informatie over cookies is beschikbaar op onze website. 2.13. Principes Deze principes zijn geldig en effectief vanaf ___________. De huidige versie van de principes wordt gepubliceerd op de website van ons bedrijf en is ook beschikbaar op onze vestigingen. Bijlage 1 - Omvang van verwerkte persoonsgegevens Identificatiegegevens - deze omvatten gegevens zoals naam, achternaam, datum, e-mail, telefoonnummer, werkgever of vertegenwoordigd bedrijf; voor klanten die natuurlijke personen-ondernemers zijn, ook het identificatienummer en het btw-nummer. Andere mogelijke identificatiegegevens zijn bijvoorbeeld informatie over het IP-adres van de gebruikte computer en bestanden van specifieke authenticatiegegevens die we overeenkomen te gebruiken. Contactgegevens - naam, achternaam, contactadressen, telefoonnummers, e-mailadressen of andere vergelijkbare contactgegevens. Andere vergelijkbare contactgegevens kunnen het IP-adres van de gebruikte computer en bestanden van specifieke authenticatiegegevens zijn die we overeenkomen te gebruiken. In het geval dat u een ingediende aanvraag voor een product of dienst intrekt, verwerken wij ook de datum van intrekking van de aanvraag samen met de verstrekte gegevens vóór de intrekking. Gegevens die voortvloeien uit de nakoming van verplichtingen uit contracten - afhankelijk van de aard van het geleverde product of de geleverde dienst, verwerken wij informatie met betrekking tot het geleverde product of de geleverde dienst. In deze categorie verwerken wij persoonsgegevens zoals de looptijd van het contract, ________ Persoonsgegevens die zijn verkregen in verband met de levering van onze producten of diensten - deze omvatten persoonsgegevens die zijn verkregen tijdens onze interacties. In het bijzonder omvatten deze persoonsgegevens:

(i) gegevens die dienen ter beveiliging van communicatie;

(ii) gegevens over uw voorkeurstaal voor communicatie, interesse in een product of dienst, uw beleggingsstrategieën of uw specifieke vereisten die aan ons zijn bekendgemaakt.

Implementatiediensten

1. Algemene voorwaarden

Tenzij anders expliciet vermeld, worden alle vergaderingen geleverd via een virtuele vergaderoplossing. Alle deelnemers moeten individueel aanwezig zijn en uitgerust zijn met een headset.

De omvang van de pakketten is gebaseerd op onze beste ervaring. Dit is meestal een minimale implementatieomvang. Elke implementatie is echter uniek en daarom is soms extra tijd nodig vanwege specifieke eisen van klanten. Easy Redmine-consultants kunnen op verzoek een rapport over de bestede tijd verstrekken.

Tenzij anders expliciet vermeld, wordt de implementatie in het Engels geleverd; alle documenten en schriftelijke documentatie worden in het Engels geleverd.

2. Algemene bepalingen

2.1. Nieuwe applicatieversies

We ontwikkelen en verbeteren de applicatie voortdurend. Nieuwe versies worden uitgebracht in de volgende cycli:

 • Elke drie maanden wordt er een nieuwe versie uitgebracht
 • De ontwikkeling van een nieuwe versie wordt een maand voor de release bevroren, zodat deze kan worden getest
 • Bugfixes worden elke 14 dagen uitgebracht

Uw suggesties met betrekking tot de ontwikkeling van de applicatie worden geïmplementeerd als ze voordelig zijn voor de meerderheid van onze klanten en in overeenstemming zijn met onze productontwikkelingsstrategie. Ons doel is om projectmanagement gemakkelijker te maken.

2.2. Samenwerkingsproces

Wij waarderen open communicatie. We gaan een wederzijds proces in van het implementeren van nieuwe software in uw bedrijf. We geloven dat het voor beide partijen voordelig is als we belangrijke informatie open en op tijd delen.

De communicatie kan worden uitgevoerd via e-mail, online vergaderingen, telefoongesprekken en persoonlijke vergaderingen. Voor een succesvolle afronding van het implementatieproces is wederzijdse communicatie op operationeel niveau nodig. Om deze reden moet elke partij snel reageren wanneer ze door de tegenpartij worden gecontacteerd. We kunnen meestal binnen twee werkdagen reageren.

Tijdens de implementatie zal de consultant samenwerken met onze andere interne afdelingen. Oplossingen voor problemen die niet direct verband houden met de implementatie worden aan u geleverd door ons ondersteuningsteam. Als er behoefte is aan een interventie op de server van de klant of een andere servergerelateerde consultatie, wordt de communicatie doorgegeven aan onze serverondersteuningsspecialisten. Als u niet volledig tevreden bent met het werk van onze ondersteuningsafdelingen tijdens de implementatie, adviseer dan uw consultant. Uw feedback is belangrijk voor ons.

2.3. Vooraf betaalde MANDAGEN (MD) en rapportage van de bestede tijd

De informatie over het aantal vooraf betaalde MANDAGEN is te vinden in de inleidende tabel van dit protocol. De implementatie wordt meestal op afstand uitgevoerd. Als u de voorkeur geeft aan persoonlijke vergaderingen, is het mogelijk om deze te regelen in de kantoren van Easy Software. Als u vergaderingen op uw locatie wilt regelen, is het mogelijk om de reiskosten te dekken vanuit het vooraf betaalde budget (de implementatieomvang). Reiskosten kunnen ook apart in rekening worden gebracht. We brengen de hele tijd in rekening die de consultant besteedt aan reizen van / naar klantlocaties. Vooraf betaalde consultatie-uren moeten binnen 6 maanden na het eerste contact met de toegewezen consultant worden gebruikt.

De bestede tijdrapporten worden meestal naar de klant gestuurd wanneer ongeveer de helft van de implementatie MANDAGEN uit het vooraf betaalde budget is besteed en vervolgens wanneer er nog maar een paar uur over zijn. Een consultant geeft, afzonderlijk van het tijdsrapport, een voorstel over hoe de resterende uren te besteden.

De implementatie bestaat uit de volgende fasen. De som van de tijd besteed aan elke fase is gelijk aan het totale vooraf betaalde budget van MANDAGEN. De laagste tijdwaarde die aan de klant in rekening wordt gebracht, is 0,25 uur.

 • Initiële analyse
 • Initiële online vergadering
 • Configuratie van de applicatie (de inspanning hangt af van de complexiteit van de vereisten voor de instellingen)
 • Training
 • Aanvullende vereisten voor de configuratie
 • Ondersteuning tijdens de implementatie en testen tijdens de implementatie (e-mails, telefoongesprekken)

Specifiek worden de volgende activiteiten gedekt door de MANDAGEN uit het vooraf betaalde budget:

 • Tijd van de consultant besteed aan uw implementatie, configuratie van uw applicatie
 • Analyse van uw vereisten
 • Interne consultaties van uw vereisten
 • Vereiste consultaties
 • Tekenen van verschillende scenario's voor het implementeren van uw vereisten
 • Voorbereiding en updates van het implementatieprotocol
 • Implementatiegerelateerde vergaderingen en telefoongesprekken
 • Training
 • E-mailcommunicatie met de consultant
 • Organisatie, planning en planning van de vergaderingen
 • Coördinatie van interne afdelingen als hun betrokkenheid nodig is (ondersteuning, serverspecialist)
 • Tijd van de consultant besteed aan de reis (tenzij deze apart wordt betaald, zie de eerste alinea)
 • Beheer van het implementatieproject
 • Als bepaald systeemgedrag wordt gemeld als een bug maar uiteindelijk correct blijkt te zijn, wordt de tijd van de consultant besteed aan het afhandelen van dit verzoek ook gedekt door het budget
 • Werk van serverspecialisten op uw server
 • Werk van serverspecialisten die uw verzoeken afhandelen

De volgende activiteiten worden niet gedekt door het vooraf betaalde budget en worden daarom niet betaald door de klant:

 • Werk van het ondersteuningsteam
 • Het oplossen van mogelijke bugs

2.4. Verhoging van het prepaid budget

Het is mogelijk om het budget van prepaid MANDAGEN alleen te verhogen na uw bevestiging. Een verhoging van het prepaid budget is meestal nodig om de volgende redenen:

 • Het blijkt na de introductie-analyse dat de oorspronkelijke schatting van de implementatie MANDAGEN te laag was. De consultant zal u voorzien van een bijgewerkte schatting van de activiteiten die moeten worden uitgevoerd om de implementatie te voltooien. Dit plan zal ook laten zien welke activiteiten in het bijzonder meer aandacht (MANDAGEN) nodig hebben dan oorspronkelijk geschat.
 • Als u vaker op de hoogte wilt worden gesteld van de bestede tijd dan in de bovenstaande alinea.
 • Het is niet mogelijk om uw vereisten in de standaard applicatie-interface te implementeren, dus is er aangepaste ontwikkeling nodig.
 • De ondersteuning op uw server is niet in aanmerking genomen voor de schatting van de implementatie MANDAGEN, maar is toch vereist.
 • Aanvullende training is vereist (die niet in de oorspronkelijke schatting was opgenomen).
 • Het wordt tijdens het implementatieproces duidelijk dat het aantal prepaid MANDAGEN niet voldoende is om aan al uw vereisten te voldoen.

Probeer Easy Redmine 30 dagen gratis uit

Volledige functies, SSL-beveiligd, dagelijkse back-ups, in uw geografische locatie