Prissättning

Få Easy Redmine i molnet med alla framtida uppdateringar. Eller fråga om en serverlösning.

 

 

 

 

Projektledning

Agila verktyg

WBS & Mind Maps

Resurshantering

Projektbudgetar

Expert PM verktyg

Helpdesk och biljettförsäljning

B2B CRM

Tillägg (tillgängliga i nästa steg)

Mest populär

Essentials
Mest populär

590 

användare/månad

Projektledning

Agila verktyg

WBS & Mind Maps

Tillägg (tillgängliga i nästa steg)

Mest populär

Business
Mest populär

1190 

användare/månad

Projektledning

Agila verktyg

WBS & Mind Maps

Resurshantering

Projektbudgetar

Expert PM verktyg

Tillägg (tillgängliga i nästa steg)

Mest populär

Platform
Mest populär

2390 

användare/månad

Projektledning

Agila verktyg

WBS & Mind Maps

Resurshantering

Projektbudgetar

Expert PM verktyg

Helpdesk och biljettförsäljning

B2B CRM

Tillägg (tillgängliga i nästa steg)

Enterprise

Kontakta oss

användare/månad

  • Anpassat SLA
  • Tillägnad kundframgångsledare
  • Integreringstjänster
  • Programvarumodifikationer
  • Hög tillgänglighet i molnlösningar

På-plats-lösning tillgänglig från 119 € per användare

Easy Redmine på din egen server? Enkelt. Vi förstår att du kanske behöver följa vissa dataskyddsguidelines och policys, och att behålla känslig och kritisk data internt på din egen server är ett måste för dig. Behåll fysisk kontroll över din egen server, allt detta är möjligt med Easy Redmine Server Solution.

Få din serverlicens på VMware, VirtualBox, Docker eller en anpassad installationspaket för enkel Redmine-uppgradering.

Betrodda av de bästa

Fullständig lista över funktioner

ProjektledningEssentialsBusinessPlatformEnterprise
Obegränsade projekt
Gantt-diagram
Tidsspårning
Tidrapporter
WBS & Mind Maps
Mötes- och projekt kalender
Schemaläggare
Bilagor
Org struktur
Åtgärdsknappar
Anpassade rapporter
Agila verktygEssentialsBusinessPlatformEnterprise
Scrumtavlor
Kanban-tavlor
Scrum Master Instrumentpanel
Sprint Dashboard
ResurshanteringEssentialsBusinessPlatformEnterprise
Agil resurshantering
Resurser och tilldelningar
Närvarohantering
Instrumentpanel och rapporter
Kompetenshantering
Projektbudgetar / EkonomiEssentialsBusinessPlatformEnterprise
Projektbudgetar
Resekostnader
Timtaxa
Expert PM VerktygEssentialsBusinessPlatformEnterprise
Earned Value Management
Diagrammer
Testfall
Anpassade fält med formler
Planerade rapporter
Riskhantering
SupportcenterEssentialsBusinessPlatformEnterprise
Biljett hantering
Service Que hantering
SLA-hantering
Varningar
Rapportering och KPI
Obegränsad åtkomst för Help Desk-kunder
B2B CRMEssentialsBusinessPlatformEnterprise
Konto- och kontaktadministration
Ledning och kampanjhantering
Lead distribution management
Möjlighet och pipeline-hantering
Partner- och återförsäljarhantering
Prislistor och automatisering av offerter
Rapportering
KPI-hantering
Aktivitetshantering
SäkerhetEssentialsBusinessPlatformEnterprise
Krypterad kommunikation
2FA
GDPR process support
Policy för lösenordskrav
Session Expiration inställningar
SSO
Applikationsåtkomstloggar
IP-åtkomstvitsordning
StödEssentialsBusinessPlatformEnterprise
Online kunskapsbas
Kundtjänstdisk
Felrättning
99,9% moln drifttid SLA
Anpassad SLA
Dedikerad kundframgångsmanager
FöretagslösningarEssentialsBusinessPlatformEnterprise
Integreringstjänster
Software modifications
Hög tillgänglighet molnlösning
Hybrid infrastruktur
Alla-skaliga implementeringsprojekt
Anpassat domännamn
TilläggEssentialsBusinessPlatformEnterprise
Supportavdelning
Grundläggande DMS
Riskhantering
Anpassad varumärkning
GitLab Integration
B2B CRM
Kunskapsdatabas 2.0
Tillgångs- och konfigurationshantering

Projektledning

Obegränsade projekt
Essential
Business
Platform
Enterprise
Gantt-diagram
Essential
Business
Platform
Enterprise
Tidsspårning
Essential
Business
Platform
Enterprise
Tidrapporter
Essential
Business
Platform
Enterprise
WBS & Mind Maps
Essential
Business
Platform
Enterprise
Mötes- och projekt kalender
Essential
Business
Platform
Enterprise
Schemaläggare
Essential
Business
Platform
Enterprise
Bilagor
Essential
Business
Platform
Enterprise
Org struktur
Essential
Business
Platform
Enterprise
Åtgärdsknappar
Essential
Business
Platform
Enterprise
Anpassade rapporter
Essential
Business
Platform
Enterprise

Agila verktyg

Scrumtavlor
Essential
Business
Platform
Enterprise
Kanban-tavlor
Essential
Business
Platform
Enterprise
Scrum Master Instrumentpanel
Essential
Business
Platform
Enterprise
Sprint Dashboard
Essential
Business
Platform
Enterprise

Resurshantering

Agil resurshantering
Essential
Business
Platform
Enterprise
Resurser och tilldelningar
Essential
Business
Platform
Enterprise
Närvarohantering
Essential
Business
Platform
Enterprise
Instrumentpanel och rapporter
Essential
Business
Platform
Enterprise
Kompetenshantering
Essential
Business
Platform
Enterprise

Projektbudgetar / Ekonomi

Projektbudgetar
Essential
Business
Platform
Enterprise
Resekostnader
Essential
Business
Platform
Enterprise
Timtaxa
Essential
Business
Platform
Enterprise

Expert PM Verktyg

Earned Value Management
Essential
Business
Platform
Enterprise
Diagrammer
Essential
Business
Platform
Enterprise
Testfall
Essential
Business
Platform
Enterprise
Anpassade fält med formler
Essential
Business
Platform
Enterprise
Planerade rapporter
Essential
Business
Platform
Enterprise
Riskhantering
Essential
Business
Platform
Enterprise

Supportcenter

Biljett hantering
Essential
Business
Platform
Enterprise
Service Que hantering
Essential
Business
Platform
Enterprise
SLA-hantering
Essential
Business
Platform
Enterprise
Varningar
Essential
Business
Platform
Enterprise
Rapportering och KPI
Essential
Business
Platform
Enterprise
Obegränsad åtkomst för Help Desk-kunder
Essential
Business
Platform
Enterprise

B2B CRM

Konto- och kontaktadministration
Essential
Business
Platform
Enterprise
Ledning och kampanjhantering
Essential
Business
Platform
Enterprise
Lead distribution management
Essential
Business
Platform
Enterprise
Möjlighet och pipeline-hantering
Essential
Business
Platform
Enterprise
Partner- och återförsäljarhantering
Essential
Business
Platform
Enterprise
Prislistor och automatisering av offerter
Essential
Business
Platform
Enterprise
Rapportering
Essential
Business
Platform
Enterprise
KPI-hantering
Essential
Business
Platform
Enterprise
Aktivitetshantering
Essential
Business
Platform
Enterprise

Säkerhet

Krypterad kommunikation
Essential
Business
Platform
Enterprise
2FA
Essential
Business
Platform
Enterprise
GDPR process support
Essential
Business
Platform
Enterprise
Policy för lösenordskrav
Essential
Business
Platform
Enterprise
Session Expiration inställningar
Essential
Business
Platform
Enterprise
SSO
Essential
Business
Platform
Enterprise
Applikationsåtkomstloggar
Essential
Business
Platform
Enterprise
IP-åtkomstvitsordning
Essential
Business
Platform
Enterprise

Stöd

Online kunskapsbas
Essential
Business
Platform
Enterprise
Kundtjänstdisk
Essential
Business
Platform
Enterprise
Felrättning
Essential
Business
Platform
Enterprise
99,9% moln drifttid SLA
Essential
Business
Platform
Enterprise
Anpassad SLA
Essential
Business
Platform
Enterprise
Dedikerad kundframgångsmanager
Essential
Business
Platform
Enterprise

Företagslösningar

Integreringstjänster
Essential
Business
Platform
Enterprise
Software modifications
Essential
Business
Platform
Enterprise
Hög tillgänglighet molnlösning
Essential
Business
Platform
Enterprise
Hybrid infrastruktur
Essential
Business
Platform
Enterprise
Alla-skaliga implementeringsprojekt
Essential
Business
Platform
Enterprise
Anpassat domännamn
Essential
Business
Platform
Enterprise

Tillägg

Supportavdelning
Essential
Business
Platform
Enterprise
Grundläggande DMS
Essential
Business
Platform
Enterprise
Riskhantering
Essential
Business
Platform
Enterprise
Anpassad varumärkning
Essential
Business
Platform
Enterprise
GitLab Integration
Essential
Business
Platform
Enterprise
B2B CRM
Essential
Business
Platform
Enterprise
Kunskapsdatabas 2.0
Essential
Business
Platform
Enterprise
Tillgångs- och konfigurationshantering
Essential
Business
Platform
Enterprise
Företagsklassad säkerhet

Geo-lokaliserad moln, SSL-skydd, dagliga säkerhetskopior.

30 Dagars Pengarna Tillbaka Garanti

Om du inte älskar vår Easy Redmine molntjänst, får du pengarna tillbaka. Inga frågor ställda.

Prova Easy Redmine i en 30 dagars gratis provperiod

Fullständiga funktioner, SSL-skyddad, dagliga säkerhetskopior, i din geografiska plats