Redmine som ett webbaserat verktyg för team-samarbete

11/1/2022
5 minutes
Adéla Sýkorová.
Redmine, som är en öppen källkodsprojektledningsverktyg, har alla funktioner och integrationer som främjar teamhantering och gör den sömlös och effektiv. Med hjälp av detta verktyg kan ett team av utvecklare enklare hålla koll på sina individuella uppgifter och även hålla koll på slutförandet av uppgifter och projekt.

Arbetsfördelning

Med hjälp av detta verktyg kan en projektledare enklare tilldela projekt till teammedlemmar. Inte bara det, utan de kan också övervaka deras framsteg och göra ändringar i uppgiftsfördelningen för att påskynda processen och främja mer samarbete. Detta är ett exempel på den anpassningsbara naturen hos denna produkt. Trots att mallen verkar ganska grundläggande har programmerare möjlighet att anpassa den till en annan plattform tack vare dess öppna källkods funktioner.

Teamhantering är mest optimal när teamet arbetar under en effektiv förklädnad. När du loggar in på Redmine-applikationen får du enkel åtkomst till projektteamets uppgifter och deras projekt. När chefen har en översikt över sitt team och hur bra de hanterar sitt arbete kan de bättre styra varje individ och kommunicera problemen på ett enklare sätt, vilket förbättrar samarbetet.


Administration

Det gör administrationen enkel genom att effektivisera alla funktioner för en specifik uppgift. Översiktsalternativet ger projektledaren en komplett layout över vad som behöver övervakas. Detta innefattar uppgifter och projekt som är aktuella, pågående och även de som är försenade.

Dessutom ger översikten dig också andra standardalternativ som uppgifter, funktioner och support som du inte kan anpassa. Men på grund av den öppna källkods webbaserade applikationen kan du skapa dina egna alternativ, som möten, buggar och mer enligt de aktuella kraven för projektet och även enligt hur teamet arbetar.

Möjligheten att administrera anpassningsbara alternativ på Redmines skrivbord är väl lämpad för att främja samarbete mellan arbetarna, eftersom det tillåter alla att använda en uppgiftshanterare som är anpassad till deras specifika uppgift. Att tilldela anpassade uppgifter till en administratör eller utvecklare är därför en faktor som påverkar webbaserad teamhantering.


Gantt-diagram

Att ha goda insikter och information om den kommande vägen är viktigt för webbaserad teamhantering och samarbete. Redmine tillåter därför ett webbaserat team att ha tillgång till ett Gantt-diagram. Detta diagram gör det möjligt för utvecklare att spåra sin väg framåt i tid, vilket innebär att det exponerar dig för projektets varaktighet. Med information om projektets varaktighet och tid framför teamet kan de hantera sin tid bättre och avsluta effektivt innan deadline.

Gantt-diagram i Easy Redmine

Gantt-diagram i Easy Redmine


Kalender

Kalendern, liksom Gantt-diagrammet, är en funktion som gör att ett team kan få en bättre översikt över schemat för deras uppgift och när den ska vara klar. Alla problem, uppgifter och enskilda dagars ansvar placeras på kalendern.

Detta gör att projektledaren kan fatta ett bättre beslut om uppgifterna och om de vill göra en ändring eller inte. Övergripande sett ger den kompletta layouten för planen vägen för bättre planering och bedömning av projektledaren och även utvecklarna.


Problem

Många av problemen på Redmine kan exporteras som CSV eller PDF, så ett webbaserat team kan enkelt använda dem för att köra rapporter. Dessutom, om du skulle gå in i ett specifikt problem när du använder Redmine, kan du för närvarande ställa in det som en anpassad roll som inte har sådana behörigheter.

Därför innebär att gå in i problemen också att de är mycket lätta att redigera. Om ett projektledningsteam skulle redigera ett specifikt problem tillåter projektledningsverktyget dem också att ändra status för problemet. Att ändra status innebär att du har möjlighet att ange den tid som spenderats på det problemet, tillsammans med kommentarer och status.

Denna funktion är fantastisk när det gäller att främja samarbete mellan ett uppgiftshanteringsteam. Detta beror på att varje individ kan få tillgång till ett specifikt problem som en annan medlem i deras team arbetar med.

Detta möjliggör mer transparens i uppgiftshantering, eftersom varje individ kan fokusera på ett specifikt problem och känna till dess tidigare status. Transparens är mycket viktigt för ett webbaserat projektledningsteam eftersom det ger mer ärlighet till deras arbete.

Det finns också möjlighet att välja förbestämda aktiviteter när du ställer in status för ett problem på Redmine. Dessa aktivitetsinställningar sträcker sig från design och utveckling till konsultation och möten. Men eftersom plattformen är öppen källkod kan du enkelt göra tillägg.

När du anpassar alternativen på Redmine-programvaran kan du också göra ändringar i eventuella fel du gör. Att korrigera felen är lika enkelt som att klicka på redigeringsalternativet, och i redigeringsalternativet har du möjlighet att göra ändringarna.


Kontrollera aktivitet

Som projektledare är kommunikation nyckeln om du vill att ditt team ska visa överlägsen samarbete. Ofta kan utvecklaren inte leverera en rapport om sina specifika aktiviteter. Att uppdatera chefen om deras framsteg, aktiviteter och förändringar är avgörande för samarbete.

Redmine löser därför detta problem genom att ge teamet och projektledarna möjlighet att spåra aktiviteter. Denna funktion spårar varje enskild aktivitet i teamet och uppdaterar den på plattformen. Dessa aktiviteter kan inkludera gjorda ändringar, skapade dokument, påbörjade uppgifter, uppgiftsslutförande och mer.


Slutsats

Som du kan se är Redmine ett projektledningsverktyg som är utrustat med alla lämpliga alternativ och anpassningsbara funktioner som höjer samarbete och samarbete inom ett specifikt team.

Den ultimata Redmine-uppgraderingen? Enkel.

Få alla kraftfulla verktyg för perfekt projektplanering, hantering och kontroll i en enda programvara.

Prova Easy Redmine i en 30 dagars gratis provperiod

Fullständiga funktioner, SSL-skyddad, dagliga säkerhetskopior, i din geografiska plats