Jednoduchý Gantt

Ganttův diagram vizualizuje úkoly projektu na časové ose a umožňuje jejich pohodlné plánování - nezbytný nástroj pro jednoduché i složité projekty. V Easy Ganttu lze zobrazit základní čáry, kritickou cestu, tok hotovosti, zdroje a mnoho dalších nástrojů. Lze také použít vztahy, vytvořit podúkoly a milníky.

Klíčové vlastnosti:

  • Vizualizace projektových úkolů na časové ose - Ganttův diagram projektových úkolů
  • Plánování úkolů - přetáhněte a upusťte pro přesun úkolů v čase
  • Vztahy mezi úkoly a podúkoly
  • Vytváření nových úkolů přímo v Ganttově diagramu
  • Export do PDF s vaším logem a barvami

Vyzkoušejte Easy Redmine na 30 dní zdarma

Kompletní funkce, chráněno protokolem SSL, denní zálohování, ve vaší lokalitě.