Hur Integrity effektivt löste vardagliga användningsfall med Asset & Configuration Management

Industri:
Programutveckling
Datum för genomförande:
November 2022
Huvudkontor:

London, Storbritannien

Antal användare:
25
Avdelningar som använder ACM:
Alla avdelningar

Innan Asset & Configuration management installerades använde Integrity Easy Redmine. Det blev dock avgörande att integrera IT-tillgångshantering och IT-tjänstehantering för att effektivt kunna leverera tjänster och produkter. I denna fallstudie kan du ta reda på hur de gjorde det.


Uppdraget

I denna fallstudie bör användningsfallen visa hur Easy Redmine kan lösa problem relaterade till IT Asset Management (ITAM), IT Service Management (ITSM) och Sales Management. Till exempel bör användningsfallet för ITAM visa hur Easy Redmine kan hjälpa till att spåra användningen av tillgångar och säkerställa att de används effektivt genom att tillhandahålla anpassningsbara rapporter med varningar. Å andra sidan bör användningsfallet för ITSM visa hur Easy Redmine kan hjälpa till att hantera leveransen av IT-tjänster från början till slut genom att kombinera projekt- och tillgångshantering. Slutligen bör användningsfallet för Sales Management illustrera hur Easy Redmine kan tillhandahålla enkla kontakt- och produktförvaltningssystem för att komplettera befintliga B2B CRM-lösningar. Uppdraget är att förklara hur varje användningsfall kan lösa sina problem och behov.


Förväntningar att uppfylla:

 • Möjlighet att skapa anpassade tillgångstyper utan kodupplevelse
 • Funktioner för att ansluta olika tillgångstyper
 • Funktioner för att ansluta tillgångar till projekt, uppgifter och andra moduler i Easy Redmine
 • Integrationsmöjligheter för att ansluta tillgångar till externa tjänster och automatisera manuellt arbete
 • Automatiska meddelanden baserade på olika parametrar.


Företagets behov

IT Asset Management

Företag behöver IT Asset Management (ITAM) -lösningar som kan erbjuda detaljerad spårning och underhåll av deras IT-tillgångar. Dessa lösningar bör inkludera verktyg för effektiv övervakning och användning, varningar till ansvariga personal när reparation eller ersättning är nödvändig, rapportgenerering för dataanalys och synlighet i underhållshistorik, användning och andra mätvärden. Detta säkerställer att företag har en omfattande bild av sina IT-tillgångar.


IT Service Management

Företag har idag en alltmer komplex uppsättning behov när det gäller IT Service Management (ITSM) som bara kan tillgodoses med specialiserade lösningar. Dessa lösningar bör kunna hantera leveransen av IT-tjänster från början till slut, ansluta tillgångar till projekt och uppgifter och generera lättlästa rapporter om tillgångs-uppgiftsrelationer. Slutligen kan dessa funktioner hjälpa företag att säkerställa bättre operativ effektivitet och kostnadsbesparingar samtidigt som de upprätthåller hög servicenivå.


Sales Management

Dagens marknadssituation kräver kraftfulla verktyg för att effektivt hantera försäljningsoperationer och maximera vinster. De behöver programvarulösningar som möjliggör avancerad spårning av kundinformation, sålda produkter och andra CRM-funktioner; möjligheten att generera rapporter som ger en omfattande bild av kund-produkt-tjänstrelationer; och synlighet i viktiga försäljningsprestationsmätvärden som intäkter och kundnöjdhet. Detta är grundläggande behov när det gäller försäljningshantering.


Företagsrelaterade problem

Problemen relaterade till IT Asset Management (ITAM) inkluderar:

 • Svårighet att spåra användningen av tillgångar och säkerställa att de används effektivt.
 • Oförmåga att ställa in varningar för att meddela ansvariga arbetare när en tillgång är föremål för underhåll eller behöver ersättas.
 • Svårt att generera rapporter som hjälper till att analysera data relaterad till IT-tillgångar.
 • Brist på synlighet i underhållshistorik, användning och andra väsentliga mätvärden för tillgångar


Problemen relaterade till IT Service Management (ITSM) inkluderar: 

 • Svårighet att hantera leveransen av IT-tjänster från början till slut.
 • Oförmåga att effektivt ansluta tillgångar till projekt och uppgifter.
 • Svårt att generera lättlästa rapporter om tillgångs-uppgiftsrelationer. 


Problemen relaterade till Sales Management inkluderar: 

 • Svårighet att spåra kundinformation och sålda produkter.
 • Oförmåga att effektivt integrera med externa CRM-system.
 • Begränsad förmåga att utöka befintliga B2B CRM-funktioner.
 • Svårt att generera rapporter som ger en tydlig bild av relationerna mellan kunder, produkter och tjänster.
 • Brist på synlighet i försäljningsprestationsmätvärden.


IT Asset Management (ITAM)

IT Asset Management är en uppsättning affärspraxis som kombinerar finansiella, inventering och kontraktsfunktioner för att säkerställa effektiv användning av tillgångar och stödja strategiskt beslutsfattande. Easy Project kan hjälpa dig att hantera och inkludera dina IT-tillgångar i projektledning.

Easy Project erbjuder en rad funktioner som kan hjälpa dig med IT Asset Management. Till exempel kan du skapa en anpassad tillgångstyp för att hålla all information om specifika tillgångar och koppla egenskapen till andra moduler som projekt, uppgifter och möjligheter.

När du har skapat en inventering av dina IT-tillgångar kan Easy Project hjälpa dig att spåra deras användning och säkerställa att de används effektivt genom att tillhandahålla omfattande, anpassningsbara rapporter. Till exempel kan du ställa in varningar för att meddela ansvariga arbetare när en tillgång är planerad för underhåll eller behöver ersättas. Du kan också följa licensernas status för att säkerställa förnyelse innan förfallodatumet.

En annan värdefull funktion i Asset & Configuration Management-pluginet är möjligheten att generera rapporter som hjälper till att analysera data relaterad till dina IT-tillgångar. Till exempel kan Easy Project sammanfatta tillgångsanvändning, underhållshistorik och andra väsentliga mätvärden, vilket gör det möjligt för dig att fatta datadrivna beslut om hantering av dina IT-tillgångar.


Viktiga punkter:

 • Anpassade tillgångstyper tillåter att all nödvändig data om tillgångar behålls.
 • Anpassningsbara rapporter för att stödja tillgångshantering.
 • Varningar för att skicka automatiska meddelanden baserade på tillgångarnas parametrar.


IT Service Management (ITSM)

IT Service Management är avgörande för alla organisationer som vill leverera sina IT-tjänster effektivt och effektivt. Easy Project kan hjälpa dig att hantera hela leveransen av dina IT-tjänster genom att kombinera projekt- och tillgångshantering.

En av de viktigaste funktionerna i Easy Project är dess förmåga att koppla tillgångar till projekt och uppgifter. Denna funktion kan vara mycket användbar vid rapportering av programvaruproblem och hantering av uppdateringar.

Till exempel, om en hårdvarutillgång behöver ersättas, kan du skapa en uppgift i Easy Project för att ersätta den och länka den till den relevanta hårdvarutillgången i din inventering. Instrumentpaneler kan visa denna information i form av rapporter för att ge en tydlig översikt för chefer.

En annan hjälpsam funktion i Easy Project är dess förmåga att koppla olika typer av tillgångar. Så du kan länka programvarutillgångar till hårdvaran, till exempel, och se till att du har en tydlig bild av din infrastruktur.


Viktiga punkter:

 • Användare kan koppla samman olika typer av tillgångar.
 • Arbetare kan koppla tillgångar till uppgifter och ge en tydlig översikt över alla operationer som utförs för en specifik tillgång.
 • Sofistikerade rapporter baserade på tillgång-uppgiftsrelationer.


Försäljningshantering

Tänk dig ett företag som behöver information om kunder och produkter (tjänster) som säljs till dem i Easy Project. Och samtidigt behöver företaget inte en sofistikerad CRM av någon anledning. Istället tillåter Asset & Configuration Management en översikt över kontakter med projekt och produkter som rör kunder.


Viktiga punkter:

 • Enkel hantering av kontakter och produkter.
 • Hjälpsamt för integrationer med externa CRM-system.
 • Utöka befintlig B2B CRM.

 

Resultaten

Easy Redmine ACM erbjöd en effektiv lösning på de ovan beskrivna problemen. Det erbjuder omfattande funktioner som anpassade tillgångstyper, anpassningsbara rapporter, varningar och möjligheten att koppla olika typer av tillgångar som gör det möjligt för organisationer att hantera sina IT-tillgångar och tjänster sömlöst. Dessutom möjliggör Easy Redmine att användare kan koppla tillgångar till projekt och uppgifter för effektiv rapportering, spårning och analys.

Därför levererade Easy Redmine ACM en integrerad och effektiv lösning på de beskrivna utmaningarna och kan vara fördelaktigt för alla organisationer som vill hantera sina IT-tillgångar och tjänster effektivt.


Om Integrity

Integrity är ett mjukvaruföretag som är specialiserat på webbutveckling med Ruby. Efter ett år av användning av Easy Redmine behövde teamet inkludera tillgångshantering i projektplaneringen eftersom allt fler fysiska och virtuella tillgångar fanns i företaget. Detta var ett huvudmål med att installera Asset & Configuration Management-pluginet.

Prova Easy Redmine i en 30 dagars gratis provperiod

Fullständiga funktioner, SSL-skyddad, dagliga säkerhetskopior, i din geografiska plats