Vilkår og betingelser

Til Tjenesteavtale

1. Innledende bestemmelser

1.1. Disse vilkårene og betingelsene er en integrert del av avtalen inngått mellom klienten og leverandøren, og definerer bindende regler og betingelser for levering av tjenester og produkter og bruk av tjenester og produkter. Disse vilkårene og betingelsene styrer det kontraktsmessige forholdet mellom tjenesteleverandøren og klienten.

1.2. Definisjonene som er angitt nedenfor har for disse vilkårene og betingelsene følgende betydning:

 • T&C – betyr disse vilkårene og betingelsene.
 • Avtale – betyr en tjenesteavtale inngått mellom klienten og leverandøren.
 • Klient – betyr en enkeltperson som driver virksomhet eller juridisk enhet som inngår avtale med leverandøren.
 • Klientens server – betyr serveren og annet maskinvareutstyr som ikke eies, administreres eller kontrolleres av leverandøren.
 • Leverandør – betyr selskapet Easy Software Ltd., med adresse på Kemp House, 152-160, City Road, EC1V 2NX London, selskapsnummer: 08960980.
 • Produkt – betyr enhver tjeneste eller del av en tjeneste som leveres under leverandørens varemerkenavn i henhold til leverandørens varemerkepolitikk. Klienten kjøper produktet SOM DET ER. Støtte og andre tjenester leveres separat.
 • Prisliste – betyr dokumentet eller nettsiden som angir prisen for tjenesten og/eller produktet, hvis ikke annet er angitt i avtalen.
 • Leverandørens server – betyr serveren og annet maskinvareutstyr som administreres eller kontrolleres av leverandøren. Leverandøren kan bruke tredjepartstjenester for å sikre riktig serverytelse.
 • Implementeringstjenestespesifikasjon – betyr implementeringsvilkårene og betingelsene som er fastsatt av leverandøren og/eller individualisert av klienten i henhold til avtalen. Med mindre klienten har kjøpt en implementeringstjeneste eller med mindre det er uttrykkelig angitt, er det ingen garantert implementeringstjeneste inkludert i prisen for produktet.
 • Støttetjenestespesifikasjon - betyr støttevilkårene og betingelsene som er fastsatt av leverandøren og/eller individualisert av klienten i henhold til avtalen. Med mindre klienten har kjøpt en støttetjeneste eller med mindre det er uttrykkelig angitt, er det ingen garantert støttetjeneste inkludert i prisen for produktet.
 • Tjeneste – betyr den spesifikke tjenesten som leveres av leverandøren til klienten i henhold til avtalen, og som kan inkludere lisens til tjenesten, vedlikehold av tjenesten, tjenestestøtte og andre relaterte tjenester, i den grad som er avtalt i avtalen og produktet.
 • Prøveversjon av tjenesten – betyr prøveversjonen av tjenesten som er tilgjengelig for klienten uten kostnad og i begrenset omfang.
 • Administrator – betyr en person utpekt av klienten til å administrere sin brukerkonto.
 • Bruker – betyr en fysisk person som arbeider for klienten (som ansatt, partner, administrerende direktør, en person som samarbeider med klienten på lang sikt under avtale om juridiske tjenester), for hvem klienten oppretter en brukerkonto.
 • Brukerkonto – betyr brukerkonto med en unik tilgangskode og passord.
 • Data sikkerhetssystem – betyr et dokument som beskriver metoder for sikring av data som lagres i tjenesteapplikasjonen.
 • Parter – betyr sammen klienten og leverandøren.

2. Aksept av T&C

2.1. Tjenesten leveres til klienten basert på inngått avtale. Disse T&C er en integrert del av avtalen.

2.2. Avtalen inngås på dagen for signering av begge parter. Hvis avtalen inngås gjennom nettgrensesnittet, inngås avtalen ved betaling av prisen for tjenesten (i tilfelle trådløs overføring når beløpet som tilsvarer prisen for tjenestene er kreditert leverandørens bankkonto) i beløpet som er angitt i den første faktureringsperioden. Dette gjelder ikke hvis klienten vil bruke prøveversjonen av tjenesten under vilkårene som er angitt i art. 4 i disse T&C.

3. Levering av tjenesten

3.1. Leverandøren driver tjenesten på internettadressen som er angitt i produktspesifikasjonen og dens underdomener eller på klientens servere i henhold til avtalen og tekniske spesifikasjoner som er angitt i produktspesifikasjonen.

3.2. Omfanget av tjenestene er definert i produktspesifikasjonen, som er vedlagt avtalen. Produktspesifikasjonen definerer de individuelle delvise tjenestene i form av innhold og metode for aktivering i detalj.

4. Prøveversjon av tjenesten

4.1. Før avtalen inngås, kan leverandøren gjøre prøveversjonen av tjenesten tilgjengelig for klienten gjennom nettområdet eller på klientens servere, i den utstrekning som er angitt av leverandøren.

4.2. Ved å fullføre registreringsskjemaet på nettsiden som er angitt i produktspesifikasjonen, aksepterer klienten vilkårene for å tilby prøveversjonen av tjenesten, som styres av art. 4., art. 7., art. 9., art. 11., art. 12., art. 14. avsnitt 6, art. 15., art. 16. og art. 17. i disse T&C.

4.3. Prøveversjon av tjenesten blir gitt til klienten for den perioden som er spesifisert i produktspesifikasjonen, med mindre leverandøren bestemmer noe annet.

4.4. Klienten som bruker prøveversjonen av tjenesten har rett til å lagre data, men kun for formålet med å verifisere systemets funksjonalitet. Klienten tar hensyn til at leverandøren ikke er ansvarlig for tilgjengelighet og bevaring av data som er lagret av klienten ved bruk av prøveversjonen av tjenesten.

4.5. Før prøveversjonen av tjenesten utløper, skal leverandøren gjøre det mulig for klienten å overføre til betalt versjon av tjenesten og gi ham uforpliktende betalingsinformasjon. Ved å betale prisen vil tjenesten aktiveres i avtalt omfang, og data som er lagret av klienten i prøveversjonen av tjenesten, vil bli overført til betalt versjon av tjenesten. Hvis klienten ikke benytter seg av muligheten til å overføre til betalt versjon av tjenesten, vil prøveversjonen av tjenesten opphøre når perioden for prøveversjonen av tjenesten til klienten utløper.

4.6. Klienten tar hensyn til at data som er lagret av klienten i prøveversjonen av tjenesten, vil bli slettet på en uopprettelig måte etter at perioden for prøveversjonen av tjenesten er utløpt. Klienten vil bli informert om den kommende utløpsdatoen for prøveversjonen av tjenesten og slettingen av dataene etter avslutningen av tjenesten via e-post eller via internettområdet til prøveversjonen av tjenesten.

5. Varighet av tjenestens levering

5.1. Avtalen fastsetter om den ble inngått for en bestemt eller ubestemt periode. Avtalen er inngått for (i) en bestemt periode for tjenester som tilbys via nettgrensesnittet og (ii) en ubestemt periode for tjenester som tilbys via klientens servere.

6. Pris

6.1. Klienten er forpliktet til å betale prisen for bruk av tjenesten basert på levert skattedokument (faktura) utstedt av leverandøren. Fakturaer vil bli utstedt i elektronisk form. Prisene for tjenestene er fastsatt i henhold til tilbudet eller prislisten, med mindre annet er avtalt i avtalen.

6.2. Debet-/kredittkortet og/eller annen nettbasert betalingsmetode som klienten bruker for å melde seg på tjenesten (i) som tilbys via nettgrensesnittet og (ii) som tilbys på månedlig abonnement, vil automatisk bli belastet 30 dager etter datoen klienten meldte seg på tjenesten. Hvis klienten ønsker å unngå å bli belastet for tjenesten, må klienten avbryte abonnementet tre dager før automatisk fornyelse av tjenesten. Leverandøren anbefaler å sjekke med forhåndsbetalte kortleverandører eller banken for å bekrefte om gjentakende fakturering er mulig.

6.3. Klienten kan endre sitt abonnement online ved å logge inn på klientsonen. For å unngå å bli belastet for neste faktureringsperiode, må klienten avbryte abonnementet minst tre dager før fornyelsesdatoen. Hvis klienten avbryter sitt abonnement minst tre dager før fornyelsesdatoen, vil abonnementet stoppe ved slutten av gjeldende faktureringsperiode.

6.4. Bestillingen av en hvilken som helst tjeneste kan avbrytes uten ekstra kostnader før betalingen er blitt godkjent på leverandørens konto. For nedlastbare produkter utsteder ikke leverandøren NOEN refusjoner etter at nedlastingskanalen er aktivert og et nedlastingsforsøk er gjort. Avbestilling av bestillingen etter at betalingen er mottatt, er mulig etter avtale hvis den bestilte tjenesten ikke ble brukt eller det ikke ble gjort noe nedlastingsforsøk.

7. Lisensavtale

7.1. Klienten tar hensyn til at alle opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter til tjenesten tilhører leverandøren. Klienten er derfor forpliktet til å bruke tjenesten kun innenfor rammen av den lisensen som er gitt.

7.2. Ved inngåelse av avtalen får klienten en ikke-eksklusiv lisens til tjenesten for én eller flere brukere avhengig av antall opprettede brukerkontoer. Klienten har ikke rett til å gi eller overføre lisens eller underlisens til en tredjepart uten skriftlig samtykke fra leverandøren. Klienten har heller ikke rett til å leie ut tjenesten eller på annen måte gjøre tjenesten tilgjengelig, verken gratis eller mot betaling, for tredjeparter uten skriftlig samtykke fra leverandøren. Lisensen gjelder også for alle oppdateringer eller justeringer av tjenesten som vil bli utført av leverandøren.

7.3. Hvis tjenesten blir levert på klientens server, har klienten rett til å laste ned kildekoden til produktet. Hvis tjenesten blir levert via nettgrensesnittet, har klienten ingen rett til å få tilgang til kildekoden til tjenesten, se den, endre den eller påvirke den på noen måte.

7.4. Klienten har ikke rett til å inkorporere tjenesten i annet programvareutstyr uten skriftlig samtykke fra leverandøren.

7.5. Alle leverandørens programvareutvidelser distribueres under GNU/GPL 2-lisens. Hvis ikke annet er oppgitt, er alle bilder, kaskaderende stilark og inkludert JavaScript utgitt under Easy Software Commercial Use License (Lisens):

Lisens er en GPL-kompatibel lisens som gjelder bare for bildene, kaskaderende stilark og JavaScript-elementer i Provider's Themes og Styles produsert av Provider. Som angitt av GPL versjon 2.0-lisensen, trenger ikke elementer i et produkt som ikke er kompilert sammen og sendes uavhengig av GPL-koden, og kombineres i en klientens nettleser, å være GPL. Disse bildene, kaskaderende stilark og JavaScript-elementer er opphavsrett til Provider og kan ikke brukes og manipuleres med for klientens formål med mindre klienten har signert Provider's Partneravtale. Klienten kan ikke distribuere disse filene eller inkludere dem i noen pakke eller utvidelse uten forhåndssamtykke fra Provider. Uautorisert distribusjon eller tilgjengeliggjøring for en tredjepart uten forhåndssamtykke fra Provider, gir Provider rett til å fakturere kontraktsstraff på 10 000 EUR for enhver overtredelse av lisensen.

7.6. All Provider's programvare unntatt programvare definert i art. 7.5. av disse Vilkårene og betingelsene distribueres under GNU/GPL 2-lisens: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.en.html.

8. Betalingsbetingelser

8.1. Faktureringsperioden for avtalen som er inngått for en bestemt periode, er perioden (antall måneder) som avtalen ble inngått for. Provider vil utstede fakturaer med forfall innen 14 kalenderdager for de tjenestene som tilbys via nettgrensesnittet eller e-post, med mindre annet er angitt i tilbudet.

8.2. Hvis avtalen er inngått for en bestemt periode, vil Provider sende til Klienten den uforpliktende betalingsinformasjonen for å betale for tjenestene for samme periode før den perioden utløper. Hvis prisen for tjenesten betales i samsvar med betalingsinformasjonen, vil perioden for levering av tjenesten automatisk forlenges.

8.3. Ved forsinket betaling av prisen for tjenesten, har Provider rett til å motta renter på forsinkede betalinger i beløpet av 0,5 % av utestående beløp for hver påbegynte dag med forsinkelse. Hvis Klienten er forsinket med en betaling, har Provider rett til å suspendere eller begrense leveringen av tjenesten til full betaling av gjelden er mottatt. I perioden med suspensjon eller begrensning av tjenesten, er Klienten fortsatt forpliktet til å betale prisen i samsvar med de leverte skattedokumentene. Gjentatt forsinkelse i betalingen fra Klientens side anses som et vesentlig brudd på avtalen.

8.4. Ved å godta Vilkårene og betingelsene ved kjøp, melder du deg automatisk på for automatisk fornyelse av abonnementet ditt. Abonnementet ditt vil automatisk fornyes ved slutten av hver abonnementsperiode basert på abonnementsperioden du valgte under kjøpet. Du vil bli belastet den oppgitte prisen ved kjøpstidspunktet (pluss gjeldende skatter, som merverdiavgift når den oppgitte prisen ikke inkluderer merverdiavgift) i begynnelsen av hver faktureringsperiode for abonnementet ditt via betalingsmetoden du har oppgitt til oss. Vennligst sørg for at faktureringsinformasjonen din er korrekt for å unngå at abonnementet ditt utløper.
Ved å kjøpe et abonnement, godtar du at de ovennevnte abonnementsavgiftene blir belastet kortet som er registrert på en gjentakende basis til du avbryter abonnementet. Abonnementer er kontinuerlige og fornyes automatisk med mindre du avbryter eller vi avslutter kontoen din. For å avbryte abonnementet ditt, send en e-post med emnet "Avbryt abonnementsfornyelse" til salesadmin@easysoftware.com
Priser og vilkår for abonnementer kan endres når som helst. Prisen og vilkårene som gjelder når du gjorde ditt første kjøp eller når abonnementet ditt sist ble fornyet, vil gjelde for varigheten av den abonnementsperioden, men nye priser og vilkår kan gjelde for fornyelser eller nye abonnementer. Easy Software Ltd. vil gi deg rimelig varsel om eventuelle endringer i pris eller vilkår før de trer i kraft. Hvis du ikke ønsker å fornye abonnementet ditt under disse nye prisene eller vilkårene, kan du avbryte abonnementet som beskrevet ovenfor.

9. Rettigheter og plikter for Provider

9.1. Provider har rett til å foreta endringer av tjenesten eller dens omfang. I slike tilfeller skal Provider informere Klienten gjennom nettgrensesnittet knyttet til den leverte tjenesten. Klienten har rett til å avslutte avtalen i tilfelle ensidige endringer i disse Vilkårene og betingelsene som Klienten ikke godtar, hvis det er avtalt i avtalen.

9.2. Provider forplikter seg til å ta alle skritt innenfor sine tekniske muligheter for å sikre at tjenesten er funksjonell og tilgjengelig, hvis Klienten oppfyller grunnleggende systemkrav for tjenestene som er oppført i produktspesifikasjonen eller på den relevante nettportalen. Hvis en ikke-standard situasjon knyttet til funksjonaliteten til tjenesten oppstår, skal Provider handle i samsvar med avtalen.

9.3. Hvis Klienten oppdager et problem knyttet til hastigheten på tjenesten eller tilgjengeligheten, er han forpliktet til å umiddelbart rapportere denne hendelsen til Provider via e-post som er angitt i produktspesifikasjonen eller telefonisk gjennom kontakter som er tilgjengelige for å fremskynde løsningsprosessen for problemet. Klienten tar hensyn til at det kan være hendelser utenfor Providers kontroll som kan påvirke funksjonaliteten eller tilgjengeligheten til tjenesten for brukeren (slik som internettforbindelsesfeil på Klientens side, naturkatastrofe, DOS- eller DNS-angrep på Providers tekniske utstyr og andre). Provider påtar seg ikke noe ansvar for skader som oppstår i forbindelse med slike hendelser for Klienten.

9.4. Klienten tar hensyn til og godtar at Leverandøren kan midlertidig slutte å tilby Tjenesten av alvorlige grunner, spesielt i tilfeller som å forhindre kybernetiske angrep, om nødvendig, eller i tilfelle alvorlig feil med Tjenesten, som må løses ved nødvendig nedetid. Varsel om avbrudd i levering av Tjenesten må sendes til Klienten så snart som mulig. Leverandøren er forpliktet til å opprette tilstrekkelige drifts- og sikkerhetstiltak for å minimere potensielle feil eller begrenset eller full utilgjengelighet av Tjenesten.

9.5. Leverandøren forplikter seg til at han ikke har rett til å gi innholdet i brukerdata til tredjepart. Videre godtar Leverandøren at han ikke har rett til å redigere, sensurere eller overvåke noe brukerinnhold.

9.6. Partene er enige om at Leverandøren ikke får eierskapsrett til Klientens data. Klienten er alene ansvarlig for innholdet av data som er lagret på Klientens server eller på Leverandørens server.

9.7. For riktig implementering av Tjenesten er det nødvendig å samle inn, lagre og behandle følgende data: utgaveversjon, kontraktsidentifikator, URL for instansen, liste over installerte tillegg og antall aktive brukere, som Leverandøren bruker for å identifisere Klienten, verifisere autorisasjonen til å bruke Tjenesten og beskytte Leverandørens rettigheter. Ved å akseptere disse vilkårene, erkjenner og godtar du at Leverandøren har rett til å kontrollere, ved hjelp av egne ressurser, om du bruker Tjenesten i samsvar med tjenestekontrakten, og at de nevnte dataene vil bli overført i kommunikasjonen mellom Klienten og Leverandørens datasystemer.

10. Rettigheter og plikter for Klienten

10.1. Klienten skal ikke bruke Tjenesten i strid med gjeldende rettslige bestemmelser.

10.2. For å få tilgang til Tjenesten kan Leverandøren be om noen identifikasjonsdata og tilleggsinformasjon fra Klienten. Klienten skal gi sann, nøyaktig og oppdatert informasjon.

10.3. Etter anmodning fra Leverandøren skal Klienten gi nødvendig samarbeid ved retting av feil eller justeringer av Tjenesten.

10.4. Klienten skal bare bruke API-grensesnittet som tilbys av Leverandøren når du får tilgang til Tjenesten gjennom webgrensesnittet til tredjepartsapplikasjoner eller -tjenester. Klienten skal ikke bruke eller få tilgang til Tjenesten på annen automatisert måte, for eksempel gjennom skript, roboter, nettlesere, etc. for Tjenester som tilbys gjennom webgrensesnittet.

10.5. Klienten skal oppbevare tilgangsdetaljene til Tjenesten hemmelig, og Klienten er forpliktet til å ikke fortelle eller gi tilgang til dem til noen annen person, eller på noen annen måte gi tilgang til sin brukerkonto til tredjepart. Klienten er også forpliktet til å sikre sitt tekniske utstyr i rimelig grad for å minimere risikoen for misbruk av tilgangsdetaljer til brukerkontoen.

10.6. Hvis Klienten bryter forpliktelsene som pålegges i dette avsnittet, påtar ikke Leverandøren seg noe ansvar for skader som oppstår for Klienten, og Klienten er alene ansvarlig for skader som oppstår for Leverandøren eller tredjeparter. Brudd på disse forpliktelsene gir også Leverandøren rett til å avslutte denne avtalen. Hvis Klienten oppdager at det kan være tilgang til Tjenesten for tredjeparter på grunn av lekkasje av informasjon om tilgang til Tjenesten, skal Klienten rapportere dette til Leverandøren via e-post.

10.7. Nedlastingen av programvaren er bare tilgjengelig i en bestemt tidsperiode. Etter denne perioden vil nedlastingskontoen bli deaktivert automatisk. Leverandøren vil IKKE levere kildefilene via e-post eller noen annen kanal, men bare ved bruk av nettbasert konto.

11. Brukerkonto

11.1. Klienten kan ha en eller flere brukerkontoer. Hver brukerkonto kan bare brukes av én bruker. Klienten har ikke rett til å opprette brukerkonto for en tredjepart, med mindre det er fastsatt i avtalen eller i disse Vilkårene og betingelsene. Klienten har ikke rett til å dele brukerkontoene blant flere brukere. Imidlertid har Klienten rett til å overføre den ubrukte brukerkontoen til den nye brukeren når som helst.

11.2. Ved brudd på art. 11.1. i disse Vilkårene og betingelsene, har Leverandøren rett til umiddelbart å avslutte avtalen, og Klienten skal betale uberettiget berikelse til Leverandøren innen 7 dager etter mottak av Leverandørens betalingskrav.

12. Administrasjon av brukerkonto

12.1. Hver Klient kan velge en eller flere brukerkontoer som vil ha administratorrettigheter. Administrator kan utføre følgende operasjoner:

 • å legge til, redigere og slette brukerkontoer og sette opp tilgangsrettigheter til disse kontoene (for eksempel tilgang til rapporter, opprettelse av filer osv.),
 • å få tilgang til all Klientens data uavhengig av tilgangsinnstillingene til individuelle brukere,
 • å velge en annen brukerkonto som blir administrator.

12.2. Klienten har fullt ansvar for bruken av Tjenesten av brukerne, handlinger utført av disse brukerne, og all data som lastes opp i Klientens konto. Klienten skal sørge for at alle hans brukere følger bestemmelsene i disse Vilkårene og betingelsene.

13. Uakseptabel oppførsel

13.1. Klienten skal ikkje laste opp, sende eller lagre innhald i tenesteportalen som kan innehalde programvirus eller andre filer og program som kan øydeleggje, skade eller avgrense funksjonaliteten til utstyret til Leverandøren eller andre klientar. Vidare har ikkje Klienten rett til å laste opp innhald til tenesta som er ulovleg å inneha eller distribuere, innhald som ulovleg forstyrrar opphavsretten til ein tredjepart eller er ein del av kriminell verksemd, å distribuere spam gjennom tenesta eller å prøve å få tilgang til brukarkontoen til ein annan klient eller serverane til Leverandøren. Brot på desse pliktene blir rekna som vesentleg og gir Leverandøren rett til å avslutte avtalen og krevje at Klienten betaler kontraktsstraff på EUR 10.000,- for kvar overtredelse og eventuell skade.

14. Avslutning av avtalen

14.1. Det kontraktsmessige forholdet avsluttast ved tilbaketrekking frå avtalen, ved utløp av avtalt varighet av avtalen, ved avslutning av ein juridisk person (Leverandøren eller Klienten) med likvidasjon, ved avslutning av avtalen eller ved avtale mellom partane.

14.2. Dersom avtalen er inngått for ubestemt tid, har Klienten rett til å avslutte avtalen utan grunn når som helst. Oppseiingsfristen er ein månad og startar den første dagen i kalendermånaden etter at oppseiingsmeldinga er levert til Leverandøren.

14.3. Leverandøren har rett til å avslutte avtalen utan grunn når som helst. Oppseiingsfristen er tre månader og startar den første dagen i kalendermånaden etter at oppseiingsmeldinga er levert til Klienten.

14.4. Klienten har rett til å avslutte avtalen i tilfeller som er spesifisert i art. 9.1. av desse Vilkåra og betingelsane.

14.5. Dersom Klienten vesentleg eller gjentatte gonger bryt sine plikter i desse Vilkåra og betingelsane eller i avtalen, og ikkje rettar opp dette vesentlege og gjentatte brotet innan 14 dagar etter leveringsdatoen for meldinga som informerer om dette faktumet i form av rekommandert brev eller frå datoen for sendinga av e-postvarslinga til Klienten, har Leverandøren rett til å trekkje seg frå avtalen. Tilbaketrekkinga er effektiv frå dagen etter at meldinga om tilbaketrekking er mottatt av Klienten.

14.6. Dersom Klienten bryt pliktene sine i desse Vilkåra og betingelsane eller i avtalen på ein særleg alvorleg måte, har Leverandøren rett til å trekkje seg frå avtalen og avslutte leveringa av tenesta umiddelbart etter å ha konstatert eit slikt brot.

15. Begrensing av ansvaret for tenesta

15.1. Partane er samde om at Leverandørens samla ansvar for krav som blir gjort på grunnlag av rettsforhold som oppstår frå avtalen og den estimerte skadebeløpet ikkje skal overstige og er avgrensa til beløpet som svarar til betalt beløp for levering av tenesta i det føregåande kalenderåret. Dersom maksimalskaden i den føregåande setninga ikkje kan fastsetjast, er maksimalskaden avgrensa til gjeldande kvartalsavgift for spesifikke tenester som er abonnert og levert gjennom nettgrensesnittet.

15.2. Leverandøren er ikkje ansvarleg for indirekte skader som følgje av leveringa av tenestene, som til dømes tap av fortjeneste, tap av inntekter, tap av data, økonomiske eller andre indirekte, spesielle eller følgjeskader. Ved force majeure er partane frie frå sine forpliktingar i henhold til avtalen, og eventuell ikkje overhalding (heil eller delvis) eller forseinking i oppfyllinga av forpliktingane som følgjer av denne avtalen, vil ikkje bli rekna som brot på avtalen. For dette føremålet skal force majeure bety alle omstende der ansvar er utelukka i samsvar med tsjekkisk lov, inkludert, men ikkje avgrensa til naturkatastrofe, krig, endring av den politiske situasjonen som hindrar eller upassande hindrar oppfyllinga av rettane og pliktene i denne avtalen eller nokon annan liknande grunn, hending eller faktum.

15.3. Ved inngåing av avtalen tar Klienten omsyn til at sjølv med Leverandørens beste innsats kan det oppstå kortvarig utilgjengelegheit av tenesta, som er forårsaka av omstende utanfor Leverandørens kontroll (til dømes internettforbindelsessvikt). Klienten samtykkjer derfor i og forpliktar seg til at alle data som er lagret innanfor tenesta, blir sikkerheitskopiert på ein annan geografisk stad(er).

15.4. Klienten bruker tenesta SOM DEN ER. Uforenlegheit med annan programvare, maskinvarekonfigurasjon eller delvis feilfunksjonalitet gir IKKJE Klienten rett til å kansellere bestillinga eller få refusjon.

16. Vern av personopplysningar

16.1. Klienten erklærer at han er klar over sine rettslege forpliktingar som administrator av personopplysningar til brukarane og klientane. Metode og behandling av personopplysningar til desse partane innanfor tenesta blir fastsett av Klienten. Leverandøren har ikkje ansvar for korrekt oppfylling av Klientens rettslege forpliktingar som administrator av personopplysningar.

16.2. Alle data blir samla inn av Leverandøren frå Klienten med det formål å levere tenesta, forbetre kvaliteten og sende kommersielle og markedsføringsmeldingar berre. Dersom Klienten er ein fysisk person, blir følgjande data samla inn: namn, etternamn, faktureringsadresse, e-post, telefonnummer, informasjon om bruk av tenesta.

16.3. All kommunikasjon innanfor tenesta blir kryptert med SSL-protokollen. Klienten erklærer hermed at han anser denne metoden for kryptering som tilstrekkeleg trygg.

16.4. Leverandøren forplikter seg til å ikke gi noen informasjon spesifisert av klienten under registreringen av hans brukerkonto til tredjepart, med mindre klienten spesifikt samtykker til det.

16.5. Klientdata lagres i leverandørens elektroniske systemer for varigheten av den kontraktsmessige forholdet. Etter avslutningen lagrer leverandøren kun data som er nødvendige for regulatorisk overholdelse. Klienten samtykker i at leverandøren vil bruke navnet og logoen til klienten i leverandørens kundeliste for og etter varigheten av avtalen, med mindre annet er avtalt med klienten basert på hans merkevare retningslinjer eller policy.

17. Avsluttende bestemmelser

17.1. Partene forplikter seg til å opprettholde konfidensialitet om all informasjon de har lært under den kontraktsmessige forholdet i henhold til avtalen.

17.2. Klientens rettigheter som oppstår fra avtalen og disse vilkårene kan ikke overføres uten skriftlig samtykke fra leverandøren.

17.3. For å unngå tvil bekrefter partene uttrykkelig at de er næringsdrivende og at de inngår denne avtalen innenfor sin forretningsvirksomhet.

17.4. Hvis noen bestemmelse i denne avtalen eller disse vilkårene er eller blir ugyldig, ineffektiv eller ikke håndheves, påvirker ikke dette gyldigheten, håndhevelsen eller effektiviteten til gjenværende bestemmelser i avtalen eller disse vilkårene. I slike tilfeller er partene forpliktet til å gjøre alt de kan for å inngå en endring av avtalen, der den ugyldige, ikke håndhevbare eller ineffektive bestemmelsen erstattes av en ny bestemmelse som samsvarer med det opprinnelig tiltenkte formålet.

17.5. Ved eventuell kollisjon mellom bestemmelsene i tilbudet, produktspesifikasjonen, tjenesteimplementasjonsspesifikasjonen, supportservicesspesifikasjonen og vilkårene, vil dokumentene ha følgende prioritet:

(i) Tilbud,

(ii) Implementasjonsspesifikasjon for tjenesten,

(iii) Supportservicesspesifikasjon,

(iv) Produktspesifikasjon

(v) Vilkår og betingelser,

(vi) Offentlig informasjon

17.6. Disse vilkårene er underlagt lovene i Tsjekkia, medlem av Den europeiske union. Enhver tvist som oppstår i forbindelse med eller som følge av utførelsen eller tolkningen av avtalen, som partene ikke kan løse i minnelighet, skal endelig avgjøres av tsjekkisk voldgiftsorgan, Voldgiftsretten knyttet til Den økonomiske kammeret i Tsjekkia og Den agrariske kammeret i Tsjekkia, av tre voldgiftsmenn utnevnt i samsvar med reglene til den voldgiftsretten. Hver part skal utnevne en voldgiftsmann. Begge voldgiftsmennene skal enes om den tredje voldgiftsmannen innen 30 dager. Hvis de to voldgiftsmennene ikke klarer å enes innenfor den angitte tidsfristen, skal han utnevnes av lederen for voldgiftsretten. Voldgiftsavgjørelsen skal være endelig og bindende for partene. Partene forplikter seg herved uigenkallelig til å ikke utfordre håndhevelsen av voldgiftsavgjørelsen under noen jurisdiksjon.

17.7. Disse vilkårene trer i kraft 1. 7. 2017.

Prinsipper for behandling av personopplysninger

Kjære klient,

La oss informere deg om hvordan Easy Software (heretter også referert til som "vi" eller "vårt selskap") behandler dine personopplysninger i forbindelse med tilbud, inngåelse, levering og vedlikehold av selskapets produkter og tjenester.

Formålet med disse prinsippene er å gi deg informasjon om hvilke spesifikke personopplysninger vi samler inn, hvordan vi behandler dem, hvilke kilder vi får dem fra, hvilket formål vi bruker dem til, hvem vi kan gi dataene til, hvor du kan få informasjon om dine personopplysninger vi behandler, eller hvilke individuelle rettigheter du har med hensyn til beskyttelse av personopplysninger.

Vennligst les innholdet i disse prinsippene. Vi vil gjerne besvare eventuelle spørsmål du måtte ha i noen av våre filialer hos Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannia eller via e-post: info@easysoftware.com.

1. Generell informasjon

Vårt selskap er underlagt ulike lovpålagte forpliktelser når det gjelder behandling av klienters personopplysninger som vi må overholde, spesielt med hensyn til oppfyllelse av våre kontraktsmessige forpliktelser eller utøvelse av offentlig myndighet. I denne forbindelse ville vi ikke kunne tilby våre produkter og tjenester i det hele tatt uten å få dine personopplysninger. I tillegg behandler vi personopplysninger fra klienter utenfor rammene av våre lovpålagte forpliktelser for formålet med kundeservice og for å tilby deg målrettede tilbud om produkter og tjenester. Vi trenger ditt samtykke for å gjøre dette. Hvis du velger å ikke gi ditt samtykke i disse tilfellene, kan våre tilbudte produkter eller tjenester være begrenset eller justert på annen måte, avhengig av omfanget av dataene vi har rett til å behandle. Hver klient blir informert om omfanget av begrensninger eller justeringer.

Med mindre det uttrykkelig er angitt noe annet, gjelder all informasjon som er inneholdt her også for behandlingen av personopplysninger til potensielle kunder, det vil si personer vi er i kontakt med, men som vi ennå ikke har etablert et kontraktsforhold med, samt tidligere kunder. Informasjonen som er inneholdt her gjelder også, i rimelig grad, for behandlingen av personopplysninger til andre personer, med hensyn til hvem selskapet har visse forpliktelser, eller som selskapet er i direkte kontakt med uten å være i et kontraktsforhold med dem (for eksempel representanter for juridiske enheter). 1.1. Prinsipper for behandling av personopplysninger Som en del av behandlingen av dine personopplysninger respekterer vi de høyeste standardene for personvern og overholder spesielt følgende prinsipper: (a) Vi behandler alltid dine personopplysninger for et klart og forståelig definert formål, ved bruk av definerte midler, på en definert måte, og bare i den tiden som er nødvendig med hensyn til formålet; vi behandler bare nøyaktige personopplysninger fra kunder og sikrer at deres behandling samsvarer med og er nødvendig for det definerte formålet; (b) Vi beskytter og behandler dine personopplysninger på en måte som sikrer høyest mulig sikkerhet for dataene og forhindrer uautorisert eller utilsiktet tilgang til kundens personopplysninger, deres endring, ødeleggelse eller tap, uautoriserte overføringer, annen uautorisert behandling eller annen misbruk; (c) Vi informerer alltid tydelig om behandlingen av dine personopplysninger og dine rettigheter til å motta nøyaktig og fullstendig informasjon om omstendighetene rundt slik behandling, samt dine andre relaterte rettigheter; (d) I vårt selskap følger vi tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et sikkerhetsnivå som matcher alle mulige risikoer; alle personer som kommer i kontakt med kundens personopplysninger er forpliktet til å holde konfidensiell informasjon som er oppnådd i forbindelse med behandlingen av slike data. 2. Informasjon om behandlingen av personopplysninger 2.1. Informasjon om administrator Administratoren av dine personopplysninger er vårt selskap, dvs. Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannia, ID: 08960980 2.2. Formål og rettslig grunnlag for behandlingen 2.2.1. Behandling av personopplysninger uten ditt samtykke Dette gjelder vanligvis situasjoner der du er forpliktet til å oppgi visse personopplysninger til oss som en betingelse for at vi skal kunne tilby deg vårt produkt eller tjeneste, eller der vi har rett til å behandle dine personopplysninger på annen måte. (a) I kraft av loven har vi rett til å behandle dine personopplysninger uten ditt samtykke for følgende formål i samsvar med våre lovpålagte forpliktelser, spesielt: (i) overholdelse av lovpålagte opplysninger til offentlige myndigheter; (ii) overholdelse av arkiveringsforpliktelser. (b) Inngåelse eller oppfyllelse av en kontrakt med deg. (c) Beskyttelse av rettigheter og interesser beskyttet av loven, spesielt med hensyn til løsning av eventuelle tvister, spesielt for formålet med rettslige eller andre tvister. 2.2.2. Behandling av personopplysninger med ditt samtykke Dette gjelder spesielt situasjoner der du frivillig samtykker til at vi behandler de oppgitte eller på annen måte oppnådde personopplysningene. Manglende samtykke kan være en grunn til at vårt selskap ikke kan tilby visse produkter eller tjenester, eller tvinge det til å justere tilgjengeligheten, omfanget eller vilkårene for tilbudte produkter og tjenester på en rimelig måte. Basert på ditt samtykke behandler vårt selskap dine personopplysninger for følgende formål: (a) Kundeservice; dette er aktiviteter som ikke representerer utførelse av en kontrakt eller en annen juridisk ramme for behandling av personopplysninger, og inkluderer følgende: (i) markedsundersøkelser; (ii) overvåking av kundens handlinger på vårt selskaps nettsted i forbindelse med tilbudte tjenester (således gjelder ikke dette formålet bare for å skaffe informasjon om handlinger til besøkende på vårt selskaps nettsted i form av informasjonskapsler som beskrevet nedenfor i artikkelen om elektroniske kommunikasjonsmidler og mobile applikasjoner); (b) Tilbud om produkter og tjenester; dette inkluderer spesielt distribusjon av informasjon, tilbud om produkter og tjenester fra vårt selskap og andre parter, inkludert produkt- og tjenestetilbud rettet mot bestemte kunder, via ulike kanaler, som post, elektroniske midler (inkludert elektronisk post og meldinger sendt til mobile enheter via et telefonnummer), eller telefon, via et nettsted. I visse tilfeller har vårt selskap også rett til å tilby produkter og tjenester til kunder uten å innhente deres samtykke; hvis loven krever det, vil du bli informert om din rett til å uttrykke uenighet med eventuelle ytterligere tilbud om produkter eller tjenester. I denne forbindelse kan dine personopplysninger også bli videreformidlet til tredjeparter med formål om distribusjon av informasjon og tilbud om produkter og tjenester fra slike tredjeparter. Flere detaljer er gitt nedenfor i disse prinsippene. 2.3. Omfang av behandlede personopplysninger fra kunder Vårt selskap behandler dine personopplysninger i den grad som er nødvendig for å oppfylle de ovennevnte formålene. Vi behandler spesielt kontakt- og identifikasjonsdata. Detaljert informasjon om omfanget av behandlede personopplysninger fra kunder er angitt i Vedlegg 1 til disse prinsippene.

2.4. Metoder for behandling av personopplysninger

Metodene som vårt selskap bruker for å behandle dine personopplysninger inkluderer både manuell og automatisert behandling, inkludert algoritmisk behandling, i vårt selskaps informasjonssystemer.

Dine personopplysninger behandles hovedsakelig av ansatte i vårt selskap og, i den grad det er nødvendig, av tredjeparter. Før vi deler dine personopplysninger med en tredjepart, inngår vi alltid en skriftlig avtale med tredjeparten som inneholder de samme garantier for behandling av personopplysninger som vårt selskap følger i samsvar med sine lovpålagte forpliktelser.

2.5. Mottakere av personopplysninger

Dine personopplysninger er tilgjengelige spesielt for ansatte i vårt selskap i forbindelse med utførelse av deres yrkesmessige plikter som krever arbeid med personopplysninger fra kunder, men bare i den grad det er nødvendig i det konkrete tilfellet og i samsvar med alle sikkerhetstiltak.

I tillegg blir dine personopplysninger delt med tredjeparter som deltar i behandlingen av personopplysninger fra vårt selskaps kunder, eller slike personopplysninger kan bli gjort tilgjengelige for dem av andre grunner i samsvar med loven. Før vi deler dine personopplysninger med en tredjepart, inngår vi alltid en skriftlig avtale med tredjeparten for å fastsette behandlingen av personopplysninger på en måte som inneholder de samme garantier for behandling av personopplysninger som vårt selskap følger i samsvar med sine lovpålagte forpliktelser.

2.5.1. I samsvar med gjeldende lovgivning har vårt selskap rett til, eller direkte, uten ditt samtykke, plikt til å gi dine personopplysninger til:

 • relevante statlige myndigheter, domstoler og rettshåndhevelsesmyndigheter for å oppfylle deres forpliktelser og for å håndheve dom;
 • andre parter i den grad lovgivningen fastsetter det, for eksempel til tredjeparter for å kreve inn våre fordringer fra kunder.

2.5.2. Med ditt samtykke som gir oss rett til å behandle informasjon som representerer personopplysninger i relevant grad, deler vi også dine personopplysninger med Easy Software ltd. for distribusjon av informasjon, tilbud om produkter og tjenester fra vårt selskap, beskyttelse av rettigheter og interesser til vårt selskap og kundeservice.

2.6. Utlevering av personopplysninger til utlandet

Dine personopplysninger behandles i Tsjekkia og andre stater i Den europeiske union der International Group-entiteter er lokalisert og som har samme standard for beskyttelse av personopplysninger som Tsjekkia. Verken vårt selskap eller enhetene som deltar i behandlingen av personopplysninger fra kunder, utleverer personopplysninger om kunder til land utenfor Den europeiske union.

2.7. Varighet av behandling av personopplysninger

Vårt selskap behandler personopplysninger fra kunder bare i den tiden som er nødvendig med tanke på formålet med behandlingen. Fra tid til annen vurderer vi om det er behov for å behandle visse personopplysninger som er nødvendige for et bestemt formål. Når vi oppdager at dataene ikke lenger er nødvendige for noen av formålene de har blitt behandlet for, sletter vi dataene. Imidlertid har vi internt vurdert den vanlige bruksperioden for personopplysninger for visse formål med behandling av personopplysninger, etter utløpet av hvilken vi nøye vurderer behovet for å behandle slike personopplysninger for det konkrete formålet. I denne forbindelse gjelder det også at personopplysninger som behandles for formålet med:

(a) utførelse av kontrakter behandles i løpet av den kontraktsmessige forholdet med kunden; deretter er de relevante personopplysningene vanligvis brukbare i ti år;

(b) tilbud om produkter og tjenester behandles i løpet av den kontraktsmessige forholdet; deretter er de relevante personopplysningene vanligvis brukbare i ti år; hvis personopplysninger blir delt i denne forbindelse med tredjeparter, er behandlingstiden definert av tredjepartene i samsvar med gjeldende lovgivning og regler som er angitt i disse prinsippene;

(c) kundeservice behandles i løpet av den kontraktsmessige forholdet med kunden; deretter er de relevante personopplysningene vanligvis brukbare i ti år.

2.8. Rett til å tilbakekalle samtykke

I disse prinsippene har vi forsøkt å forklare hvorfor vi trenger dine personopplysninger og at vi kun kan behandle dem for visse formål med ditt samtykke. Du er ikke forpliktet til å gi samtykke til vårt selskap for å behandle dine personopplysninger, og du har også rett til å tilbakekalle ditt samtykke. På dette punktet vil vi minne om at vi også har rett til å behandle visse personopplysninger for visse formål uten ditt samtykke. Hvis du tilbakekaller ditt samtykke, vil vi avslutte behandlingen av relevante personopplysninger for formål som krever det relevante samtykket; imidlertid kan vi ha rett eller til og med plikt til å behandle de samme personopplysningene for andre formål.

Hvis du nekter å gi eller tilbakekalle ditt samtykke, kan vi:

(a) justere tilgjengeligheten, omfanget eller betingelsene for våre produkter eller tjenester, eller

(b) nekte å tilby deg våre produkter eller tjenester når vi finner ut at slikt samtykke er nødvendig for å tilby produktet eller tjenesten på gitte vilkår.

Dersom du ønsker å tilbakekalle ditt samtykke til behandling av personopplysninger, vennligst ta kontakt med en av våre filialer, send oss et brev til Selskap, Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannia, eller via e-post: info@easysoftware.com eller via skjema på Easy Softwares nettsider.

2.9. Kilder til personopplysninger

Vi innhenter personopplysninger om kunder spesielt fra:

(a) kundene selv, direkte, for eksempel ved inngåelse av kontrakter knyttet til Selskapets produkter eller tjenester, og/eller indirekte, for eksempel ved bruk av Selskapets produkter eller tjenester av kundene, eller som en del av tilgjengeliggjøring av informasjon om Selskapets produkter og tjenester for kundene, for eksempel gjennom Selskapets nettside, osv.;

(b) potensielle kunder interessert i tjenestene til vårt Selskap som en del av markedsføringsarrangementer og kampanjer;

(c) egne aktiviteter gjennom behandling og evaluering av andre personopplysninger om kundene.

2.10. Din rett til å be om tilgang til personopplysninger og beskyttelse av kundens rettigheter

Dersom du ber om informasjon knyttet til behandlingen av dine personopplysninger, vil vi gi deg all informasjon om de opplysningene vi behandler om deg uten unødig opphold. For å gi denne informasjonen har vi rett til å kreve rimelig kompensasjon for kostnader som påløper for å gi informasjonen. Dersom du oppdager eller mener at vårt Selskap eller en tredjepart som deltar i behandlingen av data behandler dine personopplysninger i strid med beskyttelsen av ditt privatliv og/eller i strid med loven, spesielt hvis dine personopplysninger er unøyaktige, kan du:

(a) be om forklaring fra vårt Selskap eller tredjeparten som deltar i behandlingen av data;

(b) be om retting av feilaktig tilstand; spesielt kan du be om korrigering eller endring av personopplysningene; om nødvendig vil dataene midlertidig bli blokkert eller slettet.

Dersom vi finner din forespørsel berettiget, vil vårt Selskap eller tredjeparten som deltar i behandlingen av data fjerne den feilaktige tilstanden kostnadsfritt og umiddelbart.

2.11. Selskapet som behandlingsansvarlig for personopplysninger

I visse tilfeller behandler vårt Selskap også kundens personopplysninger på vegne av en annen part (en annen behandlingsansvarlig). Disse tilfellene inkluderer for eksempel samarbeid med Easy Software ltd. for produkter eller tjenester fra tredjeparter, eller samarbeid med tredjeparter. For detaljert informasjon er det alltid nødvendig å kontakte den aktuelle behandlingsansvarlige for personopplysninger, med mindre vårt Selskap er autorisert til å gi informasjon i det aktuelle tilfellet.

2.12. Elektroniske kommunikasjonsmidler og mobilapplikasjoner

Som en del av kundeservice utvikler vårt Selskap teknologier som lar deg bruke moderne elektroniske kommunikasjonsmidler og mobilapplikasjoner for å bruke vårt Selskaps produkter og tjenester. Dette inkluderer spesielt tjenester knyttet til bruk av internett, sosiale nettverk og ulike mobilapplikasjoner.

Sosiale nettverk. Du kan også kontakte oss gjennom ulike sosiale nettverk. Vi bruker spesielt disse kommunikasjonskanalene som markedsføringsverktøy; våre produkter og tjenester tilbys ikke gjennom sosiale nettverk for øyeblikket.

Informasjonskapsler. Vi bruker også informasjonskapsler når vi tilbyr våre produkter og tjenester. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres i brukerens datamaskin etter at en nettside er lastet inn for første gang. Disse filene letter identifiseringen av hvordan besøkende bruker innholdet på vår nettside, noe som hjelper oss med å oppnå en vennligere kommunikasjon med våre nettsidebesøkende eller mer effektiv markedsføring. Mer informasjon om informasjonskapsler er tilgjengelig på vår nettside.

2.13. Prinsipper

Disse prinsippene er gyldige og effektive fra ___________. Den gjeldende versjonen av prinsippene er publisert på vårt Selskaps nettside og er også tilgjengelig på våre filialer.

Vedlegg 1 – Omfang av behandlede personopplysninger

Identifikasjonsdata – dette inkluderer data som navn, etternavn, fødselsdato, e-post, telefonnummer, arbeidsgiver eller representert selskap; for kunder som er fysiske personer – næringsdrivende, også identifikasjonsnummer og skatte-ID. Andre mulige identifikasjonsdata inkluderer for eksempel informasjon om IP-adressen til den brukte datamaskinen, og filer med spesifikke autentiseringsdata vi er enige om å bruke.

Kontaktopplysninger – navn, etternavn, kontaktadresser, telefonnumre, e-postadresser eller lignende kontaktdata. Andre lignende kontaktdata kan være IP-adressen til brukte datamaskin og filer med spesifikke autentiseringsdata vi er enige om å bruke.

Hvis du trekker tilbake en innsendt søknad om et produkt eller en tjeneste, behandler vi også datoen for tilbaketrekkingen av søknaden sammen med de opplysningene som ble gitt før tilbaketrekkingen.

Data som oppstår som følge av oppfyllelse av forpliktelser i henhold til kontrakter – avhengig av arten av det tilbudte produktet eller tjenesten, behandler vi informasjon knyttet til det tilbudte produktet eller tjenesten. I denne kategorien behandler vi personopplysninger som kontraktsperioden, ________

Personopplysninger som er ervervet i forbindelse med levering av våre produkter eller tjenester – dette inkluderer personopplysninger som ervervet under våre interaksjoner. Spesielt inkluderer dette:

(i) data som sikrar kommunikasjonen;

(ii) opplysningar om ditt føretrekte kommunikasjonsspråk, uttrykt interesse for ein produkt eller teneste, investeringsstrategiar eller spesifikke krav du har oppgitt til oss.

Gjennomføringstjenester

1. Generelle vilkår

Hvis ikke annet er uttrykkelig angitt, blir alle møter gjennomført via en virtuell møteløsning. Alle deltakere skal delta individuelt og være utstyrt med et headset.

Omfanget av pakkene er basert på vår beste erfaring. Vanligvis er dette et minimumsomfang for gjennomføring. Imidlertid er hver gjennomføring unik, og derfor kan det noen ganger være behov for ekstra tid på grunn av spesifikke kundekrav. Easy Redmine-konsulenter kan levere en rapport om brukte timer ved forespørsel.

Hvis ikke annet er uttrykkelig angitt, blir gjennomføringen levert på engelsk; alle dokumenter og skriftlig dokumentasjon vil bli levert på engelsk.

2. Generelle bestemmelser

2.1. Nye applikasjonsversjoner

Vi utvikler og forbedrer applikasjonen kontinuerlig. Nye versjoner blir utgitt i følgende sykluser:

 • En ny versjon blir utgitt hver tredje måned
 • Utviklingen av en ny versjon fryses en måned før utgivelsen slik at den kan testes
 • Feilrettinger blir utgitt hver 14. dag

Dine forslag knyttet til applikasjonsutviklingen vil bli implementert hvis de er til fordel for flertallet av våre kunder og i samsvar med vår produktutviklingsstrategi. Målet vårt er å gjøre prosjektstyring enklere.

2.2. Samarbeidsprosessen

Vi setter pris på åpen kommunikasjon. Vi går inn i en gjensidig prosess med å implementere ny programvare i bedriften din. Vi tror det er til fordel for begge parter hvis vi deler viktig informasjon åpent og i rett tid.

Kommunikasjonen kan foregå via e-post, nettmøter, telefonsamtaler og personlige møter. For å lykkes med gjennomføringen er gjensidig kommunikasjon på operativt nivå nødvendig. Av denne grunn bør hver part reagere raskt når de blir kontaktet av motparten. Vi kan vanligvis reagere innen to arbeidsdager.

I løpet av gjennomføringen vil konsulenten samarbeide med våre andre interne avdelinger. Løsninger på problemer som ikke er direkte relatert til gjennomføringen, vil bli levert til deg av vårt supportteam. Hvis det er behov for inngrep på klientens server eller annen konsultasjon relatert til serveren, vil kommunikasjonen bli videreført til våre serverstøttespesialister. Hvis du ikke er helt fornøyd med arbeidet til våre supportavdelinger under gjennomføringen, ber vi deg gi beskjed til konsulenten din. Tilbakemeldingen din er viktig for oss.

2.3. Forhåndsbetalte MANDAGER (MD) og rapportering av brukte timer

Informasjonen om antall forhåndsbetalte MANDAGER finnes i innledningstabellen i denne protokollen. Gjennomføringen blir vanligvis gjennomført eksternt. Hvis du foretrekker personlige møter, er det mulig å avtale dem på Easy Softwares kontorer. Hvis du foretrekker å avholde møter på dine lokaler, er det mulig å dekke reiseutgiftene fra den forhåndsbetalte budsjettrammen (gjennomføringsomfanget). Reisekostnader kan også faktureres separat. Vi belaster for hele tiden som blir brukt på reisen til/fra kundens lokaler av konsulenten. Forhåndsbetalte konsultasjonstimer må brukes innen 6 måneder fra første kontakt med den tildelte konsulenten.

Rapportene om brukte timer blir vanligvis sendt til klienten når omtrent halvparten av de forhåndsbetalte MANDAGENE fra budsjettrammen er brukt, og deretter når de siste få timene gjenstår. En konsulent gir, i tillegg til tidsrapporten, et forslag til hvordan de gjenværende timene kan brukes.

Gjennomføringen består av følgende faser. Summen av tiden brukt på hver fase er lik den totale forhåndsbetalte budsjettrammen for MANDAGER. Den laveste tidsverdien som belastes kunden er 0,25 time.

 • Initiell analyse
 • Initielt nettmøte
 • Konfigurasjon av applikasjonen (arbeidsinnsatsen avhenger av kompleksiteten til kravene til innstillingene)
 • Opplæring
 • Ytterligere krav til konfigurasjonen
 • Støtte under gjennomføringen og testing under gjennomføringen (e-poster, telefonsamtaler)

Spesifikt dekkes følgende aktiviteter av MANDAGENE fra den forhåndsbetalte budsjettrammen:

 • Tid brukt av konsulenten på gjennomføringen, konfigureringen av applikasjonen din
 • Analyse av kravene dine
 • Interne konsultasjoner om kravene dine
 • Nødvendige konsultasjoner
 • Tegning av ulike scenarier for hvordan kravene dine kan implementeres
 • Forberedelse og oppdatering av gjennomføringsprotokollen
 • Møter og telefonsamtaler relatert til gjennomføringen
 • Opplæring
 • E-postkommunikasjon med konsulenten
 • Organisering, planlegging og planlegging av møter
 • Koordinering av interne avdelinger hvis deres involvering er nødvendig (støtte, serverekspert)
 • Tid brukt av konsulenten på reisen (med mindre det betales separat, se første avsnitt)
 • Styring av gjennomføringsprosjektet
 • Hvis visse systemhandlinger rapporteres som en feil, men til slutt viser seg å være korrekte, dekkes tiden konsulenten brukte på å håndtere denne forespørselen også fra budsjettet
 • Arbeidet til servereksperter på serveren din
 • Arbeidet til servereksperter som håndterer forespørslene dine

Følgende aktiviteter dekkes ikke av den forhåndsbetalte budsjettrammen og blir derfor ikke betalt av klienten:

 • Arbeidet til supportteamet
 • Retting av eventuelle feil

2.4. Auka på førehandsbetalt budsjett

Det er mogleg å auke budsjettet for førehandsbetalte MANDAGAR berre etter di stadfesting. Ein auke i det førehandsbetalte budsjettet er vanlegvis naudsynt av følgjande årsaker:

 • Det viser seg, etter den innleiande analysen, at den opphavlege estimerte tidsbruken for gjennomføring av MANDAGAR var for låg. Konsulenten vil gi deg ein oppdatert estimert tidsplan for aktivitetar som må gjerast for å fullføre gjennomføringa. Denne planen vil også vise kva aktivitetar spesielt som treng meir merksemd (MANDAGAR) enn det som opphavleg var estimert.
 • Dersom du ønskjer å bli informert oftare om tidsbruken enn det som er nemnt over.
 • Det er ikkje mogleg å implementere krava dine i standardapplikasjonsgrensesnittet, og det er derfor naudsynt med tilpassa utvikling.
 • Støtten på tenaren din vart ikkje tatt med i omsynet til estimert tidsbruk for gjennomføring av MANDAGAR, men er likevel naudsynt.
 • Det er naudsynt med ekstra opplæring (som ikkje vart teke omsyn til i den opphavlege estimerte tidsbruken).
 • Det blir tydeleg i gjennomføringsprosessen at talet på førehandsbetalte MANDAGAR ikkje er nok til å tilfredsstille alle krava dine.

Prøv Easy Redmine i en 30-dagers gratis prøveperiode

Full funksjonalitet, SSL-beskyttet, daglige sikkerhetskopier, i din geografiske plassering