Quản lý tài nguyên

Đây là một công cụ để lập kế hoạch và phân công công việc chuyên nghiệp trong Easy Redmine. Quản lý có thể phân công công việc dựa trên khả năng thời gian thực của nhân viên và thời gian ước tính để thực hiện nhiệm vụ. Quản lý tài nguyên cho phép cân bằng công việc trong khi duy trì lịch trình của các dự án.

Các tính năng chính:

  • Hiển thị công việc của công nhân theo thời gian với tổng khối lượng công việc của họ
  • Xem hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng so sánh khối lượng công việc dự định với khả năng
  • Cập nhật và phân công công việc bằng cách kéo và thả
  • Tích hợp với chấm công - kế hoạch nghỉ phép, ngày lễ được tính vào khả năng của công nhân
  • Tích hợp với lịch họp - kế hoạch cuộc họp được tính vào khả năng của công nhân
  • Lập kế hoạch năng lực theo nhóm và theo dõi
  • Báo cáo tài nguyên - có cái nhìn tổng quan rõ ràng hơn về khả năng của bạn nhờ biểu đồ xếp chồng mới

Thử Easy Redmine trong thời gian dùng thử 30 ngày miễn phí

Đầy đủ tính năng, bảo vệ bằng SSL, sao lưu hàng ngày, tại vị trí địa lý của bạn