DMS - dokumenthanteringssystem

Plugin för dokumenthanteringssystem ger snabb åtkomst till alla dina filer och dokument och deras hantering direkt från Redmine. Det är organiserat i en bekant mappstruktur och tack vare dokumentversionering kommer du att ha alla dina dokument uppdaterade. Godkännandeflöden förenklar dokumentets cirkulation i ditt företag och gör helt enkelt ditt arbete enklare.

Nyckelfunktioner:

  • Dokumentversionering + läs/skriv-läge online
  • Dokumentgodkännandeflöden - konfigurera cirkulationsflöde och kontrollera det via Redmine
  • Aviseringar - få aviseringar om dokumentändringar eller dokument som väntar på ditt godkännande
  • Lås dokument – andra användare kan se att filen redigeras av någon annan
  • Katalogstruktur - samma som i din favoritfilhanterare
  • Infrastruktur med hög kapacitet redo - ladda upp stora mängder dokument

Prova Easy Redmine i en 30 dagars gratis provperiod

Fullständiga funktioner, SSL-skyddad, dagliga säkerhetskopior, i din geografiska plats