Bảng điều khiển Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ

Một bảng điều khiển cá nhân được xác định trước phù hợp với vai trò Giám đốc HelpDesk được thiết kế để cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu suất hiện tại liên quan đến quản lý hỗ trợ khách hàng.

Tính năng chính:

  • Điểm danh (vắng mặt)
  • Báo cáo thời gian của nhóm
  • Thống kê HelpDesk
  • Trung tâm điều khiển HelpDesk
  • HelpDesk Kanban

Thử Easy Redmine trong thời gian dùng thử 30 ngày miễn phí

Đầy đủ tính năng, bảo vệ bằng SSL, sao lưu hàng ngày, tại vị trí địa lý của bạn