Betingelser og vilkår

Til Serviceaftale

1. Indledende bestemmelser

1.1. Disse vilkår og betingelser udgør en integreret del af aftalen indgået mellem Klienten og Udbyderen og definerer bindende regler og betingelser for levering af tjenester og produkter og brug af tjenester og produkter. Disse vilkår og betingelser regulerer det kontraktlige forhold mellem Tjenesteudbyderen og Klienten.

1.2. Definitionerne nedenfor har i disse vilkår og betingelser følgende betydning:

 • T&C - betyder disse vilkår og betingelser.
 • Aftale - betyder en serviceaftale indgået mellem Klienten og Udbyderen.
 • Klient - betyder en person, der driver virksomhed eller en juridisk enhed, der indgår aftale med Udbyderen.
 • Klientens server - betyder serveren og andet HW-udstyr, der ikke ejes, administreres eller kontrolleres af Udbyderen.
 • Udbyder - betyder virksomheden Easy Software Ltd., med hjemsted på Kemp House, 152-160, City Road, EC1V 2NX London, CVR-nr.: 08960980.
 • Produkt - betyder enhver tjeneste eller en del heraf, der leveres under specifikke Udbyderens varemærkenavn baseret på Udbyderens varemærkepolitik. Klienten køber produktet SOM DET ER. Support og andre tjenester leveres separat.
 • Prisliste - betyder dokumentet eller websiden, der fastsætter prisen for tjenesten og/eller produktet, medmindre andet er angivet i aftalen.
 • Udbyderens server - betyder serveren og andet HW-udstyr, der administreres eller kontrolleres af Udbyderen. Udbyderen kan bruge tredjepartstjenester til at sikre den passende serverydelse.
 • Implementeringstjenestespecifikation - betyder implementeringsvilkårene og betingelserne fastsat af Udbyderen og/eller individualiseret af Klienten i henhold til aftalen. Medmindre Klienten har købt en implementeringstjeneste, eller medmindre det udtrykkeligt er angivet, er der ingen garanteret implementeringstjeneste inkluderet i prisen for produktet.
 • Supporttjenestespecifikation - betyder supportvilkårene og betingelserne fastsat af Udbyderen og/eller individualiseret af Klienten i henhold til aftalen. Medmindre Klienten har købt en supporttjeneste, eller medmindre det udtrykkeligt er angivet, er der ingen garanteret supporttjeneste inkluderet i prisen for produktet.
 • Tjeneste - betyder den specifikke tjeneste, der leveres af Udbyderen til Klienten i henhold til aftalen, og som kan omfatte licens til tjenesten, vedligeholdelse af tjenesten, tjenestesupport og andre relaterede tjenester, i det omfang der er aftalt i aftalen og produktet.
 • Prøveversion af tjenesten - betyder prøveversionen af tjenesten, der er tilgængelig for Klienten uden beregning og i begrænset omfang.
 • Administrator - betyder en person udpeget af Klienten til administration af hans brugerkonto.
 • Bruger - betyder en fysisk person, der arbejder for Klienten (som hans medarbejder, partner, administrerende direktør, en person, der samarbejder med Klienten på lang sigt i henhold til aftalen om levering af juridiske tjenester), for hvem Klienten opretter en brugerkonto.
 • Brugerkonto - betyder brugerkonto med en unik adgangskode og adgangskode.
 • Data sikkerhedssystem - betyder et dokument, der beskriver metoder til sikring af data, der er gemt i tjenesteapplikationen.
 • Parter - betyder fælles Klienten og Udbyderen.

2. Acceptmetode for T&C

2.1. Tjenesten leveres til Klienten på grundlag af indgået aftale. Disse T&C udgør en integreret del af aftalen.

2.2. Aftalen indgås på dagen for underskrift af begge parter. Hvis aftalen indgås gennem webgrænsefladen, indgås aftalen ved betaling af prisen for tjenesten (i tilfælde af trådløs overførsel, når beløbet svarende til prisen for tjenesterne er krediteret Udbyderens bankkonto) i det beløb, der er angivet i den første faktureringsperiode. Dette gælder ikke, hvis Klienten vil bruge prøveversionen af tjenesten under betingelserne fastsat i art. 4 af disse T&C.

3. Levering af tjenesten

3.1. Udbyderen kører tjenesten på internetadressen angivet i produktspecifikationen og dens underdomæner eller på Klientens servere i henhold til aftalen og de tekniske specifikationer angivet i produktspecifikationen.

3.2. Omfanget af tjenesterne er defineret i produktspecifikationen, der er vedlagt aftalen. Produktspecifikationen definerer de individuelle delvise tjenester med hensyn til indhold og aktiveringsmetode i detaljer.

4. Prøveversion af tjenesten

4.1. Før aftalen indgås, kan Udbyderen aktivere prøveversionen af tjenesten til Klienten gennem webdomænet eller på Klientens servere i det omfang, der er defineret af Udbyderen.

4.2. Ved at udfylde registreringsformularen på websiden angivet i produktspecifikationen accepterer Klienten vilkårene for levering af prøveversionen af tjenesten, som reguleres af art. 4., art. 7., art. 9., art. 11., art. 12., art. 14., stk. 6, art. 15., art. 16. og art. 17. af disse T&C.

4.3. Prøveversionen af tjenesten leveres til klienten i den periode, der er angivet i produktspecifikationen, medmindre udbyderen beslutter andet.

4.4. Klienten, der bruger prøveversionen af tjenesten, har ret til at gemme data, men kun med det formål at verificere systemets funktionalitet. Klienten skal tage i betragtning, at udbyderen ikke er ansvarlig for tilgængeligheden og bevarelsen af data, der er gemt af klienten ved brug af prøveversionen af tjenesten.

4.5. Inden prøveversionen af tjenesten udløber, skal udbyderen muliggøre overgangen til den betalte version af tjenesten for klienten og give ham ikke-bindende betalingsoplysninger. Ved at betale prisen aktiveres tjenesten i den aftalte udstrækning, og data, der er gemt af klienten i prøveversionen af tjenesten, overføres til den betalte version af tjenesten. Hvis klienten ikke benytter muligheden for at skifte til den betalte version af tjenesten, ophører leveringen af prøveversionen af tjenesten, når perioden, for hvilken prøveversionen af tjenesten blev leveret til klienten, udløber.

4.6. Klienten skal tage i betragtning, at data, der er gemt af klienten i prøveversionen af tjenesten, vil blive slettet uigenkaldeligt efter udløbet af den periode, for hvilken prøveversionen af tjenesten blev leveret. Klienten vil blive informeret om den kommende udløb af prøveversionen af tjenesten og sletningen af data efter afslutningen via e-mail eller via internetdomænet for prøveversionen af tjenesten.

5. Varighed af tjenestens levering

5.1. Aftalen fastlægger, om den blev indgået for en bestemt eller ubestemt periode. Aftalen indgås for (i) en bestemt periode for tjenester, der leveres gennem webgrænsefladen, og (ii) en ubestemt periode for tjenester, der leveres gennem klientens servere.

6. Pris

6.1. Klienten er forpligtet til at betale prisen for brugen af tjenesten baseret på leverede skattedokumenter (fakturaer), der er udstedt af udbyderen. Fakturaer udstedes i elektronisk form. Priser for tjenester fastsættes i henhold til tilbudet eller prislisten, medmindre der er aftalt andet i aftalen.

6.2. Debet-/kreditkortet og/eller en anden online betalingsmetode, som klienten bruger til at tilmelde sig brugen af tjenesten (i) leveret gennem webgrænsefladen og (ii) leveret på månedlig abonnement, vil automatisk blive opkrævet 30 dage efter den dato, hvor klienten tilmeldte sig brugen af tjenesten. Hvis klienten ønsker at undgå at blive opkrævet for tjenesten, skal klienten annullere abonnementet tre dage før automatisk fornyelse af tjenesten. Udbyderen anbefaler at kontakte det forudbetalte kortfirma eller banken for at bekræfte, om der er mulighed for gentagen fakturering.

6.3. Klienten kan ændre sit abonnement online ved blot at logge ind på klientzonen. For at undgå at blive opkrævet for den næste faktureringsperiode skal klienten annullere abonnementet mindst tre dage før fornyelsesdatoen. Hvis klienten annullerer sit abonnement mindst tre dage før fornyelsesdatoen, vil abonnementet ophøre ved afslutningen af den nuværende faktureringscyklus.

6.4. En ordre på en hvilken som helst tjeneste kan annulleres uden ekstra omkostninger, før betalingen er blevet godkendt på udbyderens konto. For downloadbare produkter udsteder udbyderen IKKE NOGEN refusioner, efter at downloadkanalen er blevet aktiveret, og der er foretaget et downloadforsøg. Annullering af ordren efter modtagelse af betalingen er mulig efter aftale, hvis den bestilte tjeneste ikke blev brugt, eller der ikke blev foretaget noget downloadforsøg.

7. Licensaftale

7.1. Klienten skal tage i betragtning, at alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til tjenesten tilhører udbyderen. Klienten er derfor forpligtet til kun at bruge tjenesten inden for rammerne af den leverede licens.

7.2. Ved indgåelse af aftalen opnår klienten en ikke-eksklusiv licens til tjenesten for en eller flere brugere afhængigt af antallet af oprettede brugerkonti. Klienten har ikke ret til at give eller overdrage licens eller underlicens til en tredjepart uden forudgående skriftlig samtykke fra udbyderen. Klienten har heller ikke ret til at udleje tjenesten eller på anden måde stille tjenesten til rådighed, hverken gratis eller mod betaling, for tredjeparter uden forudgående skriftlig samtykke fra udbyderen. Licensen gælder også for alle opdateringer eller justeringer af tjenesten, der vil blive udført af udbyderen.

7.3. Hvis tjenesten leveres på klientens server, har klienten ret til at downloade kildekoden til produktet. Hvis tjenesten leveres gennem webgrænsefladen, har klienten ingen ret til at få adgang til kildekoden til tjenesten, se den, ændre den eller på nogen måde blande sig i den.

7.4. Klienten har ikke ret til at integrere tjenesten i en anden softwareudstyr uden forudgående skriftlig samtykke fra udbyderen.

7.5. Alle udbyderens softwareudvidelser distribueres under GNU/GPL 2-licensen. Medmindre der er angivet andet, frigives alle billeder, cascading style sheets og inkluderet JavaScript under Easy Software Commercial Use License (Licens):

Licensen er en GPL-kompatibel licens, der kun gælder for billederne, cascading style sheets og JavaScript-elementerne i udbyderens temaer og stilarter. Som angivet i GPL-version 2.0-licensen behøver elementer i et produkt, der ikke er kompileret sammen og sendes uafhængigt af GPL-koden og kombineres i en klientens browser, ikke at være GPL. Disse billeder, cascading style sheets og JavaScript-elementer er ophavsretligt beskyttet af udbyderen og kan ikke bruges og manipuleres til klientens formål, medmindre klienten har underskrevet udbyderens partneraftale. Klienten kan ikke distribuere disse filer eller inkludere dem i nogen pakke eller udvidelse uden udbyderens forudgående samtykke. Uautoriseret distribution eller gøre det tilgængeligt for en tredjepart uden udbyderens forudgående samtykke berettiger udbyderen til at fakturere kontraktmæssig straf i beløbet af 10.000 EUR for enhver overtrædelse af licensen.

7.6. Al udbyderens software, undtagen software defineret i art. 7.5. af disse vilkår og betingelser, distribueres under GNU/GPL 2-licensen: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.en.html.

8. Betalingsbetingelser

8.1. Faktureringsperioden for en aftale, der er indgået for en bestemt periode, er perioden (antal måneder), for hvilken aftalen blev indgået. Udbyderen udsteder fakturaer med en forfaldsdato på 14 kalenderdage for de tjenester, der leveres via webgrænsefladen eller e-mail, medmindre andet er angivet i tilbudet.

8.2. Hvis aftalen er indgået for en bestemt periode, vil udbyderen inden udløbet af denne periode sende de ikke-bindende betalingsoplysninger til klienten for at betale for tjenesterne for samme periode. Hvis prisen for tjenesten betales i overensstemmelse med betalingsoplysningerne, forlænges tjenestens leveringsperiode automatisk.

8.3. Hvis betalingen af prisen for tjenesten er forsinket, er udbyderen berettiget til at modtage renter af forsinkede betalinger i beløbet af 0,5 % af det udestående beløb for hver påbegyndt dag med forsinkelse. Hvis klienten er forsinket med en betaling, er udbyderen berettiget til at suspendere eller begrænse leveringen af tjenesten, indtil den fulde betaling af gælden er modtaget. I perioden med suspension eller begrænsning af tjenestens levering er klienten stadig forpligtet til at betale prisen i overensstemmelse med de leverede skattedokumenter. Gentagen forsinkelse i betalingen fra klientens side anses for at være et væsentligt brud på aftalen.

8.4. Ved at acceptere vilkår og betingelser ved køb tilmelder du dig automatisk en automatisk fornyelse af dit abonnement. Dit abonnement vil automatisk blive fornyet ved afslutningen af hver abonnementsperiode baseret på den abonnementsperiode, du valgte under dit køb. Du vil blive opkrævet den pris, der er angivet på købstidspunktet (plus gældende skatter, såsom merværdiafgift, når den angivne pris ikke inkluderer moms) i begyndelsen af hver faktureringsperiode for dit abonnement via den faktureringsmetode, du har oplyst til os. Sørg venligst for, at dine faktureringsoplysninger er korrekte for at forhindre afbrydelse af dit abonnement.
Ved køb af et abonnement accepterer du, at de nævnte abonnementsgebyrer bliver opkrævet på kortet, der er gemt på filen, med jævne mellemrum, indtil du annullerer abonnementet. Abonnementer er løbende og fornyes automatisk, medmindre du annullerer eller vi afslutter din konto. For at annullere dit abonnement bedes du sende en e-mail med emnet "Annuller abonnementsautomatik" til salesadmin@easysoftware.com
Priser og vilkår for abonnementer kan ændres når som helst. Prisen og vilkårene, der var gældende ved dit første køb eller ved fornyelsen af dit abonnement, vil være gældende i hele den abonnementsperiode, men nye priser og vilkår kan gælde for fornyelser eller nye abonnementer. Easy Software Ltd. vil give dig rimelig varsel om enhver ændring i pris eller vilkår, inden de træder i kraft. Hvis du ikke ønsker at forny dit abonnement til disse nye priser eller vilkår, kan du annullere dit abonnement som beskrevet ovenfor.

9. Udbyderens rettigheder og forpligtelser

9.1. Udbyderen har ret til at foretage ændringer af tjenesten eller dens omfang. I så fald skal udbyderen informere klienten gennem webgrænsefladen, der er relateret til den leverede tjeneste. Klienten har ret til at opsige aftalen i tilfælde af ensidige ændringer af disse vilkår og betingelser, som klienten ikke accepterer, hvis det er aftalt i aftalen.

9.2. Udbyderen forpligter sig til at træffe alle nødvendige foranstaltninger inden for sine tekniske muligheder for at sikre, at tjenesten er funktionel og tilgængelig, hvis klienten opfylder de grundlæggende systemkrav til de tjenester, der er angivet i produktspecifikationen eller på den relevante webportal. Hvis der opstår en ikke-standard situation i forbindelse med tjenestens funktionalitet, skal udbyderen handle i overensstemmelse med aftalen.

9.3. Hvis klienten opdager et problem i forbindelse med tjenestens hastighed eller tilgængelighed, er klienten forpligtet til straks at rapportere denne hændelse til udbyderen via e-mail, der er angivet i produktspecifikationen, eller telefonisk via kontakter, der er tilgængelige for at fremskynde løsningen af problemet. Klienten skal tage i betragtning, at der kan være begivenheder uden for udbyderens kontrol, som kan påvirke tjenestens funktionalitet eller tilgængelighed for brugeren (såsom internetforbindelsesfejl på klientens side, naturkatastrofe, DOS- eller DNS-angreb på udbyderens tekniske udstyr og andre). Udbyderen påtager sig intet ansvar for skader, der opstår i forbindelse med sådanne begivenheder for klienten.

9.4. Klienten tager i betragtning og accepterer, at Udbyderen kan midlertidigt ophøre med at levere Tjenesten af alvorlige årsager, især i tilfælde af at forhindre cybernetiske angreb, hvis det er nødvendigt, eller i tilfælde af alvorlig funktionsfejl i Tjenesten, som skal løses ved nødvendig nedlukning. Underretning om afbrydelse af Tjenestens levering skal sendes til Klienten så hurtigt som muligt. Udbyderen er forpligtet til at oprette passende drifts- og sikkerhedsforanstaltninger for at minimere potentielle funktionsfejl eller begrænset eller fuld utilgængelighed af Tjenesten.

9.5. Udbyderen forpligter sig til ikke at videregive indholdet af brugerdata til tredjepart. Desuden accepterer Udbyderen, at han ikke har ret til at redigere, censurere eller overvåge noget brugerindhold.

9.6. Parterne er enige om, at Udbyderen ikke erhverver ejendomsret til Klientens data. Klienten er alene ansvarlig for indholdet af data, der er lagret på Klientens server eller på Udbyderens server.

9.7. For korrekt implementering af Tjenesten er det nødvendigt at indsamle, gemme og behandle følgende data: versionsnummer, kontraktidentifikator, URL-adresse for instansen, liste over installerede plugins og antal aktive brugere, som Udbyderen bruger til at identificere Klienten, verificere autorisation til brug af Tjenesten og beskytte Udbyderens rettigheder. Ved at acceptere disse betingelser erkender og accepterer du, at Udbyderen er bemyndiget til at kontrollere, ved hjælp af egne ressourcer, om du bruger Tjenesten i overensstemmelse med servicekontrakten, og at de ovennævnte data vil blive transmitteret i kommunikationen mellem Klienten og Udbyderens computersystemer.

10. Rettigheder og forpligtelser for Klienten

10.1. Klienten må ikke bruge Tjenesten i strid med gældende lovgivning.

10.2. For at få adgang til Tjenesten kan Udbyderen anmode om visse identifikationsdata og yderligere oplysninger fra Klienten. Klienten skal give sande, nøjagtige og aktuelle oplysninger.

10.3. Efter anmodning fra Udbyderen skal Klienten yde nødvendigt samarbejde ved rettelse af funktionsfejl eller foretagelse af justeringer af Tjenesten.

10.4. Klienten skal kun bruge API-grænsefladen, som Udbyderen stiller til rådighed, når han får adgang til Tjenesten gennem webgrænsefladen via tredjepartsapplikationer eller -tjenester. Klienten må ikke bruge eller få adgang til Tjenesten på anden automatiseret måde, f.eks. gennem scripts, bots, web crawlers osv., for Tjenester, der leveres via webgrænsefladen.

10.5. Klienten skal opbevare adgangsoplysningerne til Tjenesten fortroligt. Klienten er forpligtet til ikke at fortælle eller give adgang til dem til andre personer eller på nogen anden måde give adgang til sin brugerkonto til tredjepart. Klienten er også forpligtet til at sikre sit tekniske udstyr i det rimeligt påkrævede omfang for at minimere risikoen for misbrug af adgangsoplysningerne til brugerkontoen.

10.6. Hvis Klienten overtræder de forpligtelser, der pålægges i dette afsnit, påtager Udbyderen sig intet ansvar for skader, der opstår for Klienten, og Klienten er alene ansvarlig for skader, der opstår for Udbyderen eller tredjeparter. Overtrædelse af disse forpligtelser giver desuden Udbyderen ret til at opsige denne aftale. Hvis Klienten opdager, at der kan være adgang til Tjenesten for tredjeparter på grund af lækage af oplysninger om adgang til Tjenesten, skal Klienten rapportere dette til Udbyderen via e-mail.

10.7. Download af softwaren er kun tilgængelig i en bestemt periode. Efter denne periode vil downloadkontoen automatisk blive deaktiveret. Udbyderen vil IKKE levere kildefilerne via e-mail eller nogen anden kanal, men kun ved hjælp af onlinekontoen.

11. Brugerkonto

11.1. Klienten kan have en eller flere brugerkonti. Hver brugerkonto kan kun bruges af én bruger. Klienten har ikke ret til at oprette en brugerkonto for en tredjepart, medmindre det er fastsat i aftalen eller i disse Vilkår og betingelser. Klienten har ikke ret til at dele brugerkontiene mellem flere brugere. Klienten har dog ret til når som helst at overføre den ubrugte brugerkonto til en ny bruger.

11.2. I tilfælde af overtrædelse af punkt 11.1. i disse Vilkår og betingelser er Udbyderen berettiget til straks at opsige aftalen, og Klienten skal betale uberettiget berigelse til Udbyderen inden for 7 dage efter modtagelse af Udbyderens betalingskrav.

12. Administration af brugerkonto

12.1. Hver Klient kan vælge en eller flere brugerkonti, der vil have administratorrettigheder. Administratoren kan udføre følgende operationer:

 • tilføje, redigere og slette brugerkonti og oprette adgangsrettigheder til disse konti (såsom adgang til rapporter, oprettelse af filer osv.),
 • tilgå alle Klientens data uanset de individuelle brugeres adgangsindstillinger,
 • vælge en anden brugerkonto, der bliver administrator.

12.2. Klienten bærer fuldt ansvar for brug af Tjenesten af brugerne, handlinger udført af disse brugere og alle data, der uploades til Klientens konto. Klienten skal sikre, at alle hans brugere overholder bestemmelserne i disse Vilkår og betingelser.

13. Forbudt adfærd

13.1. Klienten må ikke uploade, sende eller på anden måde gemme indhold i Serviceportalen, der kan indeholde softwarevirus eller andre filer og programmer, der kan ødelægge, skade eller begrænse funktionaliteten af udbyderens eller andre klienters udstyr. Derudover har klienten ikke ret til at uploade indhold til tjenesten, hvis besiddelse eller distribution er ulovlig, indhold der ulovligt interfererer med ophavsretten hos en tredjepart eller er en del af en kriminel aktivitet, at distribuere spam gennem tjenesten eller forsøge at få adgang til en anden klients brugerkonto eller udbyderens servere. Overtrædelse af disse forpligtelser betragtes som væsentlig og giver udbyderen ret til at opsige aftalen og kræve, at klienten betaler en kontraktmæssig bod på EUR 10.000,- for hver overtrædelse og eventuelle yderligere skader.

14. Opsigelse af aftalen

14.1. Det kontraktmæssige forhold ophører ved tilbagetrækning fra aftalen, ved udløb af den aftalte varighed af aftalen, ved ophør af en juridisk enhed (udbyderen eller klienten) med likvidation, ved ophør af aftalen eller ved aftale mellem parterne.

14.2. Hvis aftalen er indgået for ubestemt tid, har klienten ret til at opsige aftalen uden grund til enhver tid. Opsigelsesfristen er en måned og begynder den første dag i den følgende kalendermåned efter levering af opsigelsesmeddelelsen til udbyderen.

14.3. Udbyderen har ret til at opsige aftalen uden grund til enhver tid. Opsigelsesfristen er tre måneder og begynder den første dag i den følgende kalendermåned efter levering af opsigelsesmeddelelsen til klienten.

14.4. Klienten har ret til at opsige aftalen i de tilfælde, der er angivet i art. 9.1. i disse vilkår og betingelser.

14.5. Hvis klienten væsentligt eller gentagne gange overtræder sine forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser eller aftalen og undlader at afhjælpe denne væsentlige og gentagne overtrædelse inden for 14 dage efter leveringsdatoen for meddelelsen om denne kendsgerning i form af anbefalet brev eller fra datoen for afsendelse af e-mail-meddelelsen til klienten, har udbyderen ret til at trække sig tilbage fra aftalen. Tilbagetrækningen er effektiv den dag, der følger efter modtagelsen af meddelelsen om tilbagetrækning til klienten.

14.6. Hvis klienten i særlig alvorlig grad overtræder sine forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser eller aftalen, har udbyderen ret til at trække sig tilbage fra og aftalen og afslutte leveringen af tjenesten umiddelbart efter konstatering af en sådan overtrædelse.

15. Begrænsning af ansvar for tjenesten

15.1. Parterne er enige om, at udbyderens samlede erstatningsansvar for enhver krav baseret på retsforhold opstået fra aftalen og det estimerede beløb af skader ikke må overstige og er begrænset til det beløb, der svarer til det betalte beløb for levering af tjenesten i det foregående kalenderår. Hvis de maksimale skader i henhold til foregående sætning ikke kan fastsættes, er de maksimale skader begrænset til det aktuelle kvartalsgebyr for specifikke tjenester, der er abonneret på og leveret via webgrænsefladen.

15.2. Udbyderen er ikke ansvarlig for indirekte skader som følge af levering af tjenester, såsom tabt fortjeneste, tab af indtægter, tab af data, økonomiske eller indirekte, særlige eller følgeskader. I tilfælde af force majeure er parterne fritaget for deres forpligtelser i henhold til aftalen, og enhver overtrædelse (hel eller delvis) eller forsinkelse i opfyldelsen af forpligtelser pålagt i henhold til denne aftale vil ikke blive betragtet som en overtrædelse af aftalen. I denne sammenhæng skal force majeure forstås som enhver omstændighed, hvor ansvar er udelukket i henhold til tjekkisk lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofe, krig, ændring af den politiske situation, der forhindrer eller uhensigtsmæssigt hindrer opfyldelsen af rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale eller enhver anden lignende årsag, begivenhed eller faktum.

15.3. Ved indgåelse af aftalen tager klienten i betragtning, at selv med udbyderens bedste indsats kan der forekomme kortvarig utilgængelighed af tjenesten, som skyldes omstændigheder uden for udbyderens kontrol (f.eks. internetforbindelsesfejl). Klienten accepterer derfor og forpligter sig til, at alle hans data, der er gemt inden for tjenesten, bliver sikkerhedskopieret på en anden geografisk placering(er).

15.4. Klienten bruger tjenesten SOM DEN ER. Uforenelighed med anden software, hardwarekonfiguration eller delvis funktionsfejl giver IKKE klienten ret til at annullere ordren eller få refusion.

16. Beskyttelse af personoplysninger

16.1. Klienten erklærer, at han er bekendt med sine retlige forpligtelser som administrator af personoplysninger for brugerne og klienterne. Metode og behandling af personoplysninger for disse enheder inden for tjenesten bestemmes af klienten. Udbyderen påtager sig intet ansvar for korrekt opfyldelse af klientens retlige forpligtelser som administrator af personoplysninger.

16.2. Alle data indsamles af udbyderen fra klienten med henblik på at levere tjenesten, forbedre kvaliteten af den og kun sende kommercielle og marketingmeddelelser. Hvis klienten er en fysisk person, indsamles følgende data: navn, efternavn, faktureringsadresse, e-mail, telefonnummer, oplysninger om brug af tjenesten.

16.3. Al kommunikation inden for tjenesten krypteres med SSL-protokollen. Klienten erklærer hermed, at han betragter denne metode til kryptering som tilstrækkelig sikker.

16.4. Udbyderen forpligter sig til ikke at videregive nogen oplysninger, som er angivet af klienten under registreringen af hans brugerkonto, til tredjepart, medmindre klienten specifikt accepterer det.

16.5. Klientdata opbevares i udbyderens elektroniske systemer i løbet af den kontraktlige forhold. Efter afslutningen opbevarer udbyderen kun data, der er nødvendige for overholdelse af reglerne. Klienten accepterer, at udbyderen vil bruge klientens navn og logo på udbyderens kundeliste under og efter aftalens varighed, medmindre andet er aftalt med klienten baseret på hans brandretningslinjer eller politik.

17. Endelige bestemmelser

17.1. Parterne forpligter sig til at opretholde fortrolighed om enhver information, de har lært i løbet af det kontraktlige forhold under aftalen.

17.2. Klientens rettigheder i henhold til aftalen og disse vilkår og betingelser kan ikke overdrages uden forudgående skriftlig samtykke fra udbyderen.

17.3. For at undgå enhver tvivl bekræfter parterne udtrykkeligt, at de er iværksættere og at de indgår denne aftale inden for deres erhvervsmæssige aktivitet.

17.4. Hvis en bestemmelse i denne aftale eller disse vilkår og betingelser er eller bliver ugyldig, ineffektiv eller ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden, håndhævelsen eller effektiviteten af de resterende bestemmelser i aftalen eller disse vilkår og betingelser. I så fald er parterne forpligtet til at gøre alt for at indgå en ændring af aftalen, hvorved den ugyldige, ikke-håndhævelige eller ineffektive bestemmelse erstattes af en ny bestemmelse, der svarer til det oprindeligt tilsigtede formål.

17.5. I tilfælde af sammenstød mellem bestemmelserne i tilbud, produktspecifikation, specifikation for serviceimplementering, specifikation for supporttjeneste og vilkår og betingelser, vil dokumenternes rækkefølge være som følger:

(i) Tilbud,

(ii) Specifikation for serviceimplementering,

(iii) Specifikation for supporttjeneste,

(iv) Produktspecifikation

(v) Vilkår og betingelser,

(vi) Offentlig information

17.6. Disse vilkår og betingelser er underlagt loven i Tjekkiet, medlem af Den Europæiske Union. Enhver tvist i forbindelse med eller som følge af opfyldelsen eller fortolkningen af aftalen, som parterne ikke kan løse i mindelighed, skal endeligt afgøres af en tjekkisk voldgiftsret, voldgiftsretten knyttet til Den Økonomiske Kammer i Tjekkiet og Den Agrariske Kammer i Tjekkiet, ved tre voldgiftsmænd, der er udpeget i overensstemmelse med reglerne for den voldgiftsret. Hver part skal udpege en voldgiftsmand. Begge voldgiftsmænd skal enes om den tredje voldgiftsmand inden for 30 dage. Hvis de to voldgiftsmænd ikke inden for den ovennævnte frist når til enighed om den tredje voldgiftsmand, udpeges han af formanden for voldgiftsretten. Voldgiftskendelsen er endelig og bindende for parterne. Parterne forpligter sig herved uigenkaldeligt til ikke at udfordre fuldbyrdelsen af voldgiftskendelsen under nogen jurisdiktion.

17.7. Disse vilkår og betingelser træder i kraft den 1. 7. 2017.

Principper for behandling af personoplysninger

Kære klient,

Lad os informere dig om, hvordan Easy Software (herefter også omtalt som "vi" eller "vores virksomhed") behandler dine personoplysninger i forbindelse med tilbud, indgåelse, levering og vedligeholdelse af virksomhedens produkter og tjenester.

Formålet med disse principper er at give dig oplysninger om de specifikke personoplysninger, vi indsamler, hvordan vi behandler dem, hvilke kilder vi får dem fra, hvilket formål vi bruger dem til, hvem vi kan videregive dataene til, hvor du kan få oplysninger om dine personoplysninger, som vi behandler, eller hvad dine individuelle rettigheder er vedrørende beskyttelse af personoplysninger.

Læs derfor indholdet af disse principper. Vi vil være glade for at besvare eventuelle spørgsmål i en af vores filialer hos Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannien eller via e-mail: info@easysoftware.com.

1. Generel information

Vores virksomhed er underlagt forskellige lovmæssige forpligtelser vedrørende behandlingen af klienters personoplysninger, som vi skal overholde, især med hensyn til opfyldelse af vores kontraktlige forpligtelser eller udøvelse af offentlig myndighed. I denne henseende ville vi ikke være i stand til at levere vores produkter og tjenester overhovedet uden at få dine personoplysninger. Derudover behandler vi personoplysninger fra klienter ud over rammerne for vores lovmæssige forpligtelser med henblik på kundeservice og for at henvende os til dig med målrettede tilbud om produkter og tjenester. Vi har brug for dit samtykke til at gøre dette. Hvis du beslutter ikke at give dit samtykke i disse tilfælde, kan vores leverede produkter eller tjenester være begrænsede eller på anden måde justeret, afhængigt af omfanget af de data, vi har ret til at behandle. Enhver klient informeres om omfanget af begrænsninger eller justeringer.

Medmindre der udtrykkeligt er angivet andet, gælder alle oplysninger heri også for behandlingen af personoplysninger fra potentielle kunder, dvs. personer, vi er i kontakt med, men som vi endnu ikke har etableret et kontraktligt forhold til, samt tidligere kunder. Oplysningerne heri gælder også i rimeligt omfang for behandlingen af personoplysninger fra andre personer, som virksomheden har visse forpligtelser over for, eller som vi er i direkte kontakt med uden at have et kontraktligt forhold til dem (såsom repræsentanter for juridiske enheder).

1.1. Principper for behandling af personoplysninger

Som en del af behandlingen af dine personoplysninger overholder vi de højeste standarder for beskyttelse af personoplysninger og overholder især følgende principper:

(a) Vi behandler altid dine personoplysninger til et klart og forståeligt defineret formål, ved hjælp af definerede midler, på en defineret måde og kun i den tid, der er nødvendig med henblik på formålet; vi behandler kun præcise personoplysninger fra kunder og sikrer, at deres behandling svarer til og er nødvendig for det definerede formål;

(b) Vi beskytter og behandler dine personoplysninger på en måde, der sikrer den højeste mulige sikkerhed for dataene og forhindrer enhver uautoriseret eller utilsigtet adgang til kundeoplysninger, deres ændring, ødelæggelse eller tab, uautoriserede overførsler, anden uautoriseret behandling eller anden misbrug;

(c) Vi informerer altid tydeligt om behandlingen af dine personoplysninger og dine rettigheder til at modtage præcise og fuldstændige oplysninger om omstændighederne ved en sådan behandling samt dine andre relaterede rettigheder;

(d) I vores virksomhed overholder vi passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der matcher alle mulige risici; alle personer, der kommer i kontakt med kundeoplysninger, er forpligtet til at bevare fortroligheden af de oplysninger, der er erhvervet i forbindelse med behandlingen af sådanne data.

2. Oplysninger om behandlingen af personoplysninger

2.1. Oplysninger om administrator

Administrator af dine personoplysninger er vores virksomhed, dvs. Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannien, ID: 08960980

2.2. Formål og retsgrundlag for behandlingen

2.2.1. Behandling af personoplysninger uden dit samtykke

Dette drejer sig normalt om situationer, hvor du er forpligtet til at videregive visse personoplysninger til os som betingelse for at lade os levere vores produkt eller service, eller hvor vi har ret til at behandle dine personoplysninger, som vi har erhvervet på anden vis.

(a) I henhold til loven har vi ret til at behandle dine personoplysninger uden dit samtykke til følgende formål i overensstemmelse med vores lovmæssige forpligtelser, især:

(i) overholdelse af lovpligtige oplysninger til offentlige myndigheder;

(ii) overholdelse af arkiveringsforpligtelser.

(b) Indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt med dig.

(c) Beskyttelse af rettigheder og interesser beskyttet af loven, især med henblik på løsning af enhver form for tvist, især med henblik på retssager eller andre tvister.

2.2.2. Behandling af personoplysninger med dit samtykke

Dette drejer sig især om situationer, hvor du frivilligt accepterer, at vi behandler de oplyste eller på anden vis erhvervede personoplysninger. Hvis du ikke giver dit samtykke, kan det være en grund til, at vores virksomhed ikke kan levere visse produkter eller tjenester eller tvinge den til at justere tilgængeligheden, omfanget eller betingelserne for de leverede produkter og tjenester på en rimelig måde.

Baseret på dit samtykke behandler vores virksomhed dine personoplysninger til følgende formål:

(a) Kundeservice; dette er aktiviteter, der ikke udgør opfyldelse af en kontrakt eller en anden retlig ramme for behandling af personoplysninger, og omfatter følgende: (i) markedsundersøgelser; (ii) overvågning af kundens handlinger på vores virksomheds hjemmeside i forbindelse med de tilbudte tjenester (således vedrører dette formål ikke blot indsamling af oplysninger om handlinger fra besøgende på vores virksomheds hjemmeside i form af cookies, som beskrevet nedenfor i artiklen om elektroniske kommunikationsmidler og mobile applikationer);

(b) Tilbud om produkter og tjenester; dette omfatter især distribution af information, tilbud om produkter og tjenester fra vores virksomhed og andre parter, herunder produkt- og serviceforslag målrettet mod bestemte kunder, alle via forskellige kanaler, såsom post, elektroniske midler (herunder elektronisk post og beskeder sendt til mobile enheder via et telefonnummer) eller telefonisk, via en hjemmeside. I visse tilfælde har vores virksomhed også ret til at tilbyde produkter og tjenester til kunder uden at indhente deres samtykke; hvis det er påkrævet i henhold til loven, vil du blive informeret om din ret til at udtrykke din uenighed med yderligere tilbud om produkter eller tjenester. I denne forbindelse kan dine personoplysninger også videregives til tredjeparter med henblik på distribution af information og tilbud om produkter og tjenester fra sådanne tredjeparter. Yderligere oplysninger findes nedenfor i disse principper.

2.3. Omfang af behandlede kundeoplysninger

Vores virksomhed behandler dine personoplysninger i det omfang, der er nødvendigt for at opfylde de ovennævnte formål. Vi behandler især kontaktoplysninger og identifikationsoplysninger. Detaljerede oplysninger om omfanget af behandlede personoplysninger fra kunder er angivet i Bilag 1 til disse principper.

2.4. Metoder til behandling af personoplysninger

Metoden, hvormed vores virksomhed behandler dine personoplysninger, omfatter både manuel og automatiseret behandling, herunder algoritmisk behandling, i vores virksomheds informationssystemer.

Dine personoplysninger behandles primært af medarbejdere i vores virksomhed og, i det omfang det er nødvendigt, af tredjeparter. Før enhver videregivelse af dine personoplysninger til en tredjepart indgår vi altid en skriftlig aftale med tredjeparten, der indeholder de samme garantier for behandling af personoplysninger, som vores virksomhed overholder i overensstemmelse med sine lovmæssige forpligtelser.

2.5. Modtagere af personoplysninger

Dine personoplysninger er tilgængelige især for medarbejdere i vores virksomhed i forbindelse med udførelsen af deres faglige opgaver, der kræver arbejde med personoplysninger fra kunder, dog kun i det omfang, der er nødvendigt i det konkrete tilfælde og i overensstemmelse med alle sikkerhedsforanstaltninger.

Derudover videregives dine personoplysninger til tredjeparter, der deltager i behandlingen af personoplysninger fra vores virksomheds kunder, eller sådanne personoplysninger kan stilles til rådighed for dem af andre årsager i overensstemmelse med loven. Før enhver videregivelse af dine personoplysninger til en tredjepart indgår vi altid en skriftlig aftale med tredjeparten om behandling af personoplysninger på en måde, der indeholder de samme garantier for behandling af personoplysninger, som vores virksomhed overholder i overensstemmelse med sine lovmæssige forpligtelser.

2.5.1. I overensstemmelse med gældende lovgivning er vores virksomhed berettiget eller direkte forpligtet til at videregive dine personoplysninger til:

 • relevante statslige myndigheder, domstole og retshåndhævende myndigheder med henblik på opfyldelse af deres forpligtelser og håndhævelse af dom;
 • andre parter i det omfang, der er fastsat i lovgivningen, f.eks. til tredjeparter med henblik på inddrivelse af vores fordringer fra kunder.

2.5.2. Med dit samtykke, der giver os ret til at disponere over oplysninger, der repræsenterer personoplysninger i relevant omfang, videregiver vi også dine personoplysninger til Easy Software ltd. med henblik på distribution af information, tilbud om produkter og tjenester fra vores virksomhed, beskyttelse af vores virksomheds rettigheder og interesser samt kundeservice.

2.6. Videregivelse af personoplysninger til udenlandske lande

Dine personoplysninger behandles i Den Tjekkiske Republik og andre stater i Den Europæiske Union, hvor International Group-enheder er hjemmehørende, og som har samme standard for beskyttelse af personoplysninger som Den Tjekkiske Republik. Hverken vores virksomhed eller de enheder, der deltager i behandlingen af klienters personoplysninger, videregiver personoplysninger om kunder til lande uden for Den Europæiske Union.

2.7. Varighed af behandling af personoplysninger

Vores virksomhed behandler kun personoplysninger om kunder i en periode, der er nødvendig med henblik på behandlingsformålet. Fra tid til anden vurderer vi, om der er behov for at behandle visse personoplysninger, der er nødvendige til et bestemt formål. Når vi konstaterer, at dataene ikke længere er nødvendige til nogen af de formål, de er blevet behandlet til, sletter vi dataene. Dog har vi internt vurderet den sædvanlige brugsperiode for personoplysninger i forbindelse med visse formål for behandling af personoplysninger, efter udløbet af hvilken vi nøje vurderer behovet for at behandle sådanne personoplysninger til det konkrete formål. I denne henseende gælder det også, at personoplysninger, der behandles med henblik på:

(a) opfyldelse af kontrakter, behandles i løbet af kontraktforholdet med kunden; herefter er de relevante personoplysninger normalt brugbare i ti år;

(b) tilbud om produkter og tjenester behandles i løbet af kontraktforholdet; herefter er de relevante personoplysninger normalt brugbare i ti år; hvis personoplysninger videregives i denne forbindelse til tredjeparter, defineres behandlingsperioden af tredjeparterne i overensstemmelse med gældende lovgivning og reglerne i disse principper;

(c) kundeservice behandles i løbet af kontraktforholdet med kunden; herefter er de relevante personoplysninger normalt brugbare i ti år.

2.8. Ret til at tilbagekalde samtykke

I disse principper har vi forsøgt at forklare, hvorfor vi har brug for dine personoplysninger, og at vi kun kan behandle dem til visse formål med dit samtykke. Du er ikke forpligtet til at give samtykke til, at vores virksomhed behandler dine personoplysninger, og du har også ret til at tilbagekalde dit samtykke. På dette punkt vil vi gerne minde om, at vi også har ret til at behandle visse personoplysninger til visse formål uden dit samtykke. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil vi ophøre med at behandle de relevante personoplysninger til formål, der kræver det relevante samtykke; dog kan vi være berettiget eller endda forpligtet til at behandle de samme personoplysninger til andre formål.

Hvis du nægter at give samtykke eller tilbagekalder dit samtykke, kan vi:

(a) justere tilgængeligheden, omfanget eller betingelserne for vores produkter eller tjenester i overensstemmelse hermed, eller

(b) nægte at levere dig vores produkter eller tjenester, når vi finder ud af, at sådant samtykke er nødvendigt for at levere produktet eller tjenesten på de givne vilkår.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til behandling af personoplysninger, bedes du henvende dig til en af vores filialer, sende os et brev til virksomheden, Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannien, eller via e-mail: info@easysoftware.com eller via formular på Easy Softwares hjemmesider.

2.9. Kilder til personoplysninger

Vi indhenter personoplysninger om kunder især fra:

(a) kunderne selv, direkte, f.eks. ved indgåelse af kontrakter vedrørende virksomhedens produkter eller tjenester, og/eller indirekte, f.eks. under brug af virksomhedens produkter eller tjenester af kunderne, eller som en del af at gøre oplysninger om virksomhedens produkter og tjenester tilgængelige for kunderne, f.eks. gennem virksomhedens hjemmeside, osv.;

(b) potentielle kunder, der er interesserede i vores virksomheds tjenester som en del af markedsføringsbegivenheder og kampagner;

(c) egne aktiviteter gennem behandling og evaluering af andre personoplysninger om kunderne.

2.10. Din ret til at anmode om adgang til personoplysninger og beskyttelse af kundens rettigheder

Hvis du beder os om oplysninger relateret til behandlingen af dine personoplysninger, vil vi give dig alle oplysninger om de data, vi behandler om dig uden unødig forsinkelse. For at levere disse oplysninger har vi ret til at kræve rimelig kompensation for omkostninger i forbindelse med at levere oplysningerne. Hvis du finder ud af eller mener, at vores virksomhed eller en tredjepart, der deltager i behandlingen af data, behandler dine personoplysninger i strid med beskyttelsen af dit privatliv og/eller i strid med loven, især hvis dine personoplysninger er unøjagtige, kan du:

(a) anmode om en forklaring fra vores virksomhed eller den tredjepart, der deltager i behandlingen af data;

(b) anmode om rettelse af den defekte tilstand; især kan du anmode om rettelse eller ændring af personoplysningerne; hvis det er nødvendigt, vil dataene midlertidigt blive blokeret eller slettet.

Hvis vi finder din anmodning berettiget, vil vores virksomhed eller den tredjepart, der deltager i behandlingen af data, fjerne den defekte tilstand uden beregning og øjeblikkeligt.

2.11. Virksomhed som databehandler af personoplysninger

I visse tilfælde håndterer vores virksomhed også kundeoplysninger på vegne af en anden part (en anden administrator). Disse tilfælde inkluderer f.eks. samarbejde med Easy Software ltd. om tredjepartsprodukter eller -tjenester eller samarbejde med tredjeparter. For detaljerede oplysninger er det altid nødvendigt at kontakte den specifikke administrator af personoplysninger, medmindre vores virksomhed er bemyndiget til at give oplysninger i det konkrete tilfælde.

2.12. Elektroniske kommunikationsmidler og mobile applikationer

Som en del af kundeservice udvikler vores virksomhed teknologier, der giver dig mulighed for at bruge moderne elektroniske kommunikationsmidler og mobile applikationer til at bruge vores virksomheds produkter og tjenester. Dette inkluderer især tjenester relateret til brugen af internettet, sociale netværk og forskellige mobile applikationer.

Sociale netværk. Du kan også kontakte os gennem forskellige sociale netværk. Vi bruger især disse kommunikationskanaler som markedsføringsværktøjer; vores produkter og tjenester leveres ikke gennem sociale netværk på nuværende tidspunkt.

Cookies. Vi bruger også cookies, når vi leverer vores produkter og tjenester. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på brugerens computer efter indlæsning af en hjemmeside for første gang. Disse filer letter identifikationen af, hvordan besøgende arbejder med indholdet på vores hjemmeside, hvilket hjælper os med at opnå en venligere kommunikation med vores hjemmesidebesøgende eller mere effektiv markedsføring. Yderligere oplysninger om cookies er tilgængelige på vores hjemmeside.

2.13. Principper

Disse principper er gyldige og effektive fra ___________. Den aktuelle version af principperne er offentliggjort på vores virksomheds hjemmeside og er også tilgængelig på vores filialer.

Bilag 1 - Omfang af behandlede personoplysninger

Identifikationsdata - disse inkluderer data som navn, efternavn, dato, e-mail, telefonnummer, arbejdsgiver eller repræsenteret virksomhed; for kunder, der er fysiske personer - iværksættere, også identifikationsnummer og skatte-ID. Andre mulige identifikationsdata inkluderer f.eks. oplysninger om den anvendte computers IP-adresse og filer med specifikke godkendelsesdata, som vi er enige om at bruge

Kontaktoplysninger - navn, efternavn, kontaktadresser, telefonnumre, e-mailadresser eller andre lignende kontaktoplysninger. Andre lignende kontaktoplysninger kan være IP-adressen på den anvendte computer og filer med specifikke godkendelsesdata, som vi er enige om at bruge.

Hvis du trækker en indsendt ansøgning om et produkt eller en tjeneste tilbage, behandler vi også datoen for tilbagetrækning af ansøgningen sammen med de oplysninger, der blev givet før tilbagetrækningen.

Data, der opstår som følge af opfyldelse af forpligtelser i henhold til kontrakter - afhængigt af arten af det leverede produkt eller den leverede tjeneste, behandler vi oplysninger relateret til det leverede produkt eller den leverede tjeneste. I denne kategori behandler vi personoplysninger såsom kontraktens varighed, ________

Personoplysninger, der er erhvervet i forbindelse med levering af vores produkter eller tjenester - disse inkluderer personoplysninger, der er erhvervet under vores interaktioner. Dette inkluderer især:

(i) data, der tjener til at sikre kommunikation;

(ii) optegnelser over dit foretrukne kommunikationssprog, udtrykt interesse for et produkt eller en tjeneste, dine investeringsstrategier eller dine specifikke krav, der er afsløret for os.

Implementeringstjenester

1. Generelle betingelser

Hvis der ikke er angivet noget andet, leveres alle møder gennem en virtuel mødeløsning. Alle deltagere skal deltage individuelt og være udstyret med et headset.

Omfanget af pakkerne er baseret på vores bedste erfaring. Normalt er dette et minimumsomfang af implementering. Dog er hver implementering unik, og derfor er der undertiden behov for ekstra tid på grund af specifikke kundekrav. Easy Redmine-konsulenter kan levere en rapport om brugt tid efter anmodning.

Hvis der ikke er angivet noget andet, leveres implementeringen på engelsk; alle dokumenter og skriftlig dokumentation vil blive leveret på engelsk.

2. Generelle bestemmelser

2.1. Nye applikationsversioner

Vi udvikler og forbedrer applikationen løbende. Nye versioner udgives i følgende cyklusser:

 • En ny version udgives hver tredje måned
 • Udviklingen af en ny version fryses en måned før udgivelsen, så den kan testes
 • Fejlrettelser udgives hver 14. dag

Dine forslag til applikationsudvikling vil blive implementeret, hvis de er til gavn for flertallet af vores kunder og i overensstemmelse med vores produktudviklingsstrategi. Vores mål er at gøre projektstyring nemmere.

2.2. Samarbejdsproces

Vi sætter pris på åben kommunikation. Vi er i fælles proces med at implementere ny software i din virksomhed. Vi mener, at det er til fordel for begge parter, hvis vi deler vigtig information åbent og i rette tid.

Kommunikationen kan foregå via e-mail, online møder, telefonopkald og personlige møder. For at gennemføre implementeringsprocessen succesfuldt er der behov for gensidig kommunikation på driftsniveau. Af denne grund bør begge parter reagere hurtigt, når de kontaktes af modparten. Vi kan normalt reagere inden for to arbejdsdage.

Under implementeringen vil konsulenten samarbejde med vores andre interne afdelinger. Løsninger på problemer, der ikke er direkte relateret til implementeringen, vil blive leveret til dig af vores supportteam. Hvis der er behov for indgriben på klientens server eller en anden serverrelateret konsultation, vil kommunikationen blive videregivet til vores server support specialister. Hvis du ikke er fuldt tilfreds med vores supports afdelingers arbejde under implementeringen, bedes du informere din konsulent. Din feedback er vigtig for os.

2.3. Forudbetalte MANDAGE (MD) og rapportering af brugt tid

Informationen om antallet af forudbetalte MANDAGE kan findes i den indledende tabel i dette protokol. Implementeringen udføres normalt eksternt. Hvis du foretrækker personlige møder, er det muligt at arrangere dem på Easy Softwares kontorer. Hvis du foretrækker at arrangere møder på dine lokaler, er det muligt at dække rejseudgifterne fra den forudbetalte budget (implementeringsomfanget). Rejseomkostninger kan også faktureres separat. Vi opkræver hele tiden, der bruges på rejse til / fra kundens lokaler af konsulenten. Forudbetalte konsultationstimer skal bruges inden for 6 måneder fra den første kontakt med den tildelte konsulent.

Rapporten om brugt tid sendes normalt til klienten, når cirka halvdelen af de forudbetalte MANDAGE fra det forudbetalte budget er brugt, og derefter når de sidste få timer er tilbage. En konsulent giver separat fra tidsrapporten et forslag til, hvordan de resterende timer kan bruges.

Implementeringen består af følgende faser. Summen af den tid, der bruges på hver fase, er lig med det samlede forudbetalte budget af MANDAGE. Den laveste tidsværdi, der opkræves fra kunden, er 0,25 time.

 • Indledende analyse
 • Indledende online møde
 • Konfiguration af applikationen (arbejdsindsatsen afhænger af kompleksiteten af kravene til indstillingerne)
 • Træning
 • Yderligere krav til konfigurationen
 • Support under implementeringen og testning under implementeringen (e-mails, telefonopkald)

Specifikt dækker følgende aktiviteter af MANDAGE fra det forudbetalte budget:

 • Tid, som konsulenten bruger på din implementering, konfigurerer din applikation
 • Analysere dine krav
 • Interne konsultationer om dine krav
 • Nødvendige konsultationer
 • Tegne forskellige scenarier for, hvordan dine krav kan implementeres
 • Forberedelse og opdatering af implementeringsprotokollen
 • Møder og telefonopkald relateret til implementeringen
 • Træning
 • E-mailkommunikation med konsulenten
 • Organisering, planlægning og planlægning af møderne
 • Koordinering af interne afdelinger, hvis deres involvering er nødvendig (support, server specialist)
 • Tid, som konsulenten bruger på rejsen (medmindre det betales separat, se første afsnit)
 • Styring af implementeringsprojektet
 • Hvis visse systemadfærd rapporteres som en fejl, men til sidst viser sig at være korrekt, dækkes tiden, som konsulenten bruger på denne anmodning, også af budgettet
 • Arbejde af server specialister på din server
 • Arbejde af server specialister, der håndterer dine anmodninger

Følgende aktiviteter er ikke dækket af det forudbetalte budget og betales derfor ikke af klienten:

 • Arbejde af supportteamet
 • Retning af eventuelle fejl

2.4. Øgning af det forudbetalte budget

Det er kun muligt at øge budgettet for forudbetalte MANDAGE efter din bekræftelse. En øgning af det forudbetalte budget er normalt nødvendigt af følgende årsager:

 • Det viser sig, efter den indledende analyse, at den oprindelige skøn over implementerings-MANDAGE var for lav. Konsulenten vil give dig en opdateret skøn over de aktiviteter, der skal udføres for at fuldføre implementeringen. Denne plan vil også vise, hvilke aktiviteter der specifikt kræver mere opmærksomhed (MANDAGE) end oprindeligt skønnet.
 • Hvis du ønsker at blive informeret om brugt tid oftere end i ovenstående afsnit.
 • Det er ikke muligt at implementere dine krav i standardapplikationsgrænsefladen, derfor er der behov for tilpasset udvikling.
 • Supporten på din server blev ikke taget i betragtning ved skønnet af implementerings-MANDAGE, men er alligevel nødvendig.
 • Yderligere træning er påkrævet (som ikke blev medregnet i det oprindelige skøn).
 • Det bliver tydeligt i løbet af implementeringsprocessen, at antallet af forudbetalte MANDAGE ikke er nok til at opfylde alle dine krav.

Prøv Easy Redmine i en 30 dages gratis prøveperiode

Fuld funktionalitet, SSL-beskyttet, daglige backups, i din geolocation