Hvordan Integrity effektivt løste hverdagslige brukstilfeller med Asset & Configuration Management

Industri:
Programvareutvikling
Gjennomføringsdato:
November 2022
Hovudkontor:

London, Storbritannia

Antall brukere:
25
Avdelingar som bruker ACM:
Alle avdelingar
Før Asset & Configuration management ble installert, brukte Integrity Easy Redmine. Imidlertid ble det avgjørende å inkorporere IT-ressursstyring og IT-tjenestestyring for å effektivt levere tjenester og produkter. I denne casestudien kan du finne ut hvordan de gjorde det.

Oppgaven

I denne case-studien skal brukstilfellene demonstrere hvordan Easy Redmine kan løse problemer knyttet til IT Asset Management (ITAM), IT Service Management (ITSM) og Salgsstyring. For eksempel bør brukstilfellet for ITAM vise hvordan Easy Redmine kan hjelpe med å spore bruken av eiendeler og sikre at de brukes effektivt ved å tilby tilpassbare rapporter med varsler. I motsetning skal brukstilfellet for ITSM demonstrere hvordan Easy Redmine kan hjelpe med å administrere leveransen av IT-tjenester fra start til slutt ved å kombinere prosjekt- og eiendelsstyring. Til slutt skal brukstilfellet for Salgsstyring illustrere hvordan Easy Redmine kan tilby enkel kontakt- og produktstyring for å supplere eksisterende B2B CRM-løsninger. Oppgaven er å forklare hvordan hvert brukstilfelle kan løse sine problemer og behov.


Forventninger som må oppfylles:

 • Mulighet til å opprette tilpassede eiendelstyper uten kodingserfaring
 • Funksjoner for å koble forskjellige eiendelstyper
 • Funksjoner for å koble eiendeler til prosjekter, oppgaver og andre moduler i Easy Redmine
 • Integrasjonsmuligheter for å koble eiendeler til eksterne tjenester og automatisere manuelt arbeid
 • Automatiske varsler basert på ulike parametere.


Forretningsbehovene

IT Asset Management

Bedrifter trenger IT Asset Management (ITAM) løsninger som kan gi detaljert sporing og vedlikehold av deres IT-eiendeler. Disse løsningene bør inkludere verktøy for effektiv overvåking og bruk, varsler til ansvarlige personell når reparasjon eller utskifting er nødvendig, rapportgenerering for dataanalyse og synlighet i vedlikeholdshistorikk, bruk og andre metrikker. Dette sikrer at bedrifter har en omfattende oversikt over sine IT-eiendeler.


IT Service Management

Bedrifter i dag har et stadig mer komplekst sett med behov når det gjelder IT service management (ITSM) som bare kan møtes med spesialiserte løsninger. Disse løsningene bør kunne administrere leveransen av IT-tjenester fra start til slutt, koble eiendeler til prosjekter og oppgaver, og generere lett lesbare rapporter om eiendel-oppfølging-relasjoner. Disse mulighetene kan til slutt hjelpe bedrifter med å sikre bedre driftseffektivitet og kostnadsbesparelser samtidig som de opprettholder høye servicenivåer.


Sales Management

Dagens markedssituasjon krever kraftige verktøy for å effektivt administrere salgsoperasjoner og maksimere profitt. De trenger programvareløsninger som muliggjør avansert sporing av kundeinformasjon, solgte produkter og andre CRM-funksjoner; evnen til å generere rapporter som gir en omfattende oversikt over kunde-produkt-service-relasjoner; og synlighet i viktige salgsprestasjonsmetrikker som omsetning og kundetilfredshet. Dette er essensielle behov når det gjelder salgsstyring.


Problemer knyttet til virksomheten

Problemer knyttet til IT Asset Management (ITAM) inkluderer:

 • Vanskeligheter med å spore bruken av eiendeler og sikre at de brukes effektivt.
 • Manglende evne til å sette opp varsler for å varsle ansatte når en eiendel trenger vedlikehold eller må byttes ut.
 • Utfordrende å generere rapporter som hjelper med analyse av data knyttet til IT-eiendeler.
 • Manglende synlighet i vedlikeholdshistorikk, bruk og andre essensielle metrikker for eiendeler


Problemer knyttet til IT Service Management (ITSM) inkluderer: 

 • Vanskeligheter med å administrere leveransen av IT-tjenester fra start til slutt.
 • Manglende evne til å koble eiendeler effektivt til prosjekter og oppgaver.
 • Utfordring med å generere lett lesbare rapporter om eiendel-oppfølging-relasjoner. 


Problemer knyttet til Salgsstyring inkluderer: 

 • Vanskeligheter med å spore kundeinformasjon og solgte produkter.
 • Manglende evne til å integrere effektivt med eksterne CRM-systemer.
 • Begrenset evne til å utvide eksisterende B2B CRM-funksjoner.
 • Utfordring med å generere rapporter som gir et tydelig bilde av relasjonene mellom kunder, produkter og tjenester.
 • Manglende synlighet i salgsprestasjonsmetrikker.


IT Asset Management (ITAM)

IT-ressursstyring er ein samling av forretningspraksisar som kombinerer økonomiske, lager- og kontraktsfunksjonar for å sikre effektiv bruk av ressursar og støtte strategiske beslutningar. Easy Project kan hjelpe deg med å administrere og inkludere IT-ressursane dine i prosjektstyring.

Easy Project tilbyr ei rekkje funksjonar som kan hjelpe deg med IT-ressursstyring. Du kan til dømes opprette ein tilpassa ressurstype for å halde all informasjon om spesifikke ressursar og koble eigenskapen til andre modul, som prosjekt, oppgåver og moglegheiter.

Etter at du har oppretta ein oversikt over IT-ressursane dine, kan Easy Project hjelpe deg med å spore bruken deira og sikre at dei blir brukt effektivt ved å tilby omfattande, tilpassbare rapportar. Du kan til dømes setje opp varsel for å informere ansvarlege arbeidarar når ein ressurs er klar for vedlikehald eller treng ein erstatning. Du kan også spore statusen til lisensane for å sikre fornying før fristen.

Ein annan verdifull funksjon i Asset & Configuration management-pluginet er evna til å generere rapportar som hjelper til med å analysere data relatert til IT-ressursane dine. Easy Project kan til dømes oppsummere bruken av ressursar, vedlikehaldshistorikk og andre viktige måleparameter, slik at du kan ta datadrevne beslutningar om styring av IT-ressursane dine.


Viktige punkt:

 • Tilpassa ressurstypar gjer det mogleg å halde all nødvendig informasjon om ressursar.
 • Tilpassbare rapportar for å støtte ressursstyring.
 • Varslar for å sende automatiske meldingar basert på ressursparametrar.


IT Service Management (ITSM)

IT-tenestestyring er avgjerande for alle organisasjonar som ønskjer å levere IT-tenester på ein effektiv og effektiv måte. Easy Project kan hjelpe deg med å administrere heilskapleg levering av IT-tenestene dine ved å kombinere prosjekt- og ressursstyring.

Ei av dei viktigaste funksjonane til Easy Project er evna til å koble ressursar med prosjekt og oppgåver. Denne funksjonen kan vere svært nyttig for rapportering av programvareproblem og administrering av oppdateringar.

Til dømes, om ein maskinvare-ressurs treng ein erstatning, kan du opprette ei oppgåve i Easy Project for å erstatte den og knyte den til den relevante maskinvare-ressursen i lageret ditt. Dashbord kan vise denne informasjonen i form av rapportar for å gi ein klar oversikt til leiarar.

Ein annan nyttig funksjon i Easy Project er evna til å koble ulike ressurstypar. Du kan til dømes knyte programvare-ressursar til maskinvare, og dermed sikre at du har eit klart bilete av infrastrukturen din.


Viktige punkt:

 • Brukarar kan koble ulike ressurstypar saman.
 • Arbeidarar kan koble ressursar til oppgåver og gi ein klar oversikt over alle operasjonar som er gjort for ein bestemt ressurs.
 • Avanserte rapportar basert på ressurs- og oppgåve-relasjonar.


Salsstyring

Forestill deg eit selskap som treng informasjon om kundar og produkt (tenester) som er seld til dei i Easy Project. Og på same tid treng selskapet ikkje ein sofistikert CRM av ein eller annan grunn. I staden gjev Asset & Configuration management oversikt over kontaktar med prosjekt og produkt som gjeld kundar.


Viktige punkt:

 • Enkel kontakt- og produktstyring.
 • Nyttig for integrasjonar med eksterne CRM-system.
 • Utvid eksisterande B2B CRM.

 

Resultata

Easy Redmine ACM gav ein effektiv løysing på dei omtalte problemstillingane. Det tilbyr omfattande funksjonar som tilpassa ressurstypar, tilpassbare rapportar, varsel og evna til å koble ulike ressurstypar saman, noko som gjer det mogleg for organisasjonar å administrere IT-ressursane og -tenestene sine sømlaust. I tillegg gjer Easy Redmine det mogleg for brukarar å koble ressursar med prosjekt og oppgåver for effektiv rapportering, sporing og analyse.

Derfor leverte Easy Redmine ACM ein integrert og effektiv løysing på dei omtalte utfordringane, og det kan vere nyttig for alle organisasjonar som ønskjer å administrere IT-ressursane og -tenestene sine på ein effektiv måte.


Om Integrity

Integrity er eit programvareselskap som spesialiserer seg på utvikling av nettapplikasjonar med Ruby. Etter eit år med bruk av Easy Redmine, trengte teamet å inkludere ressursstyring i prosjektplanlegginga, sidan stadig fleire fysiske og virtuelle ressursar var i selskapet. Dette var eit hovudmål med å installere Asset & Configuration management-pluginet.

Prøv Easy Redmine i en 30-dagers gratis prøveperiode

Full funksjonalitet, SSL-beskyttet, daglige sikkerhetskopier, i din geografiske plassering