Easy Redmine REST API

Easy Redmine har en komplex API (application programing interface) som möjliggör enkel integration med andra system. REST API tillhandahåller följande operationer: läs, skapa, redigera, ta bort. 

Begäran om integration

REST API hanterar följande Easy Redmine-entiteter: 

  • uppgifter
  • projekt
  • projektmallar
  • tidsregistreringar
  • användare
  • användargrupper
  • inkomster och utgifter (projektbudgetsentiteter)
  • närvaroregistreringar
  • kontakter
  • CRM-ärenden

Dokumentationen för Easy Swagger (Easy Redmine API) finns här.

Tack vare en förbättrad och uppgraderad API erbjuder vi dig de bästa verktygen för synkronisering eller migrering av data från tredjepartssystem till Easy Redmine.


Prova Easy Redmine i en 30 dagars gratis provperiod

Fullständiga funktioner, SSL-skyddad, dagliga säkerhetskopior, i din geografiska plats