Termeni și condiții

La Acordul de servicii

1. Prevederi introductive

1.1. Acești termeni și condiții sunt o parte integrantă a Acordului încheiat între Client și Furnizor și definesc regulile și condițiile obligatorii de furnizare a Serviciilor și Produselor și de utilizare a Serviciilor și Produselor. Acești termeni și condiții guvernează relația contractuală dintre Furnizorul Serviciului și Client.

1.2. Definițiile stabilite mai jos au, în scopul acestor termeni și condiții, următoarea semnificație:

 • T&C - înseamnă acești Termeni și Condiții.
 • Acord - înseamnă un Acord de Servicii încheiat între Client și Furnizor.
 • Client - înseamnă o persoană fizică care desfășoară afaceri sau o entitate juridică care încheie un Acord cu Furnizorul.
 • Serverul Clientului - înseamnă serverul și alte echipamente hardware care nu sunt deținute, gestionate sau controlate de Furnizor
 • Furnizor - înseamnă compania Easy Software Ltd., cu sediul social la Kemp House, 152-160, City Road, EC1V 2NX Londra, ID-ul companiei: 08960980.
 • Produs - înseamnă orice Serviciu sau parte a acestuia furnizat sub numele de marcă specific al Furnizorului, în conformitate cu politica sa de marcă. Clientul cumpără Produsul AS IS. Suportul și alte servicii sunt furnizate separat.
 • Listă de prețuri - înseamnă documentul sau pagina web care stabilește prețul Serviciului și/sau al Produsului, dacă nu este specificat altfel în Acord.
 • Serverul Furnizorului - înseamnă serverul și alte echipamente hardware gestionate sau controlate de Furnizor. Furnizorul poate utiliza serviciile terților pentru a asigura performanța adecvată a serverului
 • Specificarea Serviciului de implementare - înseamnă termenii și condițiile de implementare stabilite de Furnizor și/sau individualizate de Client în conformitate cu Acordul. Cu excepția cazului în care Clientul a achiziționat un Serviciu de implementare sau dacă este specificat în mod explicit, nu există un Serviciu de implementare garantat inclus în prețul Produsului.
 • Specificarea Serviciului de suport - înseamnă termenii și condițiile de suport stabilite de Furnizor și/sau individualizate de Client în conformitate cu Acordul. Cu excepția cazului în care Clientul a achiziționat un Serviciu de suport sau dacă este specificat în mod explicit, nu există un Serviciu de suport garantat inclus în prețul Produsului.
 • Serviciu - înseamnă Serviciul specific furnizat de Furnizor Clientului în conformitate cu Acordul și care poate include licența pentru Serviciu, întreținerea Serviciului, suportul pentru Serviciu și alte servicii conexe, în măsura convenită în Acord și Produs.
 • Versiunea de încercare a Serviciului - înseamnă versiunea de încercare a Serviciului, care este pusă la dispoziția Clientului gratuit și într-o măsură limitată.
 • Administrator - înseamnă o persoană desemnată de Client pentru administrarea Contului său de utilizator.
 • Utilizator - înseamnă o persoană fizică care lucrează pentru Client (ca angajat, partener, director executiv, o persoană care colaborează cu Clientul pe termen lung în baza unui acord de furnizare de servicii juridice), pentru care Clientul își configurează un Cont de utilizator.
 • Cont de utilizator - înseamnă contul de utilizator cu un cod de acces și o parolă unice.
 • Sistemul de securitate a datelor - înseamnă un document care descrie metodele de securizare a datelor stocate în aplicația Serviciului.
 • Părți - înseamnă împreună Clientul și Furnizorul.

2. Metoda de acceptare a T&C

2.1. Serviciul este furnizat Clientului pe baza Acordului încheiat. Parte integrantă a Acordului sunt acești T&C.

2.2. Acordul este încheiat în ziua semnării de către ambele Părți. În cazul în care Acordul este încheiat prin intermediul interfeței web, Acordul este încheiat la plata prețului pentru Serviciu (în cazul transferului fără fir, când suma corespunzătoare prețului pentru Servicii este creditată în contul bancar al Furnizorului) în suma specificată în primul perioadă de facturare. Acest lucru nu se aplică dacă Clientul va utiliza Versiunea de încercare a Serviciului în condițiile stabilite în art. 4 din acești T&C.

3. Furnizarea Serviciului

3.1. Furnizorul rulează Serviciul la adresa de internet specificată în specificația Produsului și subdomeniile sale sau pe serverele Clientului conform Acordului și specificațiilor tehnice stabilite în specificația Produsului.

3.2. Domeniul de aplicare al Serviciilor este definit în specificația Produsului, care este atașată la Acord. Specificația Produsului definește Serviciile parțiale individuale în termeni de conținut și metodă de activare în detaliu.

4. Versiunea de încercare a Serviciului

4.1. Înainte de încheierea Acordului, Furnizorul poate permite Versiunea de încercare a Serviciului Clientului prin domeniul web sau pe serverele Clientului, în măsura definită de Furnizor.

4.2. Prin completarea formularului de înregistrare de pe pagina web specificată în specificația Produsului, Clientul acceptă termenii de furnizare a Versiunii de încercare a Serviciului, care sunt guvernați de art. 4., art. 7., art. 9., art. 11., art. 12., art. 14. subsecțiunea 6, art. 15., art. 16. și art. 17. din acești T&C.

4.3. Versiunea de încercare a Serviciului este furnizată Clientului pentru perioada specificată în specificația Produsului, cu excepția cazului în care Furnizorul decide altfel.

4.4. Clientul care utilizează versiunea de încercare a Serviciului are dreptul să salveze date, dar numai în scopul verificării funcționalității sistemului. Clientul ia în considerare faptul că Furnizorul nu este responsabil pentru accesibilitatea și conservarea datelor salvate de Client prin utilizarea versiunii de încercare a Serviciului.

4.5. Înainte de expirarea versiunii de încercare a Serviciului, Furnizorul va permite transferul la versiunea plătită a Serviciului către Client și îi va furniza informații de plată neobligatorii. Prin plata prețului, Serviciul se va activa în măsura convenită, iar datele salvate de Client în versiunea de încercare a Serviciului vor fi transferate la versiunea plătită a Serviciului. În cazul în care Clientul nu utilizează opțiunea de transfer la versiunea plătită a Serviciului, furnizarea versiunii de încercare a Serviciului se încheie când expiră perioada pentru care a fost furnizată versiunea de încercare a Serviciului Clientului.

4.6. Clientul ia în considerare faptul că datele salvate de Client în versiunea de încercare a Serviciului vor fi șterse iremediabil după expirarea perioadei pentru care a fost furnizată versiunea de încercare a Serviciului. Clientul va fi informat prin e-mail sau prin domeniul de internet al versiunii de încercare a Serviciului cu privire la expirarea iminentă a versiunii de încercare a Serviciilor și ștergerea datelor după terminarea acesteia.

5. Durata furnizării Serviciului

5.1. Acordul stipulează dacă a fost încheiat pentru o perioadă determinată sau nedeterminată. Acordul este încheiat pentru (i) perioada determinată pentru Serviciile furnizate prin interfața web și (ii) perioada nedeterminată pentru Serviciile furnizate prin serverele Clientului.

6. Prețul

6.1. Clientul este obligat să plătească prețul pentru utilizarea Serviciului pe baza documentelor fiscale (facturi) livrate de Furnizor. Facturile vor fi emise în formă electronică. Prețurile pentru Servicii sunt stabilite în conformitate cu Cotația sau Lista de prețuri, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în Acord.

6.2. Cardul de debit/credit și/sau alte metode de plată online utilizate de Client pentru a se înscrie pentru utilizarea Serviciului (i) furnizat prin interfața web și (ii) furnizat în abonament lunar vor fi încărcați automat la 30 de zile de la data în care Clientul s-a înscris pentru utilizarea Serviciului. Dacă Clientul dorește să evite plata pentru Serviciu, va trebui să anuleze abonamentul cu trei zile înainte de reînnoirea utilizării Serviciului. Furnizorul recomandă verificarea cu compania de carduri preplătite sau cu banca pentru a confirma dacă facturarea recurentă este posibilă.

6.3. Clientul poate schimba abonamentul său online prin simpla conectare la zona Clientului. Pentru a evita plata pentru următoarea perioadă de facturare, Clientul trebuie să anuleze abonamentul cu cel puțin trei zile înainte de data de reînnoire. Dacă Clientul anulează abonamentul cu cel puțin trei zile înainte de data de reînnoire, abonamentul său se va opri la sfârșitul ciclului de facturare curent.

6.4. Comanda oricărui Serviciu poate fi anulată fără taxe suplimentare înainte ca plata să fie virată în contul Furnizorului. Pentru Produsele descărcabile, Furnizorul nu emite NICIUN rambursare după ce canalul de descărcare a fost activat și a fost făcută orice încercare de descărcare. Anularea comenzii după primirea plății este posibilă prin acord, dacă Serviciul comandat nu a fost utilizat sau nu s-a încercat descărcarea acestuia.

7. Acord de licență

7.1. Clientul ia în considerare faptul că toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra Serviciului aparțin Furnizorului. Clientul este, prin urmare, obligat să utilizeze Serviciul numai în cadrul licenței furnizate.

7.2. Clientul, prin încheierea Acordului, dobândește o licență neexclusivă pentru Serviciu pentru unul sau mai mulți Utilizatori, în funcție de numărul de Conturi de Utilizator stabilite. Clientul nu are dreptul să acorde sau să atribuie licență sau sub-licență unei terțe părți fără acordul prealabil în scris al Furnizorului. De asemenea, Clientul nu are dreptul să închirieze Serviciul sau să-l pună la dispoziție, fie gratuit, fie contra cost, terților fără acordul prealabil în scris al Furnizorului. Licența se aplică și pentru toate actualizările sau ajustările Serviciului care vor fi efectuate de Furnizor.

7.3. În cazul în care Serviciul este furnizat pe serverul Clientului, atunci Clientul are dreptul să descarce codul sursă al Produsului. În cazul în care Serviciul este furnizat prin interfața web, atunci Clientul nu are dreptul să obțină codul sursă al Serviciului, nici să-l vizualizeze, să-l modifice sau să interfereze cu acesta în vreun fel.

7.4. Clientul nu are dreptul să încorporeze Serviciul în alt echipament software fără acordul prealabil în scris al Furnizorului.

7.5. Toate extensiile software ale Furnizorului sunt distribuite sub licența GNU/GPL 2.0. Dacă nu se specifică altfel, toate imaginile, foile de stiluri în cascada și JavaScript incluse sunt eliberate sub Licența de utilizare comercială ușoară a software-ului (Licență):

Licența este o licență compatibilă cu GPL care se referă numai la imaginile, foile de stiluri în cascada și elementele JavaScript ale Temelor și Stilurilor Furnizorului. Conform licenței GPL versiunea 2.0, elementele unui produs care nu sunt compilate împreună și sunt trimise independent de codul GPL și combinate în browserul Clientului nu trebuie să fie GPL. Aceste imagini, foile de stiluri în cascada și elementele JavaScript sunt proprietatea Furnizorului și nu pot fi utilizate și manipulate de către Client în scopuri comerciale sau non-comerciale fără acordul prealabil în scris al Furnizorului.

eferințe: - traducere exactă - nu elaborați asupra cuvintelor individuale - nu traduceți numele tag-urilor HTML și atributele lor - nu traduceți, dacă textul este deja în limba țintă - nu traduceți termeni tehnici bine cunoscuți precum „hero image” sau „cta” - nu traduceți numele companiilor precum „Atlassian” sau „Google” - nu adăugați niciun text introductiv precum „Ieșire:” înaintea textului tradus Intrare: scopuri, cu excepția cazului în care Clientul a semnat Acordul de Parteneriat al Furnizorului. Clientul nu poate redistribui aceste fișiere sau să le includă în orice pachet sau extensie fără acordul prealabil al Furnizorului. Distribuirea neautorizată sau punerea la dispoziția unei terțe părți fără acordul prealabil al Furnizorului autorizează Furnizorul să factureze o penalitate contractuală în valoare de 10.000 EUR pentru orice încălcare a Licenței.

7.6. Toate software-urile Furnizorului, cu excepția software-ului definit în art. 7.5. din aceste T&C, sunt distribuite sub licența GNU/GPL 2: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.en.html.

8. Condiții de plată

8.1. Perioada de facturare pentru Acordul încheiat pentru o perioadă determinată de timp este perioada (numărul de luni) pentru care Acordul a fost încheiat. Furnizorul va emite facturile cu termen de plată de 14 zile calendaristice pentru Serviciile furnizate prin interfața web sau prin e-mail, cu excepția cazului în care este specificat altfel în Cotație.

8.2. În cazul în care Acordul este încheiat pentru o perioadă determinată de timp, înainte de expirarea acelei perioade, Furnizorul va trimite Clientului informații de plată neobligatorii pentru a plăti Serviciile pentru aceeași perioadă de timp. În cazul în care prețul pentru Serviciu este plătit în conformitate cu informațiile de plată, perioada de furnizare a Serviciului va fi prelungită automat.

8.3. În cazul întârzierii în plată a prețului pentru Serviciu, Furnizorul are dreptul să primească dobânzi pentru plata întârziată în valoare de 0,5% din suma restantă pentru fiecare zi de întârziere începută. Dacă Clientul este în întârziere cu orice plată, Furnizorul are dreptul să suspende sau să limiteze furnizarea Serviciului până la plata integrală a datoriei. Pentru perioada de suspendare sau limitare a furnizării Serviciului, Clientul este obligat să plătească prețul conform documentelor fiscale livrate. Întârzierea repetată în plată din partea Clientului este considerată o încălcare substanțială a Acordului.

8.4. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor la efectuarea unei achiziții, vă înscrieți automat pentru o reînnoire automată a abonamentului dvs. Abonamentul dvs. va fi reînnoit automat la sfârșitul fiecărei perioade de abonament în funcție de perioada de abonament pe care ați ales-o în timpul achiziției. Vi se va percepe tariful declarat la momentul achiziției (plus taxele aplicabile, cum ar fi taxa pe valoarea adăugată atunci când tariful declarat nu include TVA) la începutul fiecărei perioade de facturare a abonamentului dvs. prin metoda de facturare pe care ne-ați furnizat-o. Asigurați-vă că informațiile de facturare sunt corecte pentru a preveni expirarea abonamentului dvs.
Prin achiziționarea unui Abonament, sunteți de acord cu aceste taxe de abonament care vor fi percepute pe cardul de pe fișier în mod recurent până când anulați Abonamentul. Abonamentele sunt continue și se reînnoiesc automat, cu excepția cazului în care anulați sau noi vă întrerupem contul. Pentru a anula abonamentul, vă rugăm să trimiteți un e-mail cu subiectul „Anulați reînnoirea automată a abonamentului” la salesadmin@easysoftware.com
Prețurile și termenii pentru abonamente pot fi modificați în orice moment. Prețul și termenii în vigoare la momentul achiziției inițiale sau la ultima reînnoire a abonamentului dvs. vor rămâne în vigoare pe durata acelei perioade de abonament, dar noi prețuri și termeni pot fi aplicați pentru reînnoiri sau noi abonamente. Easy Software Ltd. vă va oferi o notificare rezonabilă cu privire la orice modificare de preț sau termeni înainte de a intra în vigoare. Dacă nu doriți să reînnoiți abonamentul dvs. în conformitate cu aceste noi prețuri sau termeni, puteți anula abonamentul dvs. conform descrierii de mai sus.

9. Drepturi și obligații ale Furnizorului

9.1. Furnizorul are dreptul să efectueze orice modificări ale Serviciului sau a extinderii acestuia. În acest caz, Furnizorul va informa Clientul prin intermediul interfeței web legate de Serviciul furnizat. Clientul are dreptul să rezilieze Acordul în cazul modificărilor unilaterale ale acestor T&C, pe care Clientul le refuză, dacă este convenit în Acord.

9.2. Furnizorul se angajează să ia toate măsurile în cadrul posibilităților sale tehnice pentru a asigura că Serviciul este funcțional și disponibil, dacă Clientul îndeplinește cerințele de sistem de bază pentru Serviciile enumerate în specificația Produsului sau pe portalul web relevant. În cazul în care apare o situație non-standard legată de funcționalitatea Serviciului, Furnizorul va proceda în special în conformitate cu Acordul.

9.3. Dacă Clientul detectează orice problemă legată de viteza Serviciului sau de disponibilitatea acestuia, este obligat să raporteze imediat acest incident Furnizorului prin e-mail specificat în specificația Produsului sau prin telefon prin contactele disponibile pentru a accelera procesul de rezolvare a problemei. Clientul ia în considerare faptul că pot exista evenimente din afara controlului Furnizorului, care pot influența funcționalitatea sau disponibilitatea Serviciului pentru Utilizator (cum ar fi disfuncția conexiunii la internet din partea Clientului, dezastre naturale, atacuri DOS sau DNS asupra echipamentelor tehnice ale Furnizorului și altele). Furnizorul nu poartă nicio responsabilitate pentru daunele care apar în legătură cu astfel de evenimente pentru Client.

9.4. Clientul ia în considerare și este de acord că Furnizorul poate, din motive serioase, să înceteze temporar furnizarea Serviciului, în special în cazuri precum prevenirea atacurilor cibernetice, dacă este necesar, sau în cazul unei disfuncții grave a Serviciului, care trebuie rezolvată prin închiderea necesară. Notificarea care informează despre întreruperea furnizării Serviciului trebuie trimisă Clientului cât mai curând posibil. Furnizorul este obligat să creeze măsuri operaționale și de siguranță adecvate pentru a minimiza disfuncțiile potențiale sau limitarea sau indisponibilitatea completă a Serviciului.

9.5. Furnizorul se angajează să nu fie îndreptățit să furnizeze conținutul datelor utilizatorului către nicio terță parte. În plus, Furnizorul este de acord că nu are dreptul să editeze, să cenzureze sau să monitorizezener and the Provider.

14.2. The Provider is entitled to terminate the Agreement with immediate effect, if the Client breaches any of the obligations set out in these T&C, or if the Client uses the Service in a manner that is contrary to the Agreement or generally binding legal regulations. In such case, the Provider is entitled to claim damages from the Client.

14.3. The Client is entitled to terminate the Agreement at any time by sending a written notice to the Provider. The termination of the Agreement does not affect the rights and obligations of the Parties arising from the period before the termination of the Agreement.

14.4. Upon termination of the Agreement, the Provider is entitled to delete all data stored on the Client’s server or on the Provider’s server, unless the Parties agree otherwise in writing.

e Agreement or these T&C is or becomes invalid or unenforceable, the validity and enforceability of the remaining provisions shall not be affected. The Parties undertake to replace the invalid or unenforceable provision with a valid and enforceable provision that corresponds to the economic purpose of the invalid or unenforceable provision as closely as possible.

17.5. The Agreement and these T&C are governed by and construed in accordance with the laws of the Czech Republic. Any disputes arising out of or in connection with the Agreement or these T&C shall be resolved by the competent courts of the Czech Republic.

17.6. The Agreement and these T&C constitute the entire agreement between the Parties and supersede all prior agreements, understandings and negotiations, whether written or oral, relating to the subject matter of the Agreement.

17.7. The Agreement and these T&C may be amended or supplemented only in writing and with the mutual consent of the Parties.

17.8. The Agreement and these T&C shall enter into force and effect on the date of their signature by the Parties.

Output:

14.2. Dacă Acordul este încheiat pentru o perioadă nedeterminată, Clientul are dreptul să îl rezilieze fără motiv în orice moment. Perioada de notificare este de o lună și începe în prima zi a lunii calendaristice următoare livrării notificării de reziliere către Furnizor.

14.3. Furnizorul are dreptul să rezilieze Acordul fără motiv în orice moment. Perioada de notificare este de trei luni și începe în prima zi a lunii calendaristice următoare livrării notificării de reziliere către Client.

14.4. Clientul are dreptul să rezilieze Acordul în cazurile specificate în art. 9.1. din aceste T&C.

14.5. În cazul în care Clientul încalcă în mod substanțial sau repetat obligațiile sale rezultate din aceste T&C sau din Acord și nu remediază această încălcare substanțială și repetată în termen de 14 zile de la data livrării notificării în formă de scrisoare recomandată sau de la data trimiterii notificării prin e-mail către Client, Furnizorul are dreptul să se retragă din Acord. Retragerea este efectivă în ziua următoare primirii notificării de retragere de către Client.

14.6. În cazul în care Clientul încalcă obligațiile rezultate din aceste T&C sau din Acord în mod deosebit de grav, Furnizorul are dreptul să se retragă din Acord și să înceteze furnizarea Serviciului imediat după constatarea unei astfel de încălcări.

15. Limitarea responsabilității pentru Serviciu

15.1. Părțile au convenit că răspunderea totală a Furnizorului pentru orice cerere formulată pe baza relației juridice rezultate din Acord și suma estimată a daunelor nu trebuie să depășească și este limitată la suma echivalentă cu suma plătită pentru furnizarea Serviciului în anul calendaristic anterior. Dacă daunele maxime în conformitate cu propoziția anterioară nu pot fi determinate, daunele maxime sunt limitate la taxa trimestrială curentă pentru Serviciile specifice abonate și furnizate prin interfața web.

15.2. Furnizorul nu este responsabil pentru daunele indirecte rezultate din furnizarea Serviciilor, cum ar fi pierderea de profituri, pierderea de venituri, pierderea de date, daune financiare sau orice alte daune indirecte, speciale sau consecințe. În caz de forță majoră, Părțile sunt eliberate de obligațiile lor, bazate pe Acord, iar orice neîndeplinire (în general sau parțială) sau întârziere în îndeplinirea obligațiilor impuse de acest Acord nu va fi considerată încălcare a Acordului. În acest scop, forța majoră înseamnă orice circumstanțe în care răspunderea este exclusă în conformitate cu legea cehă, inclusiv, dar fără a se limita la dezastre naturale, război, schimbarea situației politice care împiedică sau împiedică în mod inadecvat îndeplinirea drepturilor și obligațiilor de aici sau orice alt motiv, eveniment sau fapt similar.

15.3. Prin încheierea Acordului, Clientul ia în considerare faptul că, chiar și cu cel mai bun efort al Furnizorului, este posibilă o indisponibilitate pe termen scurt a Serviciului, care este cauzată de circumstanțe din afara sferei de influență a Furnizorului (de exemplu, eșecul conexiunii la internet). Clientul este de acord și se angajează să își facă backup la toate datele sale stocate în cadrul Serviciului pe o altă locație geografică.

15.4. Clientul utilizează Serviciul AS IS. Incompatibilitatea cu alte software-uri, configurații hardware sau disfuncționalitatea parțială NU îi conferă Clientului dreptul de a anula comanda sau de a primi rambursarea banilor.

16. Protecția datelor cu caracter personal

16.1. Clientul declară că este conștient de obligațiile sale legale în calitate de administrator de date cu caracter personal ale Utilizatorilor și clienților. Metoda și procesarea datelor cu caracter personal ale acestor entități în cadrul Serviciului sunt determinate de Client. Furnizorul nu poartă nicio responsabilitate pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor legale ale Clientului în calitate de administrator de date cu caracter personal.

16.2. Toate datele sunt colectate de Furnizor de la Client în scopul furnizării Serviciului, îmbunătățirii calității acestuia și trimiterii notificărilor comerciale și de marketing numai. Dacă Clientul este o persoană fizică, sunt colectate următoarele date: nume, prenume, adresă de facturare, e-mail, număr de telefon, informații privind utilizarea Serviciului.

16.3. Toată comunicarea în cadrul Serviciului este criptată prin protocolul SSL. Clientul declară prin prezenta că consideră această metodă de criptare suficient de sigură.

16.4. Furnizorul se angajează să nu furnizeze nicio informație specificată de Client în timpul înregistrării Contului său de Utilizator către vreun terț, cu excepția cazului în care Clientul este de acord în mod specific cu acest lucru.

16.5. Datele clienților sunt stocate în sistemele electronice ale Furnizorului pe durata relației contractuale. După încetarea acesteia, Furnizorul stochează doar datele necesare conformității reglementărilor. Clientul este de acord ca Furnizorul să utilizeze numele și logo-ul său în lista de clienți a Furnizorului pentru și după durata Acordului, cu excepția cazului în care se convenește altfel cu Clientul pe baza ghidurilor sau politicii sale de brand.

17. Dispoziții finale

17.1. Părțile se angajează să păstreze confidențialitatea cu privire la orice informații pe care le-au aflat în timpul relației contractuale în cadrul Acordului.

17.2. Drepturile Clientului rezultate din Acord și din aceste T&C nu pot fi atribuite fără acordul prealabil în scris al FurnizoruluiAcordul sau aceste T&C devin invalide, ineficiente sau neexecutabile, aceasta nu va afecta valabilitatea, executabilitatea sau eficacitatea prevederilor ramase din Acord sau aceste T&C. In acest caz, Partile sunt obligate sa faca toate eforturile pentru a incheia o modificare a Acordului, prin care prevederea invalida, neexecutabila sau ineficienta va fi inlocuita cu o noua prevedere corespunzatoare scopului initial.

17.5. In cazul oricarei coliziuni intre prevederile Cotației, specificației produsului, specificației de implementare a serviciului, specificației de serviciu de suport și T&C, prioritatea acestor documente va fi:

(i) Cotația,

(ii) Specificația de implementare a serviciului,

(iii) Specificația de serviciu de suport,

(iv) Specificația produsului

(v) T&C,

(vi) Informații publice

17.6. Aceste T&C sunt guvernate de legea Republicii Cehe, membră a Uniunii Europene. Orice dispută care apare în legătură cu sau din performanța sau interpretarea Acordului, pe care Părțile nu o pot rezolva pe cale amiabilă, va fi definitiv soluționată de către corpul de arbitraj ceh, Curtea de Arbitraj atașată la Camera de Comerț și Industrie a Republicii Cehe și Camera Agrară a Republicii Cehe, de către trei arbitri numiți în conformitate cu regulile acelei Curți de Arbitraj. Fiecare parte va nominaliza un arbitru. Ambii arbitri vor conveni asupra celui de-al treilea arbitru în termen de 30 de zile. Dacă cei doi arbitri nu reușesc, în termenul de mai sus, să ajungă la un acord cu privire la cel de-al treilea arbitru, acesta va fi numit de președintele Curții de Arbitraj. Hotărârea arbitrală va fi definitivă și obligatorie pentru Părți. Părțile se angajează irevocabil să nu conteste punerea în aplicare a hotărârii arbitrale în orice jurisdicție.

17.7. Aceste T&C intră în vigoare la 1. 7. 2017.

Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Drag client,

Vă informăm cum Easy Software (denumită în continuare „noi” sau „compania noastră”) prelucrează datele dvs. cu caracter personal în legătură cu oferirea, încheierea, furnizarea și menținerea produselor și serviciilor companiei noastre.

Scopul acestor principii este de a vă oferi informații despre datele cu caracter personal pe care le colectăm, modul în care le tratăm, sursele din care le obținem, scopul pentru care le utilizăm, cui putem furniza datele, unde puteți obține informații despre datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm sau care sunt drepturile dvs. individuale referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

Prin urmare, vă rugăm să citiți conținutul acestor principii. Vom fi bucuroși să vă răspundem la orice întrebare în oricare dintre birourile noastre din Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londra, Regatul Unit sau prin e-mail: info@easysoftware.com.

1. Informații generale

Compania noastră este supusă unor obligații legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților pe care trebuie să le respectăm, în special în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale sau exercitarea autorității oficiale. În acest sens, nu am putea furniza produsele și serviciile noastre fără a ne furniza datele dvs. cu caracter personal. De asemenea, prelucrăm datele cu caracter personal ale clienților dincolo de cadrul obligațiilor noastre legale în scopul îngrijirii clienților și pentru a vă adresa oferte țintite de produse și servicii. Avem nevoie de consimțământul dvs. pentru a face acest lucru. Dacă decideți să nu acordați consimțământul dvs. în aceste cazuri, produsele sau serviciile noastre furnizate pot fi limitate sau ajustate în alt mod, în funcție de sfera datelor pe care suntem îndreptățiți să le prelucrăm. Fiecare client este informat cu privire la sfera limitărilor sau ajustărilor.

Cu excepția cazului în care se specifică în mod explicit altfel, toate informațiile conținute aici se aplică și prelucrării datelor cu caracter personal ale clienților potențiali, adică persoanelor cu care suntem în contact, dar nu au stabilit încă o relație contractuală, precum și foștilor clienți. Informațiile conținute aici se aplică, de asemenea, într-o măsură rezonabilă, prelucrării datelor cu caracter personal ale altor persoane, în ceea ce privește care Compania are anumite obligații sau cu care Compania noastră este în contact direct fără a fi într-o relație contractuală cu acestea (cum ar fi reprezentanții entităților juridice).

1.1. Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

În cadrul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, respectăm cele mai înalte standarde de protecție a datelor cu caracter personal și respectăm în special următoarele principii:

(a) Procesăm întotdeauna datele dvs. cu caracter personal în scopuri clar și comprehensibil definite, utilizând mijloace definite, într-un mod definit și numai pentru o perioadă necesară în ceea ce privește scopul; procesăm numai datele personale precise ale clienților și ne asigurăm că prelucrarea lor corespunde și este necesară pentru scopul definit;

(b) Protejăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal într-un mod care asigură cea mai înaltă securitate posibilă a datelor și previne orice acces neautorizat sau accidental la datele personale ale clienților, modificarea, distrugerea sau pierderea acestora, transferurile neautorizate, alte prelucrări neautorizate sau alte abuzuri;

(c) Vă informăm întotdeauna în mod clar cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și la drepturile dvs. de a primi informații precise și complete cu privire la circumstanțele unei astfel de prelucrări, precum și la celelalte drepturi legate de aceasta;

(d) La compania noastră, respectăm măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate care să corespundă tuturor riscurilor posibile; toate persoanele care vin în contact cu datele cu caracter personal ale clienților sunt obligate să păstreze confidențialitatea informațiilor dobândite în legătură cu prelucrarea acestor date.

: left">2. Informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal

2.1. Informații despre administrator

Administratorul datelor dvs. cu caracter personal este Compania noastră, adică Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londra, Regatul Unit, ID: 08960980

2.2. Scopul și baza legală a prelucrării

2.2.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimțământul dvs.

Aceasta se referă în mod obișnuit la situațiile în care sunteți obligat să dezvăluiți anumite date cu caracter personal pentru a vă permite să beneficiați de produsul sau serviciul nostru, sau în cazul în care suntem îndreptățiți să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal dobândite în alt mod.

(a) În virtutea legii, suntem îndreptățiți să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal fără consimțământul dvs. în următoarele scopuri de conformitate cu obligațiile noastre legale, în special:

(i) conformitatea cu divulgările legale către autoritățile publice;

(ii) conformitatea cu obligațiile de arhivare.

(b) Încheierea sau executarea unui contract cu dvs.

(c) Protecția drepturilor și intereselor protejate de lege, în special în ceea ce privește soluționarea oricăror dispute, în special în scopul soluționării acestora în instanță sau în alte dispute.

2.2.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal cu consimțământul dvs.

Aceasta se referă în special la situațiile în care sunteți de acord voluntar ca noi să prelucrăm datele cu caracter personal furnizate sau dobândite în alt mod. Neacordarea consimțământului dvs. poate fi un motiv care să împiedice Compania noastră să furnizeze anumite produse sau servicii sau să o determine să ajusteze în mod rezonabil disponibilitatea, domeniul sau condițiile produselor și serviciilor furnizate.

În baza consimțământului dvs., Compania noastră prelucrează datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

(a) îngrijirea clienților; acestea sunt activități care nu reprezintă executarea unui contract sau a altui cadru legal de prelucrare a datelor cu caracter personal și includ următoarele: (i) cercetarea pieței; (ii) monitorizarea acțiunilor clienților pe site-ul Companiei noastre în legătură cu serviciile oferite (astfel, acest scop nu se referă la dobândirea simplă a informațiilor despre acțiunile vizitatorilor site-ului Companiei noastre sub formă de cookie-uri, așa cum este descris mai jos în Articolul privind mijloacele electronice de comunicare și aplicațiile mobile);

(b) oferirea de produse și servicii; în special, acest lucru include distribuirea de informații, oferirea de produse și servicii ale Companiei noastre și ale altor părți, inclusiv oferte de produse și servicii adresate unor clienți specifici, toate prin diferite canale, cum ar fi prin poștă, mijloace electronice (inclusiv poșta electronică și mesajele trimise la dispozitive mobile prin intermediul unui număr de telefon), sau prin telefon, prin intermediul unui site web. Într-o anumită măsură, în aceste cazuri, Compania noastră este, de asemenea, îndreptățită să ofere produse și servicii clienților fără a obține consimțământul acestora; dacă este impus de lege, veți fi informat în acest sens cu privire la dreptul dvs. de a vă exprima dezacordul cu orice ofertă ulterioară de produse sau servicii. În acest sens, datele dvs. cu caracter personal pot fi, de asemenea, transmise terților în scopul distribuirii de informații și oferirii de produse și servicii ale acestor terți. Mai multe detalii sunt furnizate mai jos în aceste Principii.

2.3. Domeniul datelor cu caracter personal ale clienților prelucrate

Compania noastră prelucrează datele dvs. cu caracter personal în măsura necesară pentru a îndeplini scopurile de mai sus. În special, prelucrăm datele de contact și de identificare. Informații detaliate despre domeniul datelor cu caracter personal ale clienților prelucrate sunt indicate în Anexa 1 la aceste Principii.

2.4. Metodele de prelucrare a datelor cu caracter personal

Metoda prin care Compania noastră prelucrează datele dvs. cu caracter personal include atât prelucrarea manuală, cât și cea automatizată, inclusiv prelucrarea algoritmică, în sistemele de informații ale Companiei noastre.

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în principal de către angajații Companiei noastre și, în măsura în care este necesar, de către terți. Înainte de orice divulgare a datelor dvs. cu caracter personal către un terț, încheiem întotdeauna un acord scris cu terțul, care conține aceleași garanții în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ca cele respectate de Compania noastră în conformitate cu obligațiile sale legale.

2.5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal sunt puse la dispoziție în special angajaților Companiei noastre în legătură cu îndeplinirea obligațiilor lor profesionale care necesită lucrul cu datele cu caracter personal ale clienților, însă numai în măsura necesară în cazul respectiv și în conformitate cu toate măsurile de securitate.

În plus, datele dvs. cu caracter personal sunt dezvăluite terților care participă la prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților Companiei noastre sau, astfel de date cu caracter personal pot fi puse la dispoziția acestora pe alte baze în conformitate cu legea. Înainte de orice divulgare a datelor dvs. cu caracter personal către un terț, încheiem întotdeauna un acord scris cu terțul pentru a stabili prelucrarea datelor cu caracter personal într-un mod care să conțină aceleași garanții în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ca cele respectate de Compania noastră în conformitate cu obligațiile sale legale.

2.5.1. În conformitate cu legislația aplicabilă, Compania noastră este îndreptățită sau direct, fără consimțământul dvs., obligată să dezvăluie datele dvs. cu caracter personal către:

 • autoritățile relevante ale statului, instanțele și autoritățile de aplicare a legii în scopul îndeplinirii obligațiilor lor și în scopul executării hotărârilor judecătorești;
 • alte părți în măsura prevăzută de legislație, cum ar fi terții în scopul colectării creanțelor noastre de la clienți.

2.5.2. Subient personal data as a processor. In such cases, we process personal data on behalf of our clients and in accordance with their instructions. Our clients are responsible for ensuring that the processing of personal data is lawful and that they have obtained all necessary consents and authorizations. As a processor, we are obliged to maintain confidentiality and security of personal data and to implement appropriate technical and organizational measures to protect personal data against unauthorized or unlawful processing, accidental loss, destruction or damage. We also assist our clients in fulfilling their obligations under applicable data protection laws and regulations.Datele personale sunt prelucrate prin autorizarea unei alte părți (alt administrator). De exemplu, aceste cazuri includ cooperarea cu Easy Software ltd., pentru produse sau servicii terțe, sau cooperarea cu terțe părți. Pentru informații detaliate, este întotdeauna necesar să contactați administratorul particular al datelor personale, cu excepția cazului în care Compania noastră este autorizată să furnizeze informații în cazul particular.

2.12. Mijloace electronice de comunicare și aplicații mobile

În cadrul îngrijirii clienților, Compania noastră dezvoltă tehnologii pentru a vă permite să utilizați mijloace moderne de comunicare electronică și aplicații mobile pentru a utiliza produsele și serviciile Companiei noastre. În special, acestea includ servicii legate de utilizarea internetului, rețelelor sociale și diverse aplicații mobile.

Rețele sociale. De asemenea, ne puteți adresa prin diverse rețele sociale. În special, utilizăm aceste canale de comunicare ca instrumente de marketing; produsele și serviciile noastre nu sunt furnizate prin rețelele sociale în acest moment.

Cookie-uri. De asemenea, utilizăm cookie-uri atunci când furnizăm produsele și serviciile noastre. Cookie-urile sunt fișiere text mici stocate în computerul utilizatorului după încărcarea unui site web pentru prima dată. Aceste fișiere facilitează identificarea modului în care vizitatorii lucrează cu conținutul site-ului nostru, ceea ce ne ajută în urmărirea unei comunicări mai prietenoase cu vizitatorii site-ului nostru sau a unui marketing mai eficient. Mai multe informații despre cookie-uri sunt disponibile pe site-ul nostru.

2.13. Principii

Aceste Principii sunt valabile și eficiente începând cu ___________. Versiunea curentă a Principiilor este publicată pe site-ul Companiei noastre și este disponibilă și la sediile noastre.

Anexa 1 - Domeniul de aplicare al datelor personale prelucrate

Date de identificare - acestea includ date precum nume, prenume, dată, e-mail, număr de telefon, angajator sau companie reprezentată; pentru clienții care sunt persoane fizice - antreprenori, de asemenea, numărul de identificare și codul fiscal. Alte posibile date de identificare includ, de exemplu, informații despre adresa IP a computerului utilizat și fișiere de date de autentificare specifice pe care am convenit să le utilizăm.

Date de contact - nume, prenume, adrese de contact, numere de telefon, adrese de e-mail sau alte date de contact similare. Alte date de contact similare pot fi adresa IP a computerului utilizat și fișiere de date de autentificare specifice pe care am convenit să le utilizăm.

În cazul în care retrageți o cerere depusă pentru un produs sau serviciu, prelucrăm și data retragerii cererii împreună cu datele furnizate înainte de retragere.

Date rezultate din îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contracte - în funcție de natura produsului sau serviciului furnizat, prelucrăm informații legate de produsul sau serviciul furnizat. În această categorie, prelucrăm date personale precum termenul de contract, ________

Date personale dobândite în legătură cu furnizarea produselor sau serviciilor noastre - acestea includ date personale dobândite în timpul interacțiunilor noastre. În special, acestea includ:

(i) date care servesc la securizarea comunicațiilor;

(ii) înregistrări ale limbii preferate de comunicare, interesul exprimat pentru un produs sau serviciu, strategiile dvs. de investiții sau cerințele specifice dezvăluite nouă.

Servicii de implementare

1. Condiții generale

Dacă nu este specificat altfel, toate întâlnirile se desfășoară prin intermediul unei soluții de întâlnire virtuală. Toți participanții trebuie să participe individual și să fie echipați cu o cască.

Scopul pachetelor se bazează pe cea mai bună experiență a noastră. De obicei, acesta este un scop minim de implementare. Cu toate acestea, fiecare implementare este unică și, prin urmare, uneori este necesar timp suplimentar, din cauza cerințelor specifice ale clienților. Consultanții Easy Redmine pot furniza un raport de timp petrecut la cerere.

Dacă nu este specificat altfel, implementarea se livrează în limba engleză; toate documentele și documentația scrisă vor fi livrate în limba engleză.

2. Prevederi generale

2.1. Noi versiuni de aplicații

Dezvoltăm și îmbunătățim aplicația în mod continuu. Noile versiuni sunt lansate în următoarele cicluri:

 • O nouă versiune este lansată la fiecare trei luni
 • Dezvoltarea unei noi versiuni este înghețată cu o lună înainte de lansarea sa, astfel încât să poată fi testată
 • Repararea erorilor este lansată la fiecare 14 zile

Sugestiile dvs. legate de dezvoltarea aplicației vor fi implementate în cazurile în care sunt benefice pentru majoritatea clienților noștri și în conformitate cu strategia noastră de dezvoltare a produsului. Scopul nostru este de a face managementul proiectelor mai ușor.

2.2. Procesul de colaborare

Apreciem comunicarea deschisă. Intrăm într-un proces mutual de implementare a unui nou software în compania dvs. Credem că este benefic pentru ambele părți dacă împărtășim informații importante deschis și la timp.

Comunicarea poate fi efectuată prin e-mail, întâlniri online, apeluri telefonice și întâlniri personale. Pentru finalizarea cu succes a procesului de implementare, este necesară o comunicare mutuală la nivel operațional. Din acest motiv, fiecare parte ar trebui să reacționeze rapid atunci când este contactată de către partenerii lor. De obicei, suntem capabili să reacționăm în decurs de două zile lucrătoare.

În timpul implementării, consultantul va colabora cu celelalte departamente interne ale noastre. Rezolvarea problemelor care nu sunt direct legate de implementare vă va fi livrată de către echipa noastră de suport. Dacă există nevoie de o intervenție pe serverul clientului sau de o altă consultare legată de server, comunicarea va fi transmisă specialiștilor noștri de suport pentru server. Dacă nu sunteți pe deplin mulțumit de munca departamentelor noastre de suport în timpul implementării, vă rugăm să vă sfătuiți cu consultantul dvs. Feedback-ul dvs. este important pentru noi.

2.3. MANDAYS preplătite și raportarea timpului petrecut

Informațiile privind numărul de MANDAYS preplătite pot fi găsite în tabelul introductiv al acestui protocol. Implementarea se efectuează de obicei la distanță. Dacă preferați întâlniri personale, este posibil să le organizați în birourile Easy Software. Dacă preferați să organizați întâlniri la sediul dvs., este posibil să acoperiți cheltuielile de călătorie din bugetul preplătit (scopul implementării). Costurile de călătorie ar putea fi, de asemenea, facturate separat. Vom percepe întregul timp petrecut călătorind de / la sediul clientului de către consultant. Orele de consultare preplătite trebuie utilizate în termen de 6 luni de la primul contact cu consultantul desemnat.

Rapoartele de timp petrecut sunt de obicei trimise clientului atunci când aproximativ jumătate din MANDAYS de implementare din bugetul preplătit este petrecut și apoi când mai rămân câteva ore. Un consultant furnizează, separat de raportul de timp, o propunere privind modul de petrecere a orelor rămase.

Implementarea constă în următoarele faze. Suma timpului petrecut pe fiecare fază este egală cu bugetul preplătit total de MANDAYS. Valoarea timpului cel mai mic perceput de la client este de 0,25 ore.

 • Analiza inițială
 • Întâlnirea inițială online
 • Configurarea aplicației (efortul de lucru depinde de complexitatea cerințelor privind setările)
 • Training
 • Cerințe suplimentare privind configurarea
 • Asistență în timpul implementării și testare în timpul implementării (e-mailuri, apeluri telefonice)

Mai exact, următoarele activități sunt acoperite de MANDAYS din bugetul preplătit:

 • Timpul consultantului petrecut lucrând la implementarea dvs., configurând aplicația dvs.
 • Analiza cerințelor dvs.
 • Consultări interne ale cerințelor dvs.
 • Consultări necesare
 • Desenarea diferitelor scenarii de implementare a cerințelor dvs.
 • Pregătirea și actualizarea protocolului de implementare
 • Întâlniri și apeluri telefonice legate de implementare
 • Training
 • Comunicarea prin e-mail cu consultantul
 • Organizarea, planificarea și programarea întâlnirilor
 • Coordonarea departamentelor interne dacă este necesară implicarea lor (Suport, specialist de server)
 • Timpul consultantului petrecut în călătorie (cu excepția cazului în care este plătit separat, consultați primul paragraf)
 • Managementul proiectului de implementare
 • Dacă anumite comportamente ale sistemului sunt raportate ca fiind o eroare, dar în cele din urmă se dovedesc a fi corecte, timpul consultantului petrecut în gestionarea acestei solicitări este, de asemenea, acoperit din buget
 • Munca specialiștilor de server pe serverul dvs.
 • Munca specialiștilor de server care se ocupă de solicitările dvs.

Următoarele activități nu sunt acoperite de bugetul preplătit și, prin urmare, nu sunt plătite de către client:

 • Munca echipei de suport
 • Repararea posibilelor erori

2.4. Creșterea bugetului preplătit

Este posibil să creșteți bugetul preplătit MANDAYS numai după confirmarea dvs. O creștere a bugetului preplătit este de obicei necesară din următoarele motive:

 • Se constată, după analiza introductivă, că estimarea originală a MANDAYS-urilor de implementare a fost prea mică. Consultantul vă va furniza o estimare actualizată a activităților care trebuie făcute pentru a finaliza implementarea. Acest plan va arăta și care activități în special necesită mai multă atenție (MANDAYS) decât s-a estimat inițial.
 • Dacă doriți să fiți informat mai des despre timpul petrecut decât în paragraful de mai sus.
 • Nu este posibil să implementați cerințele dvs. în interfața aplicației standard, astfel încât este necesară o dezvoltare personalizată.
 • Suportul de pe serverul dvs. nu a fost luat în considerare pentru estimarea MANDAYS-urilor de implementare, dar este totuși necesar.
 • Este necesară o pregătire suplimentară (care nu a fost luată în considerare în estimarea inițială).
 • Devine evident în timpul procesului de implementare că numărul de MANDAYS-uri preplătite nu este suficient pentru a satisface toate cerințele dvs.

Încercați Easy Redmine în 30 de zile de încercare gratuită

Funcții complete, protejat SSL, backup-uri zilnice, în geolocalizarea dvs.