Enkel Redmine REST API

Easy Redmine har ein kompleks API (applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt) som gjer det mogleg med enkel integrering med andre system. REST API tilbyr følgjande operasjonar: les, opprett, rediger, slett. 

Forespørsel om integrering

REST API opererer med følgende Easy Redmine enheter: 

  • oppgaver
  • prosjekter
  • prosjektmaler
  • tidsregistreringer
  • brukere
  • brukergrupper
  • inntekter og utgifter (prosjektbudsjett enheter)
  • fraværsregistreringer
  • kontakter
  • CRM-saker

Dokumentasjon av Easy Swagger (Easy Redmine API) finner du her.

Takk til et forbedret og oppgradert API tilbyr vi deg de beste verktøyene for synkronisering eller migrering av data fra tredjepartssystemer til Easy Redmine.


Prøv Easy Redmine i en 30-dagers gratis prøveperiode

Full funksjonalitet, SSL-beskyttet, daglige sikkerhetskopier, i din geografiske plassering